logo
Wójt Gminy Brody » zarządzenia
2008

Zarządzenie Nr 1/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 02.01.2008r.
W sprawie określenia dopłat do usług wypoczynkowych.
Więcej »
Zarządzenie Nr 2/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 10.01.2008r.
w sprawie powołania Zespołu Konsultacyjnego Do Spraw Pożytku Publicznego w Gminie Brody.
Więcej »
Zarządzenie Nr 3/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 14.01.2008r.
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu oraz powołania Komisji do rozpatrywania ofert w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizacje zadań publicznych w 2008 roku.
Więcej »
Zarządzenie Nr 4/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 14.02.2008r.
w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej.
Więcej »
Zarządzenie Nr 5/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 11.02.2008r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia wizji lokalnej w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew w miejscowości Brody.
Więcej »
Zarządzenie Nr 6/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 25.02.2008r.
w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Brodach.
Więcej »
Zarządzenie Nr 7/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 28.02.2008r.
w sprawie realizacji zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej dotyczącej sfinansowania zadłużenia za energię elektryczną.
Więcej »
Zarządzenie Nr 8/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 29.02.2008r.
W sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Wynagradzania Pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brodach.
Więcej »
Zarządzenie Nr 9/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 29.02.2008r.
W sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brodach.
Więcej »
Zarządzenie Nr 10/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 29.02.2008r.
w sprawie udzielenia dotacji na realizacje zadań publicznych Gmin Brody w 2008 roku.
Więcej »
Zarządzenie Nr 11/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 05.03.2008r.
w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2008.
Więcej »
Zarządzenie Nr 12/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 05.03.2008r.
w sprawie zatwierdzenia planu finansowego działalności socjalnej na rok 2008.
Więcej »
Zarządzenie Nr 13/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 05.03.2008r.
w sprawie planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Brodach na rok 2008.
Więcej »
Zarządzenie Nr 14/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 05.03.2008r.
w sprawie zatwierdzenia planów finansowych jednostek oświatowych na rok 2008.
Więcej »
Zarządzenie Nr 15/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 05.03.2008r.
w sprawie zatwierdzenia planu finansowego dla Urzędu Gminy w Brodach na 2008 rok.
Więcej »
Zarządzenie Nr 16/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 05.03.2008r.
w sprawie zatwierdzenia planu finansowego dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach na rok 2008.
Więcej »
Zarządzenie Nr 17/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 05.03.2008r.
w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2008.
Więcej »
Zarządzenie Nr 18/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 05.03.2008r.
w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008.
Więcej »
Zarządzenie Nr 18/1/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 05.03.2008r.
w sprawie powołania Komisji Zdrowotnej.
Więcej »
Zarządzenie Nr 19/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 25.03.2008r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Więcej »
Zarządzenie Nr 20/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 25.03.2008r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2008 r.
Więcej »
Zarządzenie Nr 21/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 31.03.2008r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
Więcej »
Zarządzenie Nr 22/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 31.03.2008r.
w sprawie zwiększenia wartości początkowej środka trwałego pn." Szkoła Podstawowa w Stykowie".
Więcej »
Zarządzenie Nr 23/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 31.03.2008r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
Więcej »
Zarządzenie Nr 24/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 31.03.2008r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2008 r.
Więcej »
Zarządzenie Nr 25/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 10.04.2008r.
w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia gminnego
Więcej »
Zarządzenie Nr 26/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 11.04.2008r.
w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Brodach
Więcej »
Zarządzenie Nr 27/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 11.04.2008r.
w sprawie powołanie Zespółu do spraw Aktualizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.
Więcej »
Zarządzenie Nr 28/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 11.04.2008r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia publicznej zbiórki pieniędzy na odbudowę wieży klasztoru na Świętym Krzyżu pod hasłem
Więcej »
Zarządzenie Nr 28/1/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 11.04.2008r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2008.
Więcej »
Zarządzenie Nr 29/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 05.05.2008r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 2/06 z dnia 10 stycznia 2006r. w sprawie zasad i trybu dokonywania obsady stanowisk kierowniczych i samodzielnych stanowisk pracy oraz pozostałych stanowisk urzędniczych w Urzędzie Gminy w Brodach i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
Więcej »
Zarządzenie Nr 30/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 06.05.2008r.
w sprawie : powołania Gminnej Rady Sportu w Brodach, ustalenia jej składu osobowego i regulaminu działania.
Więcej »
Zarządzenie Nr 31/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 12.05.2008r.
w sprawie powołania Gminnej Komisji Oceniającej d/s do oceny ofert składanych w procedurze CPP w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich Programu Integracji Społecznej.
Więcej »
Zarządzenie Nr 32/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 26.05.2008r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2008.
Więcej »
Zarządzenie Nr 33/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 28.05.2008r.
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu oraz powołania Komisji do rozpatrywania ofert w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w 2008 roku.
Więcej »
Zarządzenie Nr 34/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 28.05.2008r.
w sprawie ustalenia stawek stosowanych za świadczone usługi przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Brodach.
Więcej »
Zarządzenie Nr 35/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 02.06.2008r.
w spawie powołania Komisji Odbiorowej.
Więcej »
Zarządzenie Nr 36/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 05.06.2008r.
W sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych i pozostałych środków trwałych znajdujących się w Urzędzie Gminy w Brodach.
Więcej »
Zarządzenie Nr 37/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 10.06.2008r.
w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej.
Więcej »
Zarządzenie Nr 38/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 27.06.2008r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2008 r.
Więcej »
Zarządzenie Nr 39/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 20.06.2008r.
w sprawie powierzenia obowiązków w zakresie gospodarki finansowej Skarbnikowi Gminy.
Więcej »
Zarządzenie Nr 40/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 20.06.2008r.
w sprawie upoważnień do autoryzacji operacji gospodarczych.
Więcej »
Zarządzenie Nr 41/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 27.06.2008r.
w sprawie delegacji służbowych.
Więcej »
Zarządzenie Nr 42/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 27.06.2008r.
w sprawie szczegółowych warunków pomocy finansowej dla osób podejmujących się usunięcia i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Brody.
Więcej »
Zarządzenie Nr 43/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 27.06.2008r.
W sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Wynagradzania Pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brodach.
Więcej »
Zarządzenie Nr 44/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 27.06.2008r.
w sprawie zatwierdzenia planu finansowego rachunku dochodów i wydatków dochodów własnych dla Urzędu Gminy w Brodach na 2008 rok.
Więcej »
Zarządzenie Nr 46/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 01.07.2008r.
w sprawie uzupełnienia jednolitego rzeczowego wykazu akt obowiązującego w Urzędzie Gminy Brody
Więcej »
Zarządzenie Nr 47/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 01.07.2008r.
w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Brodach.
Więcej »
Zarządzenie Nr 48/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 01.07.2008r.
W sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brodach.
Więcej »
Zarządzenie Nr 48/1/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 12.07.2008r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Stykowie oraz powołania Komisji Konkursowej.
Więcej »
Zarządzenie Nr 49/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 15.07.2008r.
W sprawie realizacji zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej, dotyczącej przyznania zasiłku celowego dla rodziny.
Więcej »
Zarządzenie Nr 50/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 17.07.2008r.
w sprawie powołania Komisji do spraw oszacowania strat powstałych w wyniku pożaru, krjry wystąpił w dniach 27.06.2008r - 09.07.2008r. na nieruchomościach gruntowych położonych w Brodach( łąki).
Więcej »
Zarządzenie Nr 50/II/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 17.07.2008r.
w sprawie opracowania Rocznego Plan Realizacyjny Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Brody w latach 2008/2009.
Więcej »
Zarządzenie Nr 51/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 22.07.2008r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli w zakresie gospodarki odpadami i gospodarki wodno-ściekowej.
Więcej »
Zarządzenie Nr 52/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 28.07.2008r.
w sprawie udzielenia dotacji na realizacje zadań publicznych Gmin Brody w 2008 roku.
Więcej »
Zarządzenie Nr 52/1/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 28.07.2008r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2008 r.
Więcej »
Zarządzenie Nr 53/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 07.08.2008r.
w sprawie powołania II Gminnej Komisji Oceniającej d/s do oceny ofert składanych prze/, jednostki organizacyjne Gminy w procedurze CPP w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich Programu Integracji Społecznej.
Więcej »
Zarządzenie Nr 54/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 07.08.2008r.
w sprawie ustalenia ceny nieruchomości rolnej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Brody, położonej w miejscowości Młynek, gm. Brody, w pobliżu ul. Podgórskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 925/4 o powierzchni 0,6900 ha, uwidocznionej w księdze wieczystej KW 8338.
Więcej »
Zarządzenie Nr 55/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 12.08.2008r.
w sprawie powołania komisji do spraw przekazania w użyczenie Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Brodach majątku stanowiącego minie komunalne Gminy Brody, niezbędnego do prowadzenia działalności statutowej Zakładu.
Więcej »
Zarządzenie Nr 56/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 12.08.2008r.
w sprawie określenia i stosowania zasad polityki rachunkowości w jednostkach organizacyjnych powiązanych z budżetem gminy w Brodach.
Więcej »
Zarządzenie Nr 57/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 12.08.2008r.
w sprawie wprowadzenia zmian w zarządzeniu nr 71/2007 Wójta Gminy w Brodach w sprawie wprowadzenia Planu kont w Urzędzie Gminy w Brodach.
Więcej »
Zarządzenie Nr 59/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 25.08.2008r.
w spawie powołania Komisji Odbiorowej.
Więcej »
Zarządzenie Nr 60/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 25.08.2008r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2008.
Więcej »
Zarządzenie Nr 61/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 29.08.2008r.
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu oraz powołania Komisji do rozpatrywania ofert w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizacje zadań publicznych w 2008 roku.
Więcej »
Zarządzenie Nr 62/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 29.08.2008r.
w sprawie zwiększenia wartości początkowej środka trwałego pn. Szkoła Podstawowa w Stykowie.
Więcej »
Zarządzenie Nr 63/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 29.08.2008r.
w sprawie udzielenia poręczenia dla Stowarzyszenia Brody Nad Kamienną.
Więcej »
Zarządzenie Nr 64/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 09.09.2008r.
w sprawie zwiększenia wartości początkowej środka trwałego pn. Szkoła Podstawowa w Brodach.
Więcej »
Zarządzenie Nr 65/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 09.09.2008r.
w sprawie instrukcji określającej sposób zarządzania systemami informatycznymi w Urzędzie Gminy w Brodach.
Więcej »
Zarządzenie Nr 66/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 09.09.2008r.
w sprawie powierzenia obowiązków w zakresie gospodarki finansowej Skarbnikowi Gminy.
Więcej »
Zarządzenie Nr 67/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 12.09.2008r.
w sprawie upoważnień do autoryzacji operacji gospodarczych.
Więcej »
Zarządzenie Nr 69/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 12.09.2008r.
w sprawie delegacji służbowych
Więcej »
Zarządzenie Nr 70/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 16.09.2008r.
W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Brody.
Więcej »
Zarządzenie Nr 72/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 29.09.2008r.
w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej.
Więcej »
Zarządzenie Nr 73/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 29.09.2008r.
w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach inspektora ds. świadczeń rodzinnych Martynę Kuterę do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz postępowania wobec dłużników alimentacyjnych.
Więcej »
Zarządzenie Nr 74/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 29.09.2008r.
w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach referenta ds. funduszu alimentacyjnego Ninę Sołtysik do przeprowadzania wywiadu alimentacyjnego , oraz odebrania oświadczenia majątkowego dłużnika alimentacyjnego.
Więcej »
Zarządzenie Nr 75/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 29.09.2008r.
w sprawie przygotowania materiałów do opracowania budżetu Gminy Brody na rok 2009.
Więcej »
Zarządzenie Nr 76/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 30.09.2008r.
w sprawie wprowadzenia zmian w instrukcji określającej sposób zarządzania systemami informatycznymi w Urzędzie Gminy w Brodach.
Więcej »
Zarządzenie Nr 77/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 01.10.2008r.
w sprawie wprowadzenia zmian w zarządzeniu Nr 71/2007 Wójta Gminy w Brodach w sprawie wprowadzenia Planu kont w Urzędzie Gminy w Brodach.
Więcej »
Zarządzenie Nr 78/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 01.10.2008r.
w spawie powołania Komisji Odbiorowej.
Więcej »
Zarządzenie Nr 45/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 01.07.2008r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Stykowie oraz powołania Komisji Konkursowej
Więcej »
Zarządzenie Nr 71/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 22.09.2008r.
w sprawie powołania zespołu ds. wdrażania Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.
Więcej »
Zarządzenie Nr 79/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 14.10.2008r.
w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych w gminie Brody w 2008 roku.
Więcej »
Zarządzenie Nr 80/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 10.10.2008r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 r.
Więcej »
Zarządzenie Nr 81/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 23.10.2008r.
w sprawie: instrukcji archiwalnej określającej organizację i zakres działania archiwum zakładowego w Urzędzie Gminy Brody.
Więcej »
Zarządzenie Nr 82/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 03.11.2008r.
w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej.
Więcej »
Zarządzenie Nr 83/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 03.11.2008r.
w sprawie upoważnień do autoryzacji operacji gospodarczych.
Więcej »
Zarządzenie Nr 84/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 03.11.2008r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008r.
Więcej »
Zarządzenie Nr 85/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 03.11.2008r.
W sprawie powierzenia obowiązków Kierownika Referatu Inwestycyjnego w UG Brody
Więcej »
Zarządzenie Nr 86/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 03.11.2008r.
W sprawie określenia szczegółowych zadań dla Sekretarza Gminy Brody Pani Barbary Lipa
Więcej »
Zarządzenie Nr 87/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 12.11.2008r.
w sprawie projektu budżetu GMINY BRODY na 2009 rok.
Więcej »
Zarządzenie Nr 88/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 12.11.2008r.
w sprawie powołania Zespołu ds. Realizacji Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich.
Więcej »
Zarządzenie Nr 89/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 19.11.2008r.
w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Brodach.
Więcej »
Zarządzenie Nr 90/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 26.11.2008r.
w sprawie utworzenia funduszu nagród w 2008 roku
Więcej »
Zarządzenie Nr 91/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 01.12.2008r.
W sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Więcej »
Zarządzenie Nr 92/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 01.12.2008r.
w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Więcej »
Zarządzenie Nr 93/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 09.12.2008r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2008 r.
Więcej »
Zarządzenie Nr 94/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 12.12.2008r.
w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Młynku w pobliżu ul Podgórskiej, gmina Brody przeznaczonej do sprzedaży w drodze II przetargu ustnego ograniczonego dla właścicieli działek sąsiednich.
Więcej »
Zarządzenie Nr 95/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 12.12.2008r.
w sprawie zasad przekazywania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy w Brodach dla samorządowych instytucji kultury na rok 2009.
Więcej »
Zarządzenie Nr 96/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 12.12.2008r.
w sprawie określenia zasad rozliczania wykorzystania dotacji przedmiotowej przyznanej Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Brodach.
Więcej »
Zarządzenie Nr 97/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 12.12.2008r.
w sprawie zasad przekazywania środków finansowych z budżetu Gminy w Brodach dla gminnych jednostek budżetowych na 2009 rok.
Więcej »
Zarządzenie Nr 98/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 12.12.2008r.
w sprawie stosowanych symboli dokumentów księgowych w ewidencji księgowej podatków i opłat, Budżetu Gminy, Urzędu Gminy w Brodach jako jednostki budżetowej.
Więcej »
Zarządzenie Nr 99/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 12.12.2008r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008r.
Więcej »licznik odwiedzin: 274293© 2004 Internet-Info