logo
Finanse i majątek » Sprawozadania finansowe
2006

Roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego na koniec 2006r. Rb-ST
Więcej »
Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostko samorządu terytorialnego za 2006r. Rb-27S
Więcej »
Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za 2006r. Rb-28S
Więcej »
Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych za 2006r. Rb-30
Więcej »
Roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych funduszy celowych nie posiadających osobowości prawnej za 2006r. Rb-33
Więcej »
Sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nim sfinansowanych za 2006 rok - Rb-34 (rozdział 80101)
Więcej »
Sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nim sfinansowanych za 2006 rok - Rb-34 (rozdział 80110)
Więcej »
Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za 2006r. Rb-N
Więcej »
Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie Rb-NDS 2006
Więcej »
Roczne sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych za 2006r. Rb-PDP
Więcej »
Sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za 2006 rok Rb-Z
Więcej »
Bilans jednostek budżetowych Gminy Brody sporządzony na dzień 31.12.2006r.
Więcej »
Bilans zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2006r.
Więcej »
Skonsolidowany bilans Gminy Brody sporządzony na 31.12.2006r.
Więcej »
Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na 31.12.2006r.
Więcej »licznik odwiedzin: 274293© 2004 Internet-Info