logo
Finanse i majątek » Sprawozadania finansowe
2008

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nim sfinansowanych za 2008 rok - Rb-34 (rozdział 80101)
Więcej »
Sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nim sfinansowanych za 2008 rok - Rb-34 (rozdział 80110)
Więcej »
Sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nim sfinansowanych za 2008 rok - Rb-34 (rozdział 75023)
Więcej »
Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie Rb-NDS 2007
Więcej »
Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie należności za 2008 rok RB-UN
Więcej »
Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za 2008r. Rb-N
Więcej »
Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych za 2008r. Rb-UZ
Więcej »
Sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za 2008 rok Rb-Z
Więcej »
Roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego na koniec 2008r. Rb-ST
Więcej »
Roczne sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych za 2008r. Rb-PDP
Więcej »
Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostko samorządu terytorialnego za 2008r. Rb-27S
Więcej »
Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za 2008r. Rb-28S
Więcej »
Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych za 2008r. Rb-30
Więcej »
Roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych funduszy celowych nie posiadających osobowości prawnej za 2008r. Rb-33
Więcej »
Bilans z wykonania budżetu Gminy Brody sporządzony na dzień 31.12.2008r.
Więcej »
Bilans jednostek budżetowych Gminy Brody sporządzony na dzień 31.12.2008r.
Więcej »
Bilans zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2008r.
Więcej »licznik odwiedzin: 274293© 2004 Internet-Info