logo
Finanse i majątek
Opinie RIO

Uchwała Nr 79/2008 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 8 grudnia 2008 r.
Więcej »
Uchwała Nr77/2008 V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 5 grudnia 2008 r.
Więcej »
Uchwała Nr 42/2009 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 25 sierpnia 2009 r.
Więcej »
Uchwała Nr 80/2009 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 2 grudnia 2009 r.
Więcej »
Uchwala Nr 99/2009 IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 15 grudnia 2009 roku
Więcej »
Uchwała Nr 137 /2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 23 marca 2010 roku
w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Brody za 2009 rok
Więcej »
Uchwała 135/2010 IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 18 marca 2010r.
w sprawie opinii o wniosku komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium.
Więcej »licznik odwiedzin: 274293© 2004 Internet-Info