logo
Finanse i majątek » Sprawozadania finansowe
2010

Rb-27S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2010
Więcej »
Rb-28S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2010
Więcej »
Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH
jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2010 roku
Więcej »
Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI
jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2010 roku
Więcej »
Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE jednostki samorządu terytorialnego
za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2010
Więcej »
Rb-27S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI
Za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2010r.
Więcej »
Rb-28S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
Za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2010r.
Więcej »
Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH
jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2010 roku
Więcej »
Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI
jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2010 roku
Więcej »
Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE jednostki samorządu terytorialnego
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2010
Więcej »
Rb-30S półroczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakladów budżetowych
od początku roku do dnia 30 czerwca 2010r.
Więcej »
Rb-34 kwartalne sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych
za okres od początku roku 2010 do końca 2 kwartału roku 2010
Więcej »
Rb-50 Kwartalne sprawozdanie - dochody KBW
Rb-50 - Kwartalne sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za II kwartał 2010r.
Więcej »
Rb-50 Kwartalne sprawozdanie - dotacje
Rb-50 - Kwartalne sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.Za II kwartał 2010r.
Więcej »
Rb-50 Kwartalne sprawozdanie - wydatki Wojewoda
Rb-50 - Kwartalne sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami. Za II kwartał 2010r.
Więcej »
Rb-50 Kwartalne sprawozdanie - wydatki KBW
Rb-50 - Kwartalne sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami. Za II kwartał 2010r.
Więcej »
Rb-34
Rb-34 kwartalne sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych. Za okres od początku roku 2010 do końca 2 kwartału roku 2010
Więcej »
Rb-27ZZ - kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami
za okres od początku roku do końca II kwartału roku 2010
Więcej »
Rb-ZN KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ ORAZ NALEŻNOŚCI SKARBU PAŃSTW A Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZADAŃ ZLECONYCH
wg stanu na koniec II kwartału 2010 roku
Więcej »licznik odwiedzin: 274293© 2004 Internet-Info