logo
Inne
podległe jednostki organizacyjne

Dariusz Świrta
Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brodach.
Więcej »
Jolanta Grudnicka
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach
Więcej »
Robert Stanisław Romański
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Krynkach
Więcej »
Michał Zwada
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Adamowie
Więcej »
Adam Woźniak
Kierownik Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół w Brodach.
Więcej »
Barbara Prokop
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Stykowie
Więcej »
Sławomir Franczyk
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Brodach
Więcej »
Tomasz Margula
Dyrektor Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Brodach
Więcej »
Anna Wujcikowska
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dziurowie.
Więcej »
Teresa Surdy
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Lubieni
Więcej »
Ewa Stawiarska
Dyrektor Gimnazjum w Rudzie
Więcej »
Irena Pryciak
Dyrektor Gimnazjum w Krynkach
Więcej »
Maria Filipowska
Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Brodach
Więcej »licznik odwiedzin: 274293© 2004 Internet-Info