logo
Finanse i majątek
Budżet

Budżet gminy Brody na rok 2004
Więcej »
Budżet gminy Brody na rok 2008
Więcej »
Informacja dotycząca wykonania budżetu Gminy Brody za 2008r.
w zakresie o którym mowa w art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych(Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm)
Więcej »
Budżet gminy Brody na rok 2009
Więcej »
Informacja dotycząca wykonania budżetu Gminy Brody za I kwartał 2009r(w tym informacja o kwocie deficytu / nadwyżki).
Więcej »
KWARTALNA INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY BRODY ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 30 CZERWCA 2009 roku (w tym informacja o kwocie deficytu/nadwyżki)
Więcej »
KWARTALNA INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY BRODY ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 30 WRZEŚNIA 2009r. (w tym informacja o kwocie deficytu/nadwyżki)
Więcej »
Informacja dotycząca wykonania budżetu Gminy Brody za 2009r. w zakresie o którym mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240).
Więcej »
KWARTALNA INFORMAGA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY BRODY ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 marca 2010 roku (w tym informacja o kwocie deficytu/nadwyżki)
Więcej »
KWARTALNA INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY BRODY ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 30 czerwca 2010 roku (w tym informacja o kwocie deficytu/nadwyżki)
Więcej »licznik odwiedzin: 274293© 2004 Internet-Info