logo
Rada Gminy Brody » uchwały
2003

Uchwała Nr VI/64/2003 Rady Gminy w Brodach z dnia 30.08.2003r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2003.
Więcej »
Uchwała Nr VI/65/2003 Rady Gminy w Brodach z dnia 30.08.2003r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2003.
Więcej »
Uchwała Nr VI/66/2003 Rady Gminy w Brodach z dnia 30.08.2003r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2003.
Więcej »
Uchwała Nr VI/67/2003 Rady Gminy w Brodach z dnia 30.08.2003r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2003.
Więcej »
Uchwała Nr VI/68/2003 Rady Gminy w Brodach z dnia 30.08.2003r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Staw Kunowski.
Więcej »
Uchwała Nr VI/69/2003 Rady Gminy w Brodach z dnia 30.08.2003r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Jabłonna.
Więcej »
Uchwała Nr VI/70/2003 Rady Gminy w Brodach z dnia 30.08.2003r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu nieograniczonego, osobom prawnym i fizycznym nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Brody, położonych we wsi Brody.
Więcej »
Uchwała Nr VI/71/2003 Rady Gminy w Brodach z dnia 30.08.2003r. w sprawie nieodpłatnego przekazania przez Gminę Brody na rzecz Skarbu PAństwa reprezentowanego przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad - Oddział w Kielcach nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Młynek i Lubienia z przeznaczeniem na cel publiczny ciąg pieszo-jezdny.
Więcej »
Uchwała Nr VI/72/2003 Rady Gminy w Brodach z dnia 30.08.2003r. w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Dziurowie z przeznaczeniem pod drogę gminną - ulicę Skośną.
Więcej »
Uchwała Nr VI/73/2003 Rady Gminy w Brodach z dnia 30.08.2003r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Dziurowie z przeznaczeniem pod drogę gminną - ulicę Skośną.
Więcej »
Uchwała Nr VI/74/2003 Rady Gminy w Brodach z dnia 30.08.2003r. w sprawie odpłatnego nabycia gruntów położonych we wsi Adamów z przeznaczeniem pod drogę gminną - ulicę Kościelną.
Więcej »
Uchwała Nr VI/75/2003 Rady Gminy w Brodach z dnia 30.08.2003r. w sprawie odpłatnego nabycia gruntów położonych we wsi Rudnik z przeznaczeniem pod przepompownię ścieków.
Więcej »
Uchwała Nr VI/76/2003 Rady Gminy w Brodach z dnia 30.08.2003r. w sprawie odpłatnego nabycia gruntów położonych we wsi Młynek z przeznaczeniem pod przepompownię ścieków.
Więcej »
Uchwała Nr VI/77/2003 Rady Gminy w Brodach z dnia 30.08.2003r. w sprawie odpłatnego nabycia gruntów położonych we wsi Krynki z przeznaczeniem pod przepompownię ścieków.
Więcej »
Uchwała Nr VI/78/2003 Rady Gminy w Brodach z dnia 30.08.2003r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Brody położonej w Kuczowie.
Więcej »
Uchwała Nr VI/79/2003 Rady Gminy w Brodach z dnia 30.08.2003r. w sprawie kompleksowej modernizacji oświetlenia drogowego gminy Brody.
Więcej »
Uchwała Nr VI/80/2003 Rady Gminy w Brodach z dnia 30.08.2003r. w sprawie targowiska gminnego.
Więcej »
Uchwała Nr VII/81/2003 z dnia 30.09.2003r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2003.
Więcej »
Uchwała Nr VII/82/2003 z dnia 30.09.2003r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2003.
Więcej »
Uchwała Nr VII/83/2003 z dnia 30.09.2003r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2003.
Więcej »
Uchwała Nr VII/84/2003 Rady Gminy w Brodach z dnia 30.09.2003r. w sprawie przyznania bezzwrotnych zasiłków celowych.
Więcej »
Uchwała Nr VII/85/2003 Rady Gminy w Brodach z dnia 30.09.2003r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu nieograniczonego osobom prawnym i fizycznym nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Brody położonej w Brodach ul. Na Stoku.
Więcej »
Uchwała Nr VII/86/2003 Rady Gminy w Brodach z dnia 30.09.2003r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu nieograniczonego, osobom prawnym i fizycznym nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Brody położonej w Brodach ul. Piaskowa.
Więcej »
Uchwała Nr VII/87/2003 Rady Gminy w Brodach z dnia 30.09.2003r. w sprawie odpłatnego nabycia gruntów położonych we wsi Dziurów, gminy Brody z przeznaczeniem na cel publiczny- drogę gminną - ul. Złota.
Więcej »
Uchwała Nr VII/88/2003 Rady Gminy w Brodach z dnia 30.09.2003r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu nieograniczonego, osobom prawnym i fizycznym nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Brody położonej w Brodach na osiedlu "Brody-Górki".
Więcej »
Uchwała Nr VII/89/2003 Rady Gminy w Brodach z dnia 30.09.2003r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Starachowicach na okres kadencji 2004-2007.
Więcej »
Uchwała Nr VIII/90/2003 Rady Gminy w Brodach z dnia 31.10.2003r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2003.
Więcej »
Uchwała Nr VIII/91/2003 Rady Gminy w Brodach z dnia 31.10.2003r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2003.
Więcej »
Uchwała Nr VIII/92/2003 Rady Gminy w Brodach z dnia 31.10.2003r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2003.
Więcej »
Uchwała Nr VIII/93/2003 Rady Gminy w Brodach z dnia 31.10.2003r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2003.
Więcej »
Uchwała Nr VIII/94/2003 Rady Gminy w Brodach z dnia 31.10.2003r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2003.
Więcej »
Uchwała Nr VIII/95/2003 Rady Gminy w Brodach z dnia 31.10.2003r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2003.
Więcej »
Uchwała Nr VIII/96/2003 Rady Gminy w Brodach z dnia 31.10.2003r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2003.
Więcej »
Uchwała Nr VIII/97/2003 Rady Gminy w Brodach z dnia 31.10.2003r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Bór Kunowski.
Więcej »
Uchwała Nr VIII/98/2003 Rady Gminy w Brodach z dnia 31.10.2003r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Budy Brodzkie.
Więcej »
Uchwała Nr VIII/100/2003 Rady Gminy w Brodach z dnia 31.10.2003r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu nieograniczonego, osobom prawnym i fizycznym nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność gminy Brody, położonej w Brodach na osiedlu "Brody-Górki".
Więcej »
Uchwała Nr VIII/101/2003 Rady Gminy w Brodach z dnia 31.10.2003r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brody w granicach administracyjnych.
Więcej »
Uchwała Nr VIII/102/2003 Rady Gminy w Brodach z dnia 31.10.2003r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Brodach z dnia 10.12.2002r. Nr II/29/2002 w sprawie opłaty administracyjnej.
Więcej »
Uchwała Nr VIII/103/2003 Rady Gminy w Brodach z dnia 31.10.2003r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w Brodach z dnia 23.05.2003r. Nr III/45/2003 w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Gminy w Brodach.
Więcej »
Uchwała Nr IX/104/2003 Rady Gminy w Brodach z dnia 9.12.2003r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Więcej »
Uchwała Nr IX/105/2003 Rady Gminy w Brodach z dnia 9.12.2003r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Więcej »
Uchwała Nr IX/106/2003 Rady Gminy w Brodach z dnia 9.12.2003r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów, określenia zasad poboru oraz terminów płatności.
Więcej »
Uchwała Nr IX/107/2003 Rady Gminy w Brodach z dnia 9.12.2003r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz zasad poboru, określenia inkasentów i terminów płatności.
Więcej »
Uchwała Nr IX/108/2003 Rady Gminy w Brodach z dnia 9.12.2003r. w sprawie opłaty administracyjnej
Więcej »
Uchwała Nr IX/109/2003 Rady Gminy w Brodach z dnia 9.12.2003r. w sprawie opłaty miejscowej w Brodach, Krynkach, Rudzie i Stykowie.
Więcej »
Uchwała Nr IX/110/2003 Rady Gminy w Brodach z dnia 9.12.2003r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych na podatek od nieruchomości.
Więcej »
Uchwała Nr IX/111/2003 Rady Gminy w Brodach z dnia 9.12.2003 w sprawie wzorów deklaracji podatkowych na podatek leśny.
Więcej »
Uchwała Nr IX/112/2003 Rady Gminy w Brodach z dnia 9.12.2003 w sprawie wzorów deklaracji podatkowych na podatek rolny.
Więcej »
Uchwała Nr IX/113/2003 Rady Gminy w Brodach z dnia 9.12.2003 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2003.
Więcej »
Uchwała Nr IX/114/2003 Rady Gminy w Brodach z dnia 9.12.2003 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2003.
Więcej »
Uchwała Nr IX/115/2003 Rady Gminy w Brodach z dnia 9.12.2003 w sprawie ustalenia ceny żyta przyjętej dla celów podatku rolnego oraz wysokości stawki na podatek rolny.
Więcej »
Uchwała Nr IX/116/2003 Rady Gminy w Brodach z dnia 9.12.2003 w sprawie zmiany w strukturze Rady Społecznej Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brodach.
Więcej »
Uchwała Nr IX/117/2003 Rady Gminy w Brodach z dnia 9.12.2003r. w sprawie ustalenia opłaty za usuwanie i uniszkodliwianie zwłok zwierzęcych i ich części.
Więcej »
Uchwała Nr IX/118/2003 Rady Gminy w Brodach z dnia 9.12.2003r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/69/2003 Rady Gminy w Brodach z dnia 30.08.2003r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Jabłonna.
Więcej »
Uchwała Nr IX/119/2003 Rady Gminy w Brodach z dnia 09.12.2003 w sprawie odpłatnego nabycia gruntów położonych we wsi Ruda z przeznaczeniem pod przepompownię ścieków.
Więcej »
Uchwała Nr IX/120/2003 Rady Gminy w Brodach z dnia 09.12.2003r. w sprawie odpłatnego nabycia gruntów położonych we wsi Młynek z przeznaczeniem pod przepompownię ścieków.
Więcej »
Uchwała Nr IX/121/2003 Rady Gminy w Brodach z dnia 09.12.2003r. w sprawie powołania Zakładu Budżetowego.
Więcej »
Uchwała Nr IX/122/2003 Rady Gminy w Brodach z dnia 09.12.2003r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brodach.
Więcej »
Uchwała Nr X/123/2003 Rady Gminy w Brodach z dnia 30.12.2003r. w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brodach
Więcej »
Uchwała Nr X/124/2003 Rady Gminy w Brodach z dnia 30.12.2003r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2003.
Więcej »
Uchwała Nr X/125/2003 Rady Gminy w Brodach z dnia 30.12.2003r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2003.
Więcej »
Uchwała Nr X/126/2003 Rady Gminy w Brodach z dnia 30.12.2003r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2003r.
Więcej »
Uchwała Nr X/127/2003 Rady Gminy w Brodach z dnia 30.12.2003r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2003.
Więcej »
Uchwała Nr X/128/2003 Rady Gminy w Brodach z dnia 30.12.2003r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2003.
Więcej »
Uchwała Nr X/129/2003 Rady Gminy w Brodach z dnia 30.12.2003r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych nie wygasających z upływem roku budżetowego 2003.
Więcej »
Uchwała Nr X/130/2003 Rady Gminy w Brodach z dnia 30.12.2003r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2003.
Więcej »
Uchwała Nr X/131/2003 Rady Gminy w Brodach z dnia 30.12.2003r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2003.
Więcej »
Uchwała Nr X/132/2003 Rady Gminy w Brodach z dnia 30.12.2003r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2003
Więcej »
Uchwała Nr X/133/2003Rady Gminy w Brodach z dnia 30.12.2003r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Więcej »
Uchwała Nr X/134/2003 Rady Gminy w Brodach z dnia 30.12.2003r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2003.
Więcej »
Uchwała Nr X/135/2003 Rady Gminy w Brodach z dnia 30.12.2003r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/97/2003 Rady Gminy w Brodach z dnia 31.10.2003r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Bór Kunowski.
Więcej »
Uchwała Nr X/136/2003 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 grudnia 2003r. w sprawie poboru podatku w drodze inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego oraz od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego ustalenia wysokości wynagrodzenia prowizyjnego za inkaso.
Więcej »
Uchwała Nr VIII/99/2003 Rady Gminy w Brodach z dnia 31.10.2003r. w sprawie nabycia gruntów położonych we wsi Krynki z przeznaczeniem na cel publiczny - poszerzenie drogi gminnej - ul. Zakanale.
Więcej »licznik odwiedzin: 274293© 2004 Internet-Info