logo
Rada Gminy Brody » uchwały
2005

Uchwała Nr I/5/2005 Rady Gminy w Brodach z dnia 18.02.05r. w sprawie wykazu zadań planowanych do ralizacji w 2005 roku.
Więcej »
Uchwała Nr IX/93/2005r w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2005
Więcej »
Uchwała Nr IX/94/2005r Rady Gminy w Brodach z dnia 25 listopada w sprawie ustalenia planów przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na rok 2005
Więcej »
Uchwała Nr IX/96/2005r Rady Gminy w Brodach z dnia 25 listopada w sprawie nieodpłatnego przekazania wyposażenia na majątek Szkoły Podstawowej w Dziurowie
Więcej »
Uchwała Nr X/111/2005r Rady Gminy w Brodach z dnia 09 grudnia w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
Więcej »
Uchwała Nr X/113/2005r Rady Gminy w Brodach z dnia 09 grudnia 2005 r. w sprawie sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2005
Więcej »
Uchwała Nr XI/116/2005r Rady Gminy w Brodach z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2005
Więcej »
Uchwała Nr XI/118/2005r Rady Gminy w Brodach z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych nie wygasających z upływem roku bud zetowego 2005.
Więcej »
Uchwała Nr IX/104/2005r Rady Gminy w Brodach z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie przyjecia Programu współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
Więcej »
Uchwała Nr XI/119/2005r Rady Gminy w Brodach z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania środków trwałych pozostałych środków trwałych na majątek Szkoły Podstawowej w Brodach
Więcej »
Uchwała Nr IX/95/2005r Rady Gminy w Brodach z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2005.
Więcej »
Uchwała Nr IX/97/2005r Rady Gminy w Brodach z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2005.
Więcej »
Uchwała Nr IX/98/2005r Rady Gminy w Brodach z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2005.
Więcej »
Uchwała Nr IX/99/2005r Rady Gminy w Brodach z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie przekazania do użytkowania obiektów rekreacyjno - sportowych.
Więcej »
Uchwała Nr IX/100/2005r Rady Gminy w Brodach z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie zmiany gruntów położonych we wsi w Gminie Brody.
Więcej »
Uchwała Nr IX/101/2005r Rady Gminy w Brodach z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie przeznaczenia do spżedaży w formie przetargu nieograniczonego, osobom prawnym i fizycznym nieruchomowsci gruntowej.
Więcej »
Uchwała Nr IX/102/2005r Rady Gminy w Brodach z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej lokalu mieszkaniowego NR 4
Więcej »
Uchwała Nr IX/103/2005r Rady Gminy w Brodach z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie rozłożenia na raty wraz z oprocentowaniem ceny nieruchomości lokalowej, lokalu Nr 3
Więcej »
Uchwała Nr IX/105/2005r Rady Gminy w Brodach z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia.
Więcej »
Uchwała Nr X/106/2005r Rady Gminy w Brodach z dnia 09 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wysokkości stawek podatku od nieruchomości
Więcej »
Uchwała Nr X/107/2005r Rady Gminy w Brodach z dnia 09 grudnia 2005 r. w sprawie zwolnień od wymiaru podatku od nieruchomości.
Więcej »
Uchwała Nr X/108/2005r Rady Gminy w Brodach z dnia 09 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów, określenia zasad poboru oraz terminów płatności.
Więcej »
Uchwała Nr X/109/2005r Rady Gminy w Brodach z dnia 09 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia odpłaty administracyjnej za czynności urzędowe, terminu płatności oraz sposobu jej poboru.
Więcej »
Uchwała Nr X/110/2005r Rady Gminy w Brodach z dnia 09 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz zasad poboru, określenia inkasentów i terminów płatności
Więcej »
Uchwała Nr X/112/2005r Rady Gminy w Brodach z dnia 09 grudnia 2005 r. w sprawie utwożenia jednostki budżetowej.
Więcej »
Uchwała Nr X/114/2005r Rady Gminy w Brodach z dnia 09 grudnia 2005 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie ustnego ograniczonego włascicielom nieruchomości bezpośrednio przyległych.
Więcej »
Uchwała Nr X/115/2005r Rady Gminy w Brodach z dnia 09 grudnia 2005 r. w sprawie przeznaczenia so sprzedaży w formie bezprzetargowej lokalu mieszkaniowego Nr3
Więcej »
Uchwała Nr XI/117/2005r Rady Gminy w Brodach z dnia 09 grudnia 2005 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2005.
Więcej »
Uchwała Nr II/13/2005 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 marca 2005r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2005
Więcej »
Uchwała Nr I/2/2005 Rady Gminy w Brodach z dnia 18 lutego 2005r. w sprawie ustalenia kwoty dopłaty do jednego m3 scieków płynnych dla ZGK w Brodach
Więcej »
Uchwała Nr I/7/2005 Rady Gminy w Brodach z dnia 18 lutego 2005r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Brody
Więcej »
Uchwała Nr I/8/2005 Rady Gminy w Brodach z dnia 18 lutego 2005r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Brody do podjęcia działań zmierzających do użyczenia budynku Szkoły Podstawowej w Stawie Kunowskim
Więcej »
Uchwała Nr I/9/2005 Rady Gminy w Brodach z dnia 18 lutego 2005r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/45/2003 Rady Gminy w Brodach z dnia 23 maja 2003 r.
Więcej »
Uchwała Nr I/11/2005 Rady Gminy w Brodach z dnia 18 lutego 2005r. w sprawie przekształcenia Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Brodach w samodzielną instytucję.
Więcej »
Uchwała Nr I/12/2005 Rady Gminy w Brodach z dnia 18 lutego 2005r. w sprawie nieodpłatnego nabycia gruntów położonych we wsi Dziurów
Więcej »
Uchwała Nr II/14/2005 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 marca 2005r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2005
Więcej »
Uchwała Nr II/15/2005 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 marca 2005r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2005
Więcej »
Uchwała Nr II/17/2005 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 marca 2005r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Brody
Więcej »
Uchwała Nr II/18/2005 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 marca 2005r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w Brodach Nr X/114/2004 z dnia 26 listopada 2004r w sprawie ustalenia odpłatności dla członków OSP
Więcej »
Uchwała Nr II/20/2005 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 marca 2005r. w sprawie nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej w Adamowie
Więcej »
Uchwała Nr II/26/2005 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 marca 2005r. w sprawie nabycia części gruntów położonych we wsi i gminie Brody
Więcej »
Uchwała Nr II/27/2005 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 marca 2005r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania za rok 2004
Więcej »
Uchwała Nr II/29/2005 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 marca 2005r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
Więcej »
Uchwała Nr II/30/2005 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 marca 2005r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy w Brodach za 2004r.
Więcej »
Uchwała Nr II/31/2005 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 marca 2005r. w sprawie zarządzenia wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego Wójtowi Gminy Brody
Więcej »
Uchwała Nr III/32/2005 Rady Gminy w Brodach z dnia 29.04.2005r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2005
Więcej »
Uchwała Nr III/33/2005 Rady Gminy w Brodach z dnia 29.04.2005r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2005
Więcej »
Uchwała Nr III/34/2005 Rady Gminy w Brodach z dnia 29.04.2005r. w sprawie oddania Powiatowi Starachowickiemu w użycie budynku Szkoły Podstawowej w Stawie Kunowskim.
Więcej »
Uchwała Nr III/36/2005 Rady Gminy w Brodach z dnia 29.04.2005r. w sprawie założenia Publicznej Sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Stawie Kunowskim.
Więcej »
Uchwała Nr III/38/2005 Rady Gminy w Brodach z dnia 29.04.2005 roku w sprawie użyczenia Prywatnemu Gabinetowi Stomatologicznemu nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Brody
Więcej »
Uchwała Nr III/41/2005 Rady Gminy w Brodach z dnia 29.04.2005r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Brody
Więcej »
Uchwała Nr IV/43/2005r z dnia 17.06.05 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Rady Gminy Brody Nr VI/84/2004 z dnia 17 sierpnia 2004
Więcej »
Uchwała Nr IV/48/2005r z dnia 17.06.05 w sprawie ustalenia kwoty dopłat do jednego m3 ścieków płynnych dla ZGK w Brodach.
Więcej »
Uchwała Nr IV/49/2005r z dnia 17.06.05 w sprawie zmiany Regulaminu Rady Społecznej Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brodach.
Więcej »
Uchwała Nr IV/51/2005r z dnia 17.06.05 w sprawie w sprawie wydłużenia kadencji Rady Społecznej Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brodach
Więcej »
Uchwała Nr IV/52/2005r z dnia 17.06.05 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brodach
Więcej »
Uchwała Nr IV/53/2005r z dnia 17.06.05 w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brodach na rok 2005.
Więcej »
Uchwała Nr V/54/2005r z dnia 22.07.05 w sprawie nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej w Lubieni.
Więcej »
Uchwała Nr V/56/2005r z dnia 22.07.05 w sprawie nieodpłatnego przekazania do używania dla ZGK w Brodach wykaszarki spalinowej oraz ochronnika słuchu.
Więcej »
Uchwała Nr V/58/2005r z dnia 22.07.05 w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach.
Więcej »
Uchwała Nr V/59/2005r z dnia 22.07.05 w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej położonej we wsi Dziurów gm. Brody.
Więcej »
Uchwała Nr V/60/2005 Rady Gminy w Brodach z dnia 22.07.05r. w sprawie nabycia gruntów położonych we wsi Dziurów, gm. Dziurów.
Więcej »
Uchwała Nr V/62/2005 Rady Gminy w Brodach z dnia 22.07.05r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2005.
Więcej »
Uchwała Nr VI/64/2005 Rady Gminy w Brodach z dnia 26.08.05r w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2005r.
Więcej »
Uchwała Nr VI/65/2005 Rady Gminy w Brodach z dnia 26.08.05r w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2005r.
Więcej »
Uchwała Nr VI/66/2005 Rady Gminy w Brodach z dnia 26.08.05r w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2005r.
Więcej »
Uchwała Nr VI/70/2005 Rady Gminy w Brodach z dnia 26.08.05r w sprawie uchylenia Uchwały Nr III/36/2005 Rady Gminy w Brodach z dnia 29 kwietnia 2005r.
Więcej »
Uchwała Nr VII/72/2005r. Rady Gminy w Brodach z dnia 27.09.2005r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2005.
Więcej »
Uchwała Nr VII/74/2005r. Rady Gminy w Brodach z dnia 27.09.2005r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długo terminowej.
Więcej »
Uchwała Nr VII/75/2005r. Rady Gminy w Brodach z dnia 27.09.2005r. w sprawie kompleksowej modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Brody.
Więcej »
Uchwała Nr VII/79/2005r. Rady Gminy w Brodach z dnia 27.09.2005r. w sprawie zmiany gruntów położonych we wsi Styków, gm. Brody pomiędzy Gminą Brody, a osobą fizyczną.
Więcej »
Uchwała Nr VII/80/2005r. Rady Gminy w Brodach z dnia 27.09.2005r. w sprawie zmiany gruntów położonych we wsi Brody, pomiędzy Gminą Brody, a osobami fuzycznymi.
Więcej »
Uchwała Nr VII/81/2005r. Rady Gminy w Brodach z dnia 27.09.2005r. w sprawie nabycia gruntów położonych we wsi i gminie Brody z przeznaczeniem pod drogę.
Więcej »
Uchwała Nr VIII/86/2005 Rady Gminy w Brodach z dnia 28.10.05r. w sprawie nabycia gruntów położonych we wsi Brody, gmina Brody celem utworzenia działki budowlanej.
Więcej »
Uchwała Nr VIII/87/2005 Rady Gminy w Brodach z dnia 28.10.05r. w sprawie nabycia gruntów położonych w wsi Kuczów, gmina Brody z przeznaczeniem pod drogę.
Więcej »
Uchwała Nr VIII/88/2005 Rady Gminy w Brodach z dnia 28.10.05r. w sprawie nabycia gruntów położonych w wsi Brody, gmina Brody z przeznaczeniem pod drogę.
Więcej »
Uchwała Nr 4/2005 Rady Społecznej Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brodach z dnia 14.06.05r. w sprawie zmiany Regulaminu Rady Społecznej GZOZ w Brodach.
Więcej »
Uchwała Nr I/1/2005 Rady Gminy w Brodach z dnia 18.02.05r. w sprawie uchwalenia i przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005.
Więcej »
Uchwała Nr I/4/2005 Rady Gminy w Brodach z dnia 18 lutego 2005r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brody na rok 2005.
Więcej »
Uchwała Nr I/10/2005 Rady Gminy w Brodach z dnia 18.02.05r.
Więcej »
Uchwała Nr II/19/2005 Rady Gminy w Brodach z dnia 30.03.05r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2005-2009.
Więcej »
Uchwała Nr II/21/2005 Rady Gminy w Brodach z dnia 30.03.05r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Brody.
Więcej »
Uchwała Nr II/28/2005 Rady Gminy w Brodach z dnia 30.03.05r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2005
Więcej »
Uchwała Nr IV/42/2005 Rady Gminy w Brodach z dnia 17.06.05r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2005.
Więcej »
Uchwała Nr IV/50/2005 Rady Gminy w Brodach z dnia 17.06.05r. w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brodach.
Więcej »
Uchwała Nr V/57/2005 Rady Gminy w Brodach z dnia 22.07.05r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2005
Więcej »
Uchwała Nr VI/67/2005 Rady Gminy w Brodach z dnia 26.08.05r. w sprawie utworzenia rachunków dochodów własnych w jednostkach gminy Brody.
Więcej »
Uchwała Nr VII/71/2005 Rady Gminy w Brodach z dnia 27.09.05r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2005
Więcej »
Uchwała Nr VII/73/2005 Rady Gminy w Brodach z dnia 27.09.05r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr X/136/2003 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 grudnia 2003r.
Więcej »
Uchwała Nr VIII/84/2005 Rady Gminy w Brodach z dnia 28.10.05r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2005.
Więcej »
Uchwała Nr VIII/92/2005 Rady Gminy w Brodach z dnia 28.10.05r. w sprawie zmian Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Brody.
Więcej »
Uchwała Nr II/24/2005 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 marca 2005r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr VI/45/2001 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 czerwca 2001 roku
dotyczącej włączenia do Starachowickiej Strefy Ekonomicznej "STARACHOWICE" nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Brody.
Więcej »
Uchwała Nr I/6/2005 Rady Gminy w Brodach z dnia 18.02.05r.
Uchwała Nr I/6/2005 Rady Gminy w Brodach z dnia 18.02.05r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego w roku 2005.
Więcej »
Uchwała Nr II/16/2005 Rady Gminy w Brodach z dnia 18.02.05r.
Uchwała Nr II/16/2005 Rady Gminy w Brodach z dnia 18.02.05r. w sprawie wydania opinii do przedłożonego projektu planu aglomeracji o RLM powyżej 2000, opracowanego przez gminę i zweryfikowanego przez Wojewodę.
Więcej »
Uchwała Nr V/61/2005 Rady Gminy w Brodach z dnia 22.07.05r.
Uchwała Nr V/61/2005 Rady Gminy w Brodach z dnia 22.07.05r. w sprawie zmian do Uchwały Nr 16/98 Zarządu Gminy w Brodach z dnia 17 września 1998r. w sprawie podziału Gminy Brody na obwody głosowania oraz wyznaczenia numerów obwodów i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
Więcej »
Uchwała Nr I/3/2005 Rady Gminy w Brodach z dnia 18.02.05r.
Uchwała Nr I/3/2005 Rady Gminy w Brodach z dnia 18.02.05r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brody w granicach administracyjnych gminy.
Więcej »
Uchwała Nr II/22/2005 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 marca 2005r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu nieograniczonego, osobom prywatnym i fizycznym nieruchomości gruntowej niezabu
Uchwała Nr II/22/2005 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 marca 2005r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu nieograniczonego, osobom prywatnym i fizycznym nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Brody, położonej we wsi Rudnik
Więcej »
Uchwała Nr II/23/2005 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 marca 2005r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu nieograniczonego, osobom prywatnym i fizycznym nieruchomości gruntowej niezabu
Uchwała Nr II/23/2005 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 marca 2005r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu nieograniczonego, osobom prywatnym i fizycznym nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Brody, położonej we wsi Młynek
Więcej »
Uchwała Nr III/35/2005 Rady Gminy w Brodach z dnia 29.04.2005r.
Uchwała Nr III/35/2005 Rady Gminy w Brodach z dnia 29.04.2005r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/86/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 27 sierpnia 2004r. w prawie wyrażenia zgody na użyczenie budynku Szkoły Podstawowej w Stawie Kunowskim na rzecz Stowarzyszenia Oświatowego "Nowa Szkoła" w Stawie Kunowskim
Więcej »
Uchwała Nr III/37/2005 Rady Gminy w Brodach z dnia 29.04.2005 roku
Uchwała Nr III/37/2005 Rady Gminy w Brodach z dnia 29.04.2005 roku w sprawie użyczenia Prywatnemu Gabinetowi nieruchomości zbudowanej stanowiącej własność Gminy Brody.
Więcej »
Uchwała Nr III/39/2005 Rady Gminy w Brodach z dnia 29.04.2005 roku
Uchwała Nr III/39/2005 Rady Gminy w Brodach z dnia 29.04.2005 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego, osobom prawnym i fizycznym nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Brody, położonej w miejscowości Ruda
Więcej »
Uchwała Nr IV/45/2005r z dnia 17.06.05
Uchwała Nr IV/43/2005r z dnia 17.06.05 w sprawie przeniesienia prawa własnosci nieruchomosci gruntowych za wynagrodzeniem, położonym we wsi Lipie, stanowiacych własność Gminy Brody, osobom fizycznym.
Więcej »
Uchwała Nr IV/46/2005r z dnia 17.06.05
Uchwała Nr IV/46/2005r z dnia 17.06.05 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Fundacji na rzecz Szpitala Powiatowego w Starachowicach
Więcej »
Uchwała Nr IV/47/2005 Rady Gminy w Brodach z dnia 17.06.05r.
Uchwała Nr IV/47/2005 Rady Gminy w Brodach z dnia 17.06.05r. w sprawie określenia zasad dokonywania zakupu i przyjęcia darowizny obejmującej aparaturę i sprzęt medyczny oraz zasad zbywania, wydzierżawiania, wynajmowania i użyczania majątku trwałego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brodach.
Więcej »
Uchwała Nr V/55/2005 Rady Gminy w Brodach z dnia 22.07.05r.
Uchwała Nr V/55/2005 Rady Gminy w Brodach z dnia 22.07.05r. w sprawie ustalenia opłat za unieszkodliwiania ścieków odprowadzanych siecią kanalizacyjną do oczyszczalni ścieków w Stykowie przez mieszkańców Gminy Starachowice.
Więcej »
Uchwała Nr V/63/2005 Rady Gminy w Brodach z dnia 22.07.05r
Uchwała Nr V/63/2005 Rady Gminy w Brodach z dnia 22.07.05r. w sprawie: weksla "in blanco" na realizację inwestycji "Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Brodach"
Więcej »
Uchwała Nr VI/68/2005 Rady Gminy w Brodach z dnia 26.08.05r
Uchwała Nr VI/66/2005 Rady Gminy w Brodach z dnia 26.08.05r w sprawie: weksla "in blanco" do wniosku o umorzenie części kwoty kredytu nr 5/96/W-15/OW-bs/K/005 z dnia 13.05.1996r.
Więcej »
Uchwała Nr VI/69/2005 Rady Gminy w Brodach z dnia 26.08.05r
Uchwała Nr VI/69/2005 Rady Gminy w Brodach z dnia 26.08.05r w sprawie finansowania projektu "Szkoła marzeń".
Więcej »
Uchwała Nr VII/76/2005r. Rady Gminy w Brodach z dnia 27.09.2005r.
Uchwała Nr VII/76/2005r. Rady Gminy w Brodach z dnia 27.09.2005r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/58/2005 Rady Gminy w Brodach z dnia 22 lipca 2005r. w sprawie zmiany w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach.
Więcej »
Uchwała Nr VII/77/2005r. Rady Gminy w Brodach z dnia 27.09.2005r.
Uchwała Nr VII/77/2005r. Rady Gminy w Brodach z dnia 27.09.2005r. w sprawie nabycia gruntów położonych we wsi Młynek, przy ul. Warszawskiej gm. Brody z przeznaczeniem na parking.
Więcej »
Uchwała Nr VII/78/2005r. Rady Gminy w Brodach z dnia 27.09.2005r.
Uchwała Nr VII/78/2005r. Rady Gminy w Brodach z dnia 27.09.2005r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Brody, położonej we wsi Styków.
Więcej »
Uchwała Nr VII/82/2005r. Rady Gminy w Brodach z dnia 27.09.2005r.
Uchwała Nr VII/82/2005r. Rady Gminy w Brodach z dnia 27.09.2005r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w Brodach Nr X/114/2004 z dnia 16 listopada 2004r. w sprawie ustalenia odpłatności dla członków Ochotniczych Straż Pożarnych, którzy biorą udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych.
Więcej »
Uchwała Nr VII/83/2005 Rady Gminy w Brodach z dnia 27.09.05r.
Uchwała Nr VII/83/2005 Rady Gminy w Brodach z dnia 27.09.05r. w sprawie zmian U Nr II/19/05 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 marca 2005r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2005-2009
Więcej »
Uchwała Nr VIII/89/2005 Rady Gminy w Brodach z dnia 28.10.05r.
Uchwała Nr VIII/89/2005 Rady Gminy w Brodach z dnia 28.10.05r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej lokalu mieszkalnego Nr 3 mieszczącego się w budynku mieszkalnym w Stawie Kunowskim przy ul. Szkolnej 5, stanowiącego własność Gminy Brody wraz ze sprzedażą ułamkowej części nieruchomości gruntowej oraz uchylenia uchwały Nr III/41/2003.
Więcej »
Uchwała Nr VIII/90/2005 Rady Gminy w Brodach z dnia 28.10.05r.
Uchwała Nr VIII/90/2005 Rady Gminy w Brodach z dnia 28.10.05r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej lokalu mieszkaniowego Nr 1 mieszczącego się w budynku mieszkalnym w Brodach przy ul. Szkolnej 79, stanowiącego własność Gminy Brody wraz ze sprzedażą ułamkowej części nieruchomości gruntowej.
Więcej »
Uchwała Nr II/25/2005 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 marca 2005r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu nieograniczonego, osobom prywatnym i fizycznym nieruchomości gruntowej
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu nieograniczonego, osobom prywatnym i fizycznym nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Brody, położonej w Brodach
Więcej »
Uchwała Nr III/40/2005 Rady Gminy w Brodach z dnia 29.04.2005 roku
W sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego, osobom prawnym i fizycznym nieruchomości gruntowych nie zabudowanych, stanowiących własność Gminy Brody, położonych w miejscowości Brody.
Więcej »licznik odwiedzin: 274293© 2004 Internet-Info