logo
Wójt Gminy Brody » zarządzenia
2003

Zarządzenie w sprawie oświadczeń pracowników o prowadzeniu działalności gospodarczej
Więcej »
W sprawie zasad przestrzegania realizacji wydatków budżetowych Gminy Brody do wysokości określonej w planie wydatków
Więcej »
W sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2003
Więcej »
W sprawie sposobu przygotowania materiałów przedkładanych Radzie Gminy
Więcej »
W sprawie powołania Komisji ds. opiniowania wniosków i podań o zastosowanie ulg i umorzeń podatkowych
Więcej »
W sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2003
Więcej »
Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2003
Więcej »
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Więcej »
Zarządzenie w sprawie powołania komisji ds. przeprowadzenia konkursu "Piękna i Bezpieczna Zagroda-Przyjazna Środowisku" na terenie Gminy Brody.
Więcej »
Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2003
Więcej »
Zarządzenie Nr 10/2003 Wójta Gminy w Brodach z dnia 29.04.2003 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2003
Więcej »
Zarządzenie Nr 11/2003 Wójta Gminy Brody z dnia 07.05.2003 w sprawie powołania Komisji do oceny dokumentacji znajdującej się w archiwum Urzędu Gminy Brody
Więcej »
Zarządzenie Nr 12/2003 Wójta Gminy w Brodach z dnia 21 maja 2003 roku w sprawie powołania obwodowych komisji ds. referendum w Gminie Brody
Więcej »
Zarządzenie Nr 13/2003 Wójta Gminy Brody z dnia 30.05.2003 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2003
Więcej »
Zarządzenie Nr 14/07/2003 Wójta Gminy w Brodach z dnia 30.06.2003r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2003.
Więcej »
Zarządzenie Nr 14/2003 Wójta Gminy w Brodach z dnia 30.06.2003r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2003.
Więcej »
Zarządzenie Nr 16/2003 Wójta Gminy w Brodach z dnia 22.05.2003r. w sprawie zasad polityki rachunkowości w Urzędzie Gminy w Brodach
Więcej »
Zarządzenie Nr 16a/2003 Wójta Gminy Brody z dnia 22.05.2003r. w sprawie Zakładowego Planu Kont
Więcej »
Zarządzenie Nr 17/2003 Wójta Gminy Brody z dnia 29.07.2003r. w sprawie powołania komisji ds. szacowania strat w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na obszarach dotkniętych klęskami żywiołowymi na terenie gminy Brody.
Więcej »
Zarządzenie Nr 17a/2003 Wójta Gminy Brody z dnia 11.07.2003r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Brodach.
Więcej »
Zarządzenie Nr 18/2003 Wójta Gminy Brody z dnia 29.07.2003r. w sprawie powołania Komisji w celu dokonania odbioru końcowego zadania pn. kanalizacja sanitarna Ruda I etap.
Więcej »
Zarządzenie Nr 19/2003 Wójta Gminy Brody z dnia 29.07.2003r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2003.
Więcej »
Zarządzenie Nr 20/2003 Wójta Gminy Brody z dnia 15.07.2003r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2003.
Więcej »
Zarządzenie Nr 20/08/2003 Wójta Gminy Brody z dnia 29.08.2003r. w spraiwe zmian w budżecie gminy na rok 2003
Więcej »
Zarządzenie Nr 21/2003 Wójta Gminy Brody z dnia 09.09.2003r. w sprawie powołania Komisji w celu dokonania odbioru końcowego zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej Brody-Krynki- II etap".
Więcej »
Zarządzenie Nr 23/2003 Wójta Gminy Brody z dnia 30.09.2003r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Więcej »
Zarządzenie Nr 24/2003 Wójta Gminy Brody z dnia 30.09.2003r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2003.
Więcej »
Zarządzenie Nr 25/2003 Wójta Gminy Brody z dnia 9.10.2003r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2003.
Więcej »
Zarządzenie Nr 26/2003 Wójta Gminy Brody z dnia 15.10.2003r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Więcej »
Zarządzenie Nr 27/2003 Wójta Gminy w Brodach z dnia 15.10.2003r. w sprawie zaopatrywania pracowników Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych w środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze oraz w środki higieny osobistej i napoje.
Więcej »
Zarządzenie Nr 28/2003 Wójta Gminy w Brodach z dnia 05.11.2003r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2003
Więcej »
Zarządzenie Nr 29/2003 Wójta Gminy w Brodach z dnia 12.12.2003r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2003
Więcej »
Zarządzenie Nr 30/2003 Wójta Gminy w Brodach z dnia 31.12.2003r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Brodach.
Więcej »
Zarządzenie Nr 15/2003 Wójta Gminy w Brodach z dnia 30 kwietnia 2003r.
Więcej »licznik odwiedzin: 274293© 2004 Internet-Info