logo
Wójt Gminy Brody » zarządzenia
2004

Zarządzenie Nr 1/2004 Wójta Gminy Brody z dnia 12.01.2004r. w sprawie określenia zasad i warunków korzystania z funduszu świadczeń socjalnych w UG w Brodach.
Więcej »
Zarządzenie Nr 2/2004 Wójta Gminy Brody z dnia 14.01.2004 roku w sprawie powołania Gminnego Zespołu Reagowania.
Więcej »
Zarządzenie Nr 3/2004 Wójta Gminy Brody z dnia 30.01.2004r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Brodach.
Więcej »
Zarządzanie Nr 4/2004 Wójta Gminy Brody z dnia 02.02.2004r. w sprawie powołania komisji kontrolnej.
Więcej »
Zarządzenie Nr 5/2004 Wójta Gminy Brody z dnia 18.02.2004r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
Więcej »
Zarządzenie Nr 6/2004 Wójta Gminy Brody z dnia 18.02.2004r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
Więcej »
Zarządzenie Nr 7/2004 Wójta Gminy Brody z dnia 09.03.2004r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
Więcej »
Zarządzenie Nr 8/2004 Wójta Gminy Brody z dnia 09.03.2004r. w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2004.
Więcej »
Zarządzenie Nr 9/2004 Wójta Gminy Brody z dnia 18.03.2004r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004.
Więcej »
Zarządzenie Nr 10/2004 Wójta Gminy Brody z dnia 19.03.2004 w sprawie powołania zespołu.
Więcej »
Zarządzenie Nr 11/2004 Wójta Gminy Brody z dnia 26.03.2004r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Stykowie oraz powołania Komisji Konkursowej.
Więcej »
Zarządzenie Nr 12/2004 Wójta Gminy Brody z dnia 14.04.2004r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji materiałów znajdujących się na "Bazie" w Krynkach.
Więcej »
Zarządzenie Nr 13/2004 Wójta Gminy Brody z dnia 16.04.2004r. w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji w sprawach świadczeń rodzinnych.
Więcej »
Zarządzenie Nr 14/2004 Wójta Gminy Brody z dnia 30.04.2004r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 3/2004 Wójta Gminy Brody z dnia 30.01.2004r.
Więcej »
Zarządzenie Nr 15/2004 Wójta Gminy Brody z dnia 30.04.2004r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004.
Więcej »
Zarządzenie Nr 16/2004 Wójta Gminy Brody z dnia 04.05.2004r. w sprawie powierzenia obowiązków dyrektora w Publicznym Gimnazjum w Rudzie.
Więcej »
Zarządzenie Nr 17/2004 Wójta Gminy Brody z dnia 12.05.2004r. w sprawie udzielenia upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy.
Więcej »
Zarządzenie Nr 18/2004 Wójta Gminy w Brodach z dnia 19.05.2004 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004r.
Więcej »
Zarządzenie Nr 19/2004 Wójta Gminy Brody z dnia 24.05.2004r. w sprawie wygaśnięcia członkostwa w obwodowych komisjach wyborczych.
Więcej »
Zarządzenie Nr 20/2004 Wójta Gminy Brody z dnia 26.05.2004r. w sprawie wygaśnięcia członkostwa w obwodowych komisjach wyborczych.
Więcej »
Zarządzenie Nr 21/2004 Wójta Gminy Brody z dnia 26.05.2004 w sprawie nieodpłatnego przekazania samochodu specjalnego Żuk przez OSP Krynki do obsługi oczyszczalni ścieków w gminie Brody.
Więcej »
Zarządzenie Nr 22/2004 Wójta Gminy Brody z dnia 31.05.2004r. w sprawie powołania w Urzędzie Gminy w Brodach (stałej) komisji przetargowej do przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych.
Więcej »
Zarządzenie Nr 24/2004 Wójta Gminy Brody z dnia 02.06.2004r. w sprawie wygaśnięcia członkostwa w obwodowych komisjach wyborczych.
Więcej »
Zarządzenie Nr 27/2004 Wójta Gminy Brody z dnia 01.07.2004r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Więcej »
Zarządzenie Nr 28/2004 Wójta Gminy Brody z dnia 01.07.2004r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Więcej »
Zarządzenie Nr 29/2004 Wójta Gminy Brody z dnia 01.07.2004r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Więcej »
Zarządzenie Nr 30/2004 Wójta Gminy Brody z dnia 01.07.2004r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Więcej »
Zarządzenie Nr 23/2004 Wójta Gminy w Brodach z dnia 31.05.2004 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004.
Więcej »
Zarządzenie Nr 25/2004 Wójta Gminy w Brodach z dnia 28.06.2004 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004.
Więcej »
Zarządzenie Nr 26/2004 Wójta Gminy Brody z dnia 28.06.2004 w sprawie powołania Komisji w celu dokonania odbioru końcowego zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 1524010 Ruda Duża-Ruda Mała".
Więcej »
Zarządzenie Nr 31/2004 Wójta Gminy Brody z dnia 07.07.2004 w sprawie określenia szczegółowych zasad wypłaty wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Brodach.
Więcej »
Zarządzenie Nr 32/2004 Wójta Gminy Brody z dnia 09.07.2004 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004.
Więcej »
Zarządzenie Nr 33/2004 Wójta Gminy Brody z dnia 30.07.2004 w sprawie zmian zarządzeń Wójta Gminy Brody Nr 3/2004 z dn 20.01.2004 i Nr 14/2004 z dn 30.04.2004
Więcej »
Zarządzenie Nr 34/2004 Wójta Gminy Brody z dnia 28.08.2004 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych znajdujących się na Bazie w Krynkach
Więcej »
Zarządzenie Nr 35/2004 Wójta Gminy Brody z dnia 10.08.2004 w sprawie zmina w budżecie na rok 2004
Więcej »
Zarządzenie Nr 36/2004 Wójta Gminy Brody z dnia 27.08.2004
Więcej »
Zarządzenie Nr 37/2004 Wójta Gminy Brody z dnia 27.08.2004 w sprawie powołania Komisji w celu dokonania odbioru końcowego zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ruda - etap II
Więcej »
Zarządzenie Nr 38/2004 Wójta Gminy Brody z dnia 1.09.2004 w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Gminy w Brodach
Więcej »
Zarządzenie Nr 38/1/2004 Wójta Gminy Brody z dnia 1.09.2004. w sprawie zatwierdzenie Regulaminu Wynagrodzenia Pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brodach
Więcej »
Zarządzenie Nr 39/2004 Wójta Gminy Brody z dnia 03.09.2004. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego ZGK w Brodach na rok 2004
Więcej »
Zarządzenie Nr 40/2004 Wójta Gminy Brody z dnia 29.09.2004. w sprawie wyznaczenia pracownika do działu w Komunikacji Przetargowej.
Więcej »
Zarządzenie Nr 41/2004 Wójta Gminy Brody z dnia 29.09.2004. w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa przez pojazd marki Żuk A-15 Nr Rej. KII-711 Y
Więcej »
Zarządzenie Nr 42/2004 Wójta Gminy Brody z dnia 29.09.2004. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004.
Więcej »
Zarządzenie Nr 43/2004 Wójta Gminy Brody z dnia 27.10.2004. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004.
Więcej »
Zarządzenie Nr 44/2004 Wójta Gminy Brody z dnia 27.10.2004. w sprawie zmian w planie finansowym ZGK w Brodach na rok 2004
Więcej »
Zarządzenie Nr 45/2004 Wójta Gminy Brody z dnia 29.10.2004. w sprawie nieodpłatnego przekazania sprzętu komputerowego z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach
Więcej »
Zarządzenie Nr 46/2004 Wójta Gminy Brody z dnia 30.10.2004. w sprawie nieodpłatnego przekazania środka trwałego dla Zkładu Gospodarki Komunalnej w Brodach
Więcej »
Zarządzenie Nr 47/2004 Wójta Gminy Brody z dnia 04.11.2004. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004
Więcej »
Zarządzenie Nr 48/2004 Wójta Gminy Brody z dnia 16.11.2004. w sprawie powołania komisji odbioru zadania pod nazwą "Opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla cześci gminy Brody
Więcej »
Zarządzenie Nr 49/2004 Wójta Gminy Brody z dnia 25.11.2004. w sprawie powołania Zespołu d/s rozwiazywania problemów i przedstawienia propozycji dotyczących organizacji systemu edukacji publicznej
Więcej »
Zarządzenie Nr 50/1/2004 Wójta Gminy Brody z dnia 16.11.2004 w sprawie gospodarki kasowej Urzędu Gminy w Brodach.
Więcej »
Zarządzenie Nr 50/2004 Wójta Gminy Brody z dnia 15.11.2004 w sprawie wyznaczenia nauczycieli do zastępowania dyrektora szkoły
Więcej »
Zarządzenie Nr 51/2004 Wójta Gminy Brody z dnia 30.11.2004 w sprawie zmian w planie finansowym ZGK w Brodach na rok 2004
Więcej »
Zarządzenie Nr 51/1/2004 Wójta Gminy Brody z dnia 30.11.2004 w sprawie zmian w budżecie na rok 2004
Więcej »
Zarządzenie Nr 51/1/2004 Wójta Gminy Brody z dnia 07.12.2004 w sprawie powołania Komisji w celu dokonania odbioru robót
Więcej »
Zarządzenie Nr 53/2004 Wójta Gminy Brody z dnia 07.12.2004 w sprawie nieodpłatnego przekazania pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
Więcej »
Zarządzenie Nr 54/2004 Wójta Gminy Brody z dnia 29.12.2004 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004
Więcej »
Zarządzenie Nr 55/2004 Wójta Gminy Brody z dnia 29.12.2004 w sprawie zmian w planie finansowym ZGK w Brodach na rok 2004
Więcej »
Zarządzenie Nr 56/2004 Wójta Gminy Brody z dnia 29.12.2004 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004
Więcej »
Zarządzenie Nr 57/2004 Wójta Gminy Brody z dnia 30.12.2004 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004
Więcej »
Zarządzenie Nr 58/2004 Wójta Gminy Brody z dnia 30.12.2004 w sprawie ustalenia stawek stosowanych za świadczenie usługi przez ZGK w Brodach.
Więcej »licznik odwiedzin: 274293© 2004 Internet-Info