logo
Wójt Gminy Brody » zarządzenia
2006

Zarządzenie nr 5/06 Wójta Gminy w Brodach z dnia 16.01.2006r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych.
Więcej »
Zarządzenie nr 1/06 Wójta Gminy Brody z dnia 04.01.2006r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
Więcej »
Zarządzenie nr 2/06 Wójta Gminy Brody z dnia 10.01.2006r. w sprawie zasad i trybu dokonywania obsady stanowisk kierowniczych i samodzielnych stanowisk pracy.
Więcej »
Zarządzenie nr 3/06 Wójta Gminy Brody z dnia 12.01.2006r. w sprawie powołania komisji w celu przekazania do użytkowania Dyrektorowi Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Brodach
Więcej »
Zarządzenie nr 4/06 Wójta Gminy Brody z dnia 12.01.2006r.w sprawie zatwierdzenia Regulaminu oraz powołania Komisji do rozpatrywania ofert w ramach otwartego konkursu ofert
Więcej »
Zarządzenie nr 5/1/06 Wójta Gminy Brody z dnia 16.01.2006r.w sprawie określenia dopłat do usług wypoczynkowych.
Więcej »
Zarządzenie nr 6/06 Wójta Gminy Brody z dnia 24.01.2006r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
Więcej »
Zarządzenie nr 7/06 Wójta Gminy Brody z dnia 06.02.2006r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 2/2006 z dnia 10 stycznia 2006 roku
Więcej »
Zarządzenie nr 8/06 Wójta Gminy Brody z dnia 07.02.2006r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli w zakresie gospodarki odpadami i gospodarki wodno-ściekowej
Więcej »
Zarządzenie nr 9/06 Wójta Gminy Brody z dnia 28.02.2006r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Brodach
Więcej »
Zarządzenie nr 10/06 Wójta Gminy Brody z dnia 28.02.2006r. w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych Gmin Brody w 2006 roku
Więcej »
Zarządzenie nr 11/06 Wójta Gminy Brody z dnia 28.02.2006r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Więcej »
Zarządzenie nr 12/06 Wójta Gminy Brody z dnia 07.03.2006r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego ZGK w Brodach rok 2006
Więcej »
Zarządzenie nr 13/06 Wójta Gminy Brody z dnia 07.03.2006r. w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2006
Więcej »
Zarządzenie nr 14/06 Wójta Gminy Brody z dnia 07.03.2006r. w sprawie zmian w planie finansowym ZGK w Brodach na rok 2006
Więcej »
Zarządzenie nr 15/06 Wójta Gminy Brody z dnia 07.03.2006r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach narok 2006.
Więcej »
Zarządzenie nr 16/06 Wójta Gminy Brody z dnia 07.03.2006r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego działalności socjalnej na rok 2006.
Więcej »
Zarządzenie nr 17/06 Wójta Gminy Brody z dnia 07.03.2006r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2006
Więcej »
Zarządzenie nr 18/06 Wójta Gminy Brody z dnia 07.03.2006r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego dla Urzędu Gminy w Brodach na rok 2006
Więcej »
Zarządzenie nr 19/06 Wójta Gminy Brody z dnia 07.03.2006r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Gminnego Programu Przeciwdziałanie Narkomanii na rok 2006
Więcej »
Zarządzenie nr 20/06 Wójta Gminy Brody z dnia 07.03.2006r. w sprawie zatwierdzenia planów finansowych jednostek oświatowych na rok 2006
Więcej »
Zarządzenie nr 21/06 Wójta Gminy Brody z dnia 07.03.2006r. w sprawie zatwierdzenia planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Brodach na rok 2006.
Więcej »
Zarządzenie nr 22/06 Wójta Gminy Brody z dnia 16.03.2006r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiekający się o uzyskanie zezwolenia na śniadanie usług w zakresie ...
Więcej »
Zarządzenie nr 23/06 Wójta Gminy Brody z dnia 16.03.2006r. w sprawie ogłoszenia konursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Adamowie oraz powołania Komisji Konkursowej.
Więcej »
Zarządzenie nr 24/06 Wójta Gminy Brody z dnia 16.03.2006r. w sprawie powołania Kierownika Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół w Brodach.
Więcej »
Zarządzenie nr 25/06 Wójta Gminy Brody z dnia 27.04.2006r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu oraz powołania Komisji do rozpatrywania ofert w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji...
Więcej »
Zarządzenie nr 26/06 Wójta Gminy Brody z dnia 27.04.2006r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Brodach.
Więcej »
Zarządzenie nr 27/06 Wójta Gminy Brody z dnia 28.04.2006r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006.
Więcej »
Zarządzenie nr 27/1/06 Wójta Gminy Brody z dnia 28.04.2006r.w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006
Więcej »
Zarządzenie nr 28/06 Wójta Gminy Brody z dnia 11.05.2006r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia wizji lokalnej w miejscowości Kuczów ul. Ostrowiecka 61 i 63
Więcej »
Zarządzenie nr 29/06 Wójta Gminy Brody z dnia 19.05.2006r. w sprawie ustalenia dnia 26 maja 2006 roku dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Brodach.
Więcej »
Zarządzenie nr 30/06 Wójta Gminy Brody z dnia 31.05.2006r. w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych w Gminie Brody w 2006 roku.
Więcej »
Zarządzenie nr 31/06 Wójta Gminy Brody z dnia 19.05.2006r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006
Więcej »
Zarządzenie nr 32/06 Wójta Gminy Brody z dnia 31.05.2006r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006
Więcej »
Zarządzenie nr 32/1/06 Wójta Gminy Brody z dnia 31.05.2006r. w sprawie zmian w planie finansowym ZGK w Brodach na rok 2006.
Więcej »
Zarządzenie nr 33/06 Wójta Gminy Brody z dnia 31.05.2006r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej w dn. 12.06.2006r.
Więcej »
Zarządzenie nr 34/06 Wójta Gminy Brody z dnia 12.06.2006r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
Więcej »
Zarządzenie nr 35/06 Wójta Gminy Brody z dnia 20.06.2006r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Gimnazjum w Rudzie oraz powołania Komisji Konkursowej.
Więcej »
Zarządzenie nr 36/06 Wójta Gminy Brody z dnia 22.06.2006r. w sprawie zmian w planie finansowym ZGK w Brodach na rok 2006.
Więcej »
Zarządzenie nr 37/06 Wójta Gminy Brody z dnia 27.06.2006r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
Więcej »
Zarządzenie nr 38/06 Wójta Gminy Brody z dnia 27.06.2006r.w sprawie powołanie Komisji Przetargowej
Więcej »
Zarządzenie nr 39/06 Wójta Gminy Brody z dnia 30.06.2006r w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006.
Więcej »
Zarządzenie nr 40/06 Wójta Gminy Brody z dnia 21.07.2006r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej.
Więcej »
Zarządzenie nr 41/06 Wójta Gminy Brody z dnia 24.07.2006r. w s prawie zmian w planie finansowym ZGK w Brodach na rok 2006.
Więcej »
Zarządzenie nr 42/06 Wójta Gminy Brody z dnia 24.07.2006r.w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
Więcej »
Zarządzenie nr 43/06 Wójta Gminy Brody z dnia 27.07.2006r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Więcej »
Zarządzenie nr 44/06 Wójta Gminy Brody z dnia 27.07.2006r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Więcej »
Zarządzenie nr 45/06 Wójta Gminy Brody z dnia 27.07.2006r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Więcej »
Zarządzenie nr 47/06 Wójta Gminy Brody z dnia 27.07.2006r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Więcej »
Zarządzenie nr 48/06 Wójta Gminy Brody z dnia 27.07.2006r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Więcej »
Zarządzenie nr 49/06 Wójta Gminy Brody z dnia 27.07.2006r.w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Więcej »
Zarządzenie nr 50/06 Wójta Gminy Brody z dnia 31.07.2006r. w sprawie zmian w Regulaminie Organiachyjnym Urzędu Gminy w Brodach.
Więcej »
Zarządzenie nr 51/06 Wójta Gminy Brody z dnia 31.07.2006r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006.
Więcej »
Zarządzenie nr 52/06 Wójta Gminy Brody z dnia 02.08.2006r.w sprawie powołanie komisji d/s szacowania strat w gospodartwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej.
Więcej »
Zarządzenie nr 53/06 Wójta Gminy Brody z dnia 10.08.2006r. w sprawie powołania komisji w celu przejacia majątku wodno-ściekowego.
Więcej »
Zarządzenie nr 54/06 Wójta Gminy Brody z dnia 10.08.2006r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej rzeczowych składników majatkowych znajdujacej się w SP w Adamowie.
Więcej »
Zarządzenie nr 55/06 Wójta Gminy Brody z dnia 10.08.2006r. w sprawie zmian w planie finanoswym ZGK w Brodach na rok 2006.
Więcej »
Zarządzenie nr 56/06 Wójta Gminy Brody z dnia 23.08.2006r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006.
Więcej »
Zarządzenie nr 57/06 Wójta Gminy Brody z dnia 05.09.2006r. w sprawie realizacji zadań własnych gminy z zakresy pomocy społecznej...
Więcej »
Zarządzenie nr 57a/06 Wójta Gminy Brody z dnia 06.09.2006r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej.
Więcej »
Zarządzenie nr 58/06 Wójta Gminy Brody z dnia 06.09.2006r.w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Brody.
Więcej »
Zarządzenie nr 59/06 Wójta Gminy Brody z dnia 20.09.2006r. w sprawie powołania komisji w celu dokonania odbioru końcowego zadania pn. Kompleksowe uregulowanie gospodarki ściekowej w gminie w Brodach..
Więcej »
Zarządzenie nr 60/06 Wójta Gminy Brody z dnia 29.09.2006r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006.
Więcej »
Zarządzenie nr 61/06 Wójta Gminy Brody z dnia 29.09.2006r. w sprawie zasad zimowego utrzymania dróg gminnych zarządzanych przez Wójta Gminy Brody.
Więcej »
Zarządzenie nr 62/06 Wójta Gminy Brody z dnia 29.09.2006r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Brodach.
Więcej »
Zarządzenie nr 63/06 Wójta Gminy Brody z dnia 29.09.2006r. w sprawie zwiększenia wartości początkowej środka trwałego pn. "Szkoła Podstawowa w Brodach".
Więcej »
Zarządzenie nr 64/06 Wójta Gminy Brody z dnia 29.09.2006r. w sprawie zwiększenia wartości początkowej środka trwałego pn. " Szkoła Podstawowa w Stykowie".
Więcej »
Zarządzenie nr 65/06 Wójta Gminy Brody z dnia 23.10.2006r. w sprawie przygotowania materiałów do opracowania budżetu Gminy Brody na rok 2007.
Więcej »
Zarządzenie nr 66/06 Wójta Gminy Brody z dnia 30.10.2006r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006.
Więcej »
Zarządzenie nr 66/1/06 Wójta Gminy Brody z dnia 30.10.2006r. w sprawie zwiększenia wartości początkowej środka trwałego pn. "Szkoła Podstwowa w Stykowie".
Więcej »
Zarządzenie nr 67/06 Wójta Gminy Brody z dnia 08.11.2006r. w sprawie realizacji zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej dotyczącej przyznania zasiłku specjalnego celowego dla rodziny Walczak
Więcej »
Zarządzenie nr 67/1/06 Wójta Gminy Brody z dnia 06.11.2006r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Brodach.
Więcej »
Zarządzenie nr 68/06 Wójta Gminy Brody z dnia 15.11.2006r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006.
Więcej »
Zarządzenie nr 69/06 Wójta Gminy Brody z dnia 15.11.2006r. w sprawie projektu budżetu Gminy Brody na 2007 rok.
Więcej »
Zarządzenie nr 70/06 Wójta Gminy Brody z dnia 28.11.2006r. w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia okresowej kontroli obiektów szkolnych.
Więcej »
Zarządzenie nr 71/06 Wójta Gminy Brody z dnia 28.11.2006r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006.
Więcej »
Zarządzenie nr 72/06 Wójta Gminy Brody z dnia 04.12.2006r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej.
Więcej »
Zarządzenie nr 73/06 Wójta Gminy Brody z dnia 18.12.2006r. w sprawie zmian w planie finansowym ZGK w Brodach na rok 2006.
Więcej »
Zarządzenie nr 74/06 Wójta Gminy Brody z dnia 18.12.2006r. w sprawie zmian planów wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Brodach na rok 2006.
Więcej »
Zarządzenie nr 75/06 Wójta Gminy Brody z dnia 21.12.2006r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania wizji lokalnych.
Więcej »
Zarządzenie nr 76/06 Wójta Gminy Brody z dnia 21.12.2006r. w sprawie określenia normy zużycia paliwa dla samochodu Volkswagen...
Więcej »
Zarządzenie nr 77/06 Wójta Gminy Brody z dnia 28.12.2006r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006.
Więcej »
Zarządzenie nr 78/06 Wójta Gminy Brody z dnia 29.12.2006r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006.
Więcej »licznik odwiedzin: 274293© 2004 Internet-Info