logo

Rejestr zmian
 11.08.2010 10:04Łukasz WzorekDodano artykul Wójt Gminy Brody ogłasza drugi przeta
 05.08.2010 14:06Łukasz WzorekDodano artykul Wójt Gminy Brody ogłasza drugi przeta
 05.08.2010 13:59Łukasz WzorekDodano artykul KWARTALNA INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻ
 30.07.2010 14:36Łukasz WzorekDodano artykul ZAWIADOMIENIE- OBWIESZCZENIE o wszczę
 30.07.2010 14:36Łukasz WzorekDodano artykul ZAWIADOMIENIE- OBWIESZCZENIE o wszczę
 27.07.2010 07:54Łukasz WzorekDodano artykul OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Brody o pod
 23.07.2010 11:18Paweł ZiębaDodano artykul Rb-ZN KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE
 23.07.2010 11:16Paweł ZiębaDodano artykul Rb-27ZZ - kwartalne sprawozdanie z wy
 23.07.2010 11:14Paweł ZiębaDodano artykul Rb-34
 23.07.2010 11:11Paweł ZiębaDodano artykul Rb-50 Kwartalne sprawozdanie - wydatk
 23.07.2010 11:10Paweł ZiębaDodano artykul Rb-50 Kwartalne sprawozdanie - dochod
 23.07.2010 11:09Paweł ZiębaDodano artykul Rb-50 Kwartalne sprawozdanie - wydatk
 23.07.2010 11:07Paweł ZiębaDodano artykul Rb-50 Kwartalne sprawozdanie - dotacj
 23.07.2010 11:05Paweł ZiębaDodano artykul Rb-50 Kwartalne sprawozdanie
 23.07.2010 11:02Paweł ZiębaDodano artykul Rb-34 kwartalne sprawozdanie z wykona
 23.07.2010 11:00Paweł ZiębaDodano artykul Rb-30S półroczne sprawozdanie z wykon
 23.07.2010 10:40Paweł ZiębaDodano artykul Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE
 23.07.2010 10:39Paweł ZiębaDodano artykul Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE
 23.07.2010 10:36Paweł ZiębaDodano artykul Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWY
 23.07.2010 10:35Paweł ZiębaDodano artykul Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE
 23.07.2010 10:33Paweł ZiębaDodano artykul Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE
 23.07.2010 10:33Paweł ZiębaDodano artykul Rb-N KW KWARTALNE SPRAW OZDANIE O STA
 23.07.2010 10:30Paweł ZiębaDodano artykul Rb-N KW ARTALNE SPRAW OZDANIE O ST AN
 23.07.2010 10:29Paweł ZiębaDodano artykul Rb-28S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKO
 23.07.2010 10:27Paweł ZiębaDodano artykul Rb-27S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKO
 22.07.2010 14:47Paweł ZiębaDodano artykul Ogłoszenie o zamówieniu - usługi
 22.07.2010 14:35Paweł ZiębaDodano artykul Ogłoszenie o zamówieniu - usługi
 20.07.2010 12:31Paweł ZiębaDodano artykul OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Brody o pod
 20.07.2010 12:28Paweł ZiębaDodano artykul OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Brody o pod
 20.07.2010 12:19Paweł ZiębaDodano artykul OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Brody o pod
 20.07.2010 12:16Paweł ZiębaDodano artykul OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Brody o pod
 20.07.2010 12:15Paweł ZiębaDodano artykul OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Brody o pod
 20.07.2010 12:09Paweł ZiębaDodano artykul OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Brody o pod
 20.07.2010 12:08Paweł ZiębaDodano artykul OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Brody o pod
 20.07.2010 11:57Paweł ZiębaDodano artykul OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Brody o pod
 20.07.2010 11:55Paweł ZiębaDodano artykul OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Brody o pod
 20.07.2010 11:54Paweł ZiębaDodano artykul OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Brody o pod
 20.07.2010 11:46Paweł ZiębaDodano artykul OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Brody o pod
 20.07.2010 11:42Paweł ZiębaDodano artykul OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Brody o pod
 20.07.2010 11:39Paweł ZiębaDodano artykul OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Brody o pod
 20.07.2010 11:38Paweł ZiębaDodano artykul OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Brody o pod
 20.07.2010 11:32Paweł ZiębaDodano artykul OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Brody o pod
 19.07.2010 14:37Paweł ZiębaUsunieto archiwum OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Brody o
 19.07.2010 14:37Paweł ZiębaUsunieto artykul OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Brody o p
 19.07.2010 14:37Paweł ZiębaDodano artykul OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Brody o pod
 19.07.2010 13:49Paweł ZiębaDodano artykul OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Brody o pod
 19.07.2010 13:48Paweł ZiębaDodano artykul OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Brody o pod
 19.07.2010 13:43Paweł ZiębaDodano artykul OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Brody o pod
 19.07.2010 13:19Paweł ZiębaDodano artykul OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Brody o pod
 12.07.2010 13:02Łukasz WzorekDodano artykul ZAWIADOMIENIE- OBWIESZCZENIE o wszczę
 12.07.2010 13:02Łukasz WzorekDodano artykul ZAWIADOMIENIE- OBWIESZCZENIE o wszczę
 12.07.2010 12:12Łukasz WzorekDodano artykul OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONY
 12.07.2010 10:27Łukasz WzorekDodano artykul Zestawienie zmian w funduszu zakład b
 12.07.2010 10:26Łukasz WzorekDodano artykul Zestawienie zmian w funduszu jednostk
 12.07.2010 10:25Łukasz WzorekDodano artykul Rachunek zysków i strat zakład budżet
 12.07.2010 10:23Łukasz WzorekDodano artykul Rachunek zysków i strat jednostki. Sp
 12.07.2010 10:21Łukasz WzorekDodano artykul Bilans zakładu budżetowego sporządzon
 12.07.2010 10:19Łukasz WzorekDodano artykul BILANS z wykonania budżetu państwa, j
 12.07.2010 10:18Łukasz WzorekDodano artykul Bilans jednostki budżetowej sporządzo
 07.07.2010 14:05Łukasz WzorekDodano artykul OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA WOLNE S
 05.07.2010 11:56Łukasz WzorekDodano artykul Ogłoszenie o wydaniu postanowienia o
 05.07.2010 11:51Łukasz WzorekDodano artykul Ogłoszenie wydaniu postanowienia o od
 22.06.2010 10:32Łukasz WzorekDodano artykul PROTOKÓŁ Z NABORU NA STANOWISKO GŁÓWN
 22.06.2010 09:33Łukasz WzorekDodano artykul OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONY
 22.06.2010 09:33Łukasz WzorekDodano artykul OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONY
 22.06.2010 09:33Łukasz WzorekDodano artykul OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONY
 22.06.2010 09:29Łukasz WzorekDodano artykul OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONY
 11.06.2010 09:09Łukasz WzorekDodano artykul Informacja dla mieszkańców Gminy Brod
 11.06.2010 09:07Łukasz WzorekDodano artykul Informacja dla mieszkańców Gminy Brod
 10.06.2010 08:46Łukasz WzorekDodano artykul Informacja dla mieszkańców Gminy Brod
 10.06.2010 08:45Łukasz WzorekDodano artykul Informacja dla mieszkańców Gminy Brod
 09.06.2010 10:34Łukasz WzorekDodano artykul Zarządzenie Nr 48/2010 Wójta Gminy B
 09.06.2010 10:34Łukasz WzorekDodano kategorie 2010
 09.06.2010 10:34Łukasz WzorekDodano kategorie 2010
 09.06.2010 10:34Łukasz WzorekDodano kategorie 2010
 09.06.2010 10:33Łukasz WzorekDodano kategorie 2010
 09.06.2010 10:33Łukasz WzorekDodano kategorie 2010
 09.06.2010 10:33Łukasz WzorekDodano kategorie 2010
 27.05.2010 09:21Łukasz WzorekDodano artykul OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO
 27.05.2010 08:36Łukasz WzorekDodano artykul Wójt Gminy Brody ogłasza konkurs na k
 27.05.2010 08:35Łukasz WzorekDodano artykul Wójt Gminy Brody ogłasza konkurs na k
 21.05.2010 12:43Łukasz WzorekDodano artykul PROTOKÓŁ Z NABORU NA STANOWISKO GŁÓWN
 17.05.2010 14:13Łukasz WzorekDodano artykul Zawiadomienie o wynikach postępowania
 17.05.2010 14:12Łukasz WzorekDodano artykul Zawiadomienie o wynikach postępowania
 14.05.2010 14:49Łukasz WzorekDodano artykul Lokalna Grupa Działania Brody nad Kam
 13.05.2010 14:27Paweł ZiębaDodano artykul OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BRODY z dn
 13.05.2010 13:56Łukasz WzorekUsunieto archiwum OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BRODY z
 13.05.2010 13:56Łukasz WzorekUsunieto artykul OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BRODY z
 13.05.2010 13:56Łukasz WzorekDodano artykul OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BRODY z dn
 13.05.2010 13:54Łukasz WzorekDodano artykul OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BRODY z dn
 13.05.2010 13:43Łukasz WzorekDodano artykul OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BRODY z dn
 13.05.2010 13:29Łukasz WzorekDodano artykul OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BRODY z dn
 13.05.2010 13:27Łukasz WzorekDodano artykul OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BRODY z dn
 10.05.2010 08:13Łukasz WzorekDodano artykul Wójt Gminy Brody ogłasza pierwszy prz
 07.05.2010 11:33Łukasz WzorekDodano artykul Ogłoszneie w związku z wprowadzoną zm
 06.05.2010 11:50Łukasz WzorekDodano artykul OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
 05.05.2010 10:06Łukasz WzorekDodano artykul OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA:
 28.04.2010 11:47Łukasz WzorekDodano artykul OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO
 27.04.2010 07:41Łukasz WzorekDodano artykul OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi w za
 23.04.2010 08:22Łukasz WzorekDodano artykul OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi w za
 23.04.2010 08:19Łukasz WzorekDodano artykul OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi w za
 22.04.2010 14:38Łukasz WzorekDodano artykul KWARTALNA INFORMAGA O WYKONANIU BUDŻE
 22.04.2010 14:27Łukasz WzorekDodano artykul Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWY
 22.04.2010 14:26Łukasz WzorekUsunieto artykul
 22.04.2010 14:26Łukasz WzorekUsunieto artykul Rb-N KW ARTALNE SPRAW OZDANIE O ST
 22.04.2010 14:26Łukasz WzorekUsunieto artykul Rb-Z KW ARTALNE SPRAW OZDANIE O ST
 22.04.2010 14:24Łukasz WzorekDodano artykul Rb-N KW ARTALNE SPRAW OZDANIE O ST AN
 22.04.2010 14:22Łukasz WzorekDodano artykul Rb-Z KW ARTALNE SPRAW OZDANIE O ST AN
 22.04.2010 14:21Łukasz WzorekDodano artykul Rb-Z KW ARTALNE SPRAW OZDANIE O ST AN
 22.04.2010 14:19Łukasz WzorekDodano artykul Rb-N KW ARTALNE SPRAW OZDANIE O ST AN
 22.04.2010 14:17Łukasz WzorekDodano artykul Rb-28S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKO
 22.04.2010 14:16Łukasz WzorekDodano artykul Rb-27S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKO
 22.04.2010 14:15Łukasz WzorekDodano kategorie 2010
 22.04.2010 14:14Łukasz WzorekDodano kategorie 2010
 19.04.2010 11:14Łukasz WzorekDodano artykul WÓJT GMINY BRODY ogłasza konkurs na k
 19.04.2010 11:13Łukasz WzorekDodano artykul WÓJT GMINY BRODY ogłasza konkurs na k
 16.04.2010 13:13Łukasz WzorekDodano artykul ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wszcz
 16.04.2010 13:08Łukasz WzorekDodano artykul ZAWIADOMIENIE- OBWIESZCZENIE o wszczę
 08.04.2010 08:03Paweł ZiębaDodano artykul Paweł Zięba
 08.04.2010 07:55Paweł ZiębaDodano artykul Referat Organizacyjny, Kadr i Spraw O
 08.04.2010 07:55Paweł ZiębaDodano artykul Paweł Zięba
 02.04.2010 11:57Łukasz WzorekDodano artykul OGŁOSZENIE o prowadzonym postępowani
 02.04.2010 11:53Łukasz WzorekDodano artykul OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BRODY
 31.03.2010 13:34Łukasz WzorekDodano artykul OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BRODY
 31.03.2010 13:33Łukasz WzorekDodano artykul OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BRODY
 29.03.2010 09:52Łukasz WzorekDodano artykul Uchwała 135/2010 IV Składu Orzekające
 26.03.2010 13:35Łukasz WzorekDodano artykul Wójt Gminy Brody ogłasza pierwszy prz
 26.03.2010 08:52Łukasz WzorekDodano artykul Uchwała Nr 137 /2010 Składu Orzekając
 25.03.2010 10:59Łukasz WzorekDodano artykul Inne ważne dokumenty
 25.03.2010 10:02Łukasz WzorekDodano artykul Adamów
 25.03.2010 09:45Łukasz WzorekDodano artykul Ruda
 25.03.2010 09:44Łukasz WzorekDodano artykul Krynki
 25.03.2010 09:44Łukasz WzorekDodano artykul Dziurów
 25.03.2010 09:44Łukasz WzorekDodano artykul Brody
 25.03.2010 09:44Łukasz WzorekDodano artykul Adamów
 15.03.2010 15:10Łukasz WzorekDodano kategorie Plan Zagospodarowania Przestrzenneg
 15.03.2010 15:09Łukasz WzorekDodano kategorie Plan Zagospodarowania Przestrzenneg
 15.03.2010 15:09Łukasz WzorekDodano kategorie Plan Zagospodarowania Przestrzenneg
 15.03.2010 15:09Łukasz WzorekDodano kategorie Plan Zagospodarowania Przestrzenneg
 15.03.2010 15:09Łukasz WzorekDodano kategorie Plan Zagospodarowania Przestrzenneg
 15.03.2010 15:08Łukasz WzorekDodano kategorie Plan Zagospodarowania Przestrzenneg
 15.03.2010 14:44Łukasz WzorekDodano kategorie Plan Zagospodarowania Przestrzenneg
 15.03.2010 14:44Łukasz WzorekDodano kategorie Plan Zagospodarowania Przestrzenneg
 15.03.2010 14:30Łukasz WzorekDodano artykul Uchwala Nr 99/2009 IV Składu Orzekają
 15.03.2010 14:29Łukasz WzorekDodano artykul Uchwała Nr 80/2009 Składu Orzekająceg
 15.03.2010 14:28Łukasz WzorekDodano artykul Uchwała Nr 42/2009 Składu Orzekająceg
 15.03.2010 14:27Łukasz WzorekDodano artykul Uchwała Nr77/2008 V Składu Orzekające
 15.03.2010 14:25Łukasz WzorekDodano artykul Uchwała Nr 79/2008 Składu Orzekająceg
 15.03.2010 14:01Łukasz WzorekDodano kategorie Opinie RIO
 11.03.2010 09:32Łukasz WzorekDodano artykul Informacja dotycząca wykonania budżet
 11.03.2010 09:31Łukasz WzorekDodano artykul KWARTALNA INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻ
 24.02.2010 13:36Łukasz WzorekDodano artykul Informacja dotycząca ogłosznia wykazu
 24.02.2010 13:35Łukasz WzorekDodano artykul Informacja dotycząca ogłosznia wykazu
 24.02.2010 13:08Łukasz WzorekDodano kategorie 2009
 24.02.2010 13:07Łukasz WzorekDodano artykul Rb-Z KW ARTALNE SPRAW OZDANIE O ST AN
 24.02.2010 13:06Łukasz WzorekDodano artykul Rb-UZ ROCZNE SPRAWOZDANIE UZUPEŁNIAJĄ
 24.02.2010 13:05Łukasz WzorekDodano artykul Rb-UN ROCZNE SPRAWOZDANIE UZUPEŁNIAJĄ
 24.02.2010 13:04Łukasz WzorekDodano artykul Rb-ST roczne sprawozdanie o stanie śr
 24.02.2010 13:03Łukasz WzorekDodano artykul Rb-PDP PÓŁROCZNE / ROCZNE SPRAWOZDANI
 24.02.2010 13:02Łukasz WzorekDodano artykul Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWY
 24.02.2010 13:01Łukasz WzorekDodano artykul Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE
 24.02.2010 12:59Łukasz WzorekDodano artykul Rb-50 - Kwartalne sprawozdanie o dota
 24.02.2010 12:58Łukasz WzorekDodano artykul Rb-50 - Kwartalne sprawozdanie o dota
 24.02.2010 12:57Łukasz WzorekDodano artykul Rb-50 - Kwartalne sprawozdanie o wyda
 24.02.2010 12:56Łukasz WzorekDodano artykul Rb-34 kwartalne sprawozdanie z w ykon
 24.02.2010 12:55Łukasz WzorekDodano artykul Rb-34 kwartalne sprawozdanie z w ykon
 24.02.2010 12:30Łukasz WzorekDodano artykul Rb-33 półroczne / roczne sprawozdanie
 24.02.2010 12:29Łukasz WzorekDodano artykul Rb-30 półroczne / roczne sprawozdanie
 24.02.2010 12:27Łukasz WzorekDodano artykul Rb-28S MIESIĘCZNE / ROCZNE SPRAWOZDAN
 24.02.2010 12:26Łukasz WzorekDodano artykul Rb-27ZZ - kwartalne sprawozdanie z wy
 24.02.2010 12:25Łukasz WzorekDodano artykul SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHOD
 23.02.2010 11:25Łukasz WzorekDodano artykul O G Ł O S Z E N I E o rozstrzygnięciu
 23.02.2010 11:24Łukasz WzorekDodano artykul O G Ł O S Z E N I E o rozstrzygnięciu
 22.02.2010 11:38Łukasz WzorekDodano artykul Barbara Lipa
 22.02.2010 11:20Łukasz WzorekDodano artykul UCHWAŁA NR X/81/2009 RADY GMINY BRODY
 22.02.2010 10:58Łukasz WzorekDodano kategorie 2009
 17.02.2010 10:25Paweł ZiębaDodano artykul Dane teleadresowe
 10.02.2010 08:52Łukasz WzorekDodano artykul Wójt Gminy Brody ogłasza przetarg nie
 10.02.2010 08:48Łukasz WzorekDodano artykul Wójt Gminy Brody ogłasza przetarg nie
 18.01.2010 15:05Łukasz WzorekDodano artykul OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIE
 18.01.2010 15:03Łukasz WzorekDodano artykul OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIE
 18.01.2010 13:50Łukasz WzorekUsunieto archiwum Ireneusz Iłowski
 18.01.2010 13:50Łukasz WzorekUsunieto artykul Ireneusz Iłowski
 18.01.2010 13:50Łukasz WzorekUsunieto artykul Marek Jedliński
 18.01.2010 13:50Łukasz WzorekUsunieto archiwum Andrzej Śliwa
 18.01.2010 13:50Łukasz WzorekUsunieto artykul Andrzej Śliwa
 15.01.2010 12:15Łukasz WzorekDodano artykul Wójt Gminy Brody ogłasza I OTWARTY
 15.01.2010 12:14Łukasz WzorekDodano artykul Wójt Gminy Brody ogłasza I OTWARTY
 23.12.2009 12:06Łukasz WzorekDodano artykul OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Brody
 14.12.2009 12:38Łukasz WzorekDodano artykul Działki na sprzedaż
 04.12.2009 09:42Łukasz WzorekDodano artykul Wójt Gminy Brody prosi o uzgodnienie
 04.12.2009 09:41Łukasz WzorekDodano artykul Wójt Gminy Brody prosi o uzgodnienie
 03.12.2009 07:50Łukasz WzorekDodano artykul Ogłoszenie dotyczące pracy urzędu w g
 18.11.2009 10:14Łukasz WzorekDodano artykul Ogłoszenie w związku z rozstrzygnięci
 16.11.2009 13:04Łukasz WzorekDodano artykul Informacja o planowanych negocjacjach
 16.11.2009 13:03Łukasz WzorekDodano artykul Informacja o planowanych negocjacjach
 06.11.2009 12:57Łukasz WzorekDodano artykul O G Ł O S Z E N I E Wójt Gminy Brody
 06.11.2009 12:32Łukasz WzorekUsunieto archiwum Wójt Gminy Brody ogłasza pierwszy
 06.11.2009 12:32Łukasz WzorekUsunieto artykul Wójt Gminy Brody ogłasza pierwszy p
 06.11.2009 12:32Łukasz WzorekDodano artykul Wójt Gminy Brody ogłasza pierwszy przlicznik odwiedzin: 274293© 2004 Internet-Info