logo

Statystyki odwiedzin
 Liczba   Tytuł
3098   Zarządzenie Nr 14/07/2003 Wójta Gminy w Brodach z dnia 30.06.2003r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2003.
823   Przetarg- sprzedaż nieruchomości
797   Gmina Brody Sołtysi kadencji 2007-2011
706   Ewa Stawiarska
645   Drugi przetarg na sprzedaż nieruchomości Przymiarki
618   Adam Woźniak
610   Irena Pryciak
590   Ernest Kumek
582   Ogłoszenie o przetargach
578   Michał Zwada
428   Budżet gminy Brody na rok 2004
424   Sławomir Franczyk
417   OGłOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA: "Budowe sceny plenerowej przy boisku sportowym w Adamowie".
411   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę - remont drogi gminnej nr 1524015 Ruda przez wieś.
404   Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
396   Wójt Gminy Brody ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż
391   Andrzej Przygoda
385   Krzysztof Grzelak
362   Przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Brody, położonej w Stawie Kunowskim przy ul. Klonowej
357   Przebudowę dachu na budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lubieni
352   OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
351   Uchwała w sprawie uchwalenia jednolitego tekstu Statutu Gminy Brody
349   Plan kontroli
346   Usuwanie wyrobów zawierających azbest z budynków na terenie Gminy Brody
345   Przetarg na dostawę i montaż sprzętu medycznego dla GZOZ Brody
344   Przetarg na sprzedaż nieruchomości
336   II etap konkursu na kierownika GOPS w Brodach.
331   Konkurs na Kierownika Referatu Organizacyjnego, Kadr i Spraw Obywatelskich.
322   Jadwiga Janiec
321   Tomasz Margula
315   OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
314   Maria Lasek
309   Wójt Gminy Brody ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony.
306   Zarządzenie w sprawie oświadczeń pracowników o prowadzeniu działalności gospodarczej
305   Maria Filipowska
304   Sprawozdanie o zaległych należnościach przedsiębiorców z tytułu świadczeń na rzecz sektora finansów publicznych za 2004 rok.
303   Lista kandydatów, którzy zgłosili sie do naboru na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach
300   Ogłoszenie o konkursie na stanowisko
300   OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:
294   Henryka Żuwalska
294   Jolanta Grudnicka
291   Wójt Gminy Brody ogłasza przetarg nieograniczony na rozbudowe drogi w miejscowości Ruda - ul. Duża.
290   Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Brody
290   Szymon Turek
287   Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej za rok 2004
287   Wójt Gminy Brody
286   Ogłoszenie o wyniku przetargu
286   Referat Geodezji i Gospodarki Gruntami
283   Informacja o wyłonieniu kandydata na stanowisko Kierownika GOPS w Brodach
283   Sposób dostępu do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP.
280   Robert Stanisław Romański
279   Wójt Gminy Brody ogłasza przetarg nieograniczony na "Przebudowa pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Stykowie na "Małe Przedszkole"
277   Barbara Prokop
277   O G Ł O S Z E N I E
276   Zawiadomienie o odwołaniu przetargu II Przymiarki.
276   Odpowiedzi na pytania do SIWZ - termomodernizacja ciąg dalszy
273   OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BRODY W SPRAWIE KONKURSU NA STANOWISKO KIEROWNIKA GOPS W BRODACH
272   OGłOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA: "Wykonanie przyłącza wodociągowego".
271   Odpowiedzi na pytania do SIWZ - termomodernizacja
270   Tomasz Budzyń
270   II OTWARTY KONKURS OFERT na realizację zadań publicznych w 2007 roku...
269   OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA -
267   Teresa Surdy
266   Uchwała Nr VII/59/2006 Rady Gminy w Brodach z dnia 27.09.06r.
266   Zaproszenie do składania ofert
265   Wójt Gminy Brody ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony
264   W sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2003
264   Informacja o zatrudnieniu na stanowisku Kierownika Referatu Organizacyjnego, Kadr i Spraw Obywatelskich.
264   PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: Budowa dostawa i montaż mebli biurowych dla Urzędu Gminy w Brodach
263   Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości, stanowiących własność gminy Brody.
262   O G Ł O S Z E N I E Wójt Gminy Brody ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż wymienionych nieruchomości stanowiących własność Gminy Brody.
261   Referat Finansów
257   Jerzy Stąporek
253   OGłOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA: "Wymiane stropu w Szkole Podstawowej w Brodach".
252   OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA
251   Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości
251   Anna Wujcikowska
250   Protokół II/2003 z sesji Rady Gminy w Brodach z dnia 26 marca 2003r.
250   Ogłoszenie przetargu
245   Uchwała Nr I/11/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 16.02.07r.
243   DECYZJA Nr 14/06 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
243   Danuta Łuczkiewicz
238   OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
236   Protokół I/2003 z sesji Rady Gminy w Brodach z dnia 7 lutego 2003
235   Bogusława Gębura
235   Uchwała Nr II/14/2006 Rady Gminy w Brodach z dnia 24.03.06r.
233   Krzysztof Gębura
232   Nr konta Urzędu Gminy w Brodach - opłata skarbowa
232   Specyfikacja Trybuny
232   Uchwała Nr I/1/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 16.02.07r.
231   Stanisław Głowniak
228   Uchwała Nr II/21/2006 Rady Gminy w Brodach z dnia 24.03.06r.
228   Uchwała Nr VIII/66/2006 Rady Gminy w Brodach z dnia 11.10.06r.
226   Tryb i zasady działania Komisji Rewizyjnej
226   Ignacy Cymerys
225   Obwieszczenie o projekcie zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm. Brody.
225   Ewa Fogiel
225   Uchwała Nr IX/100/2005r Rady Gminy w Brodach z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie zmiany gruntów położonych we wsi w Gminie Brody.
225   Wójt Gminy Brody OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:
224   Stanisław Wrona
223   Agnieszka Jarocha
223   Uchwała Nr III/23/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 23.03.07r.
222   DECYZJA Nr 11/06 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
222   Skład Gminnej Komisji Wyborczej w Brodach
222   Uchwała Nr I/13/2006 Rady Gminy w Brodach z dnia 17.02.06r.
222   Uchwała Nr IX/69/2006 Rady Gminy w Brodach z dnia 27.10.06r.
221   Przetarg na sprzedaż działki nr 1406/8 w Brodach
221   Uchwała Nr I/4/2005 Rady Gminy w Brodach z dnia 18 lutego 2005r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brody na rok 2005.
220   Uchwała Nr II/27/2005 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 marca 2005r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania za rok 2004
220   Uchwała Nr II/29/2005 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 marca 2005r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
219   Uchwała Nr IX/110/2003 Rady Gminy w Brodach z dnia 9.12.2003r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych na podatek od nieruchomości.
219   Ogłoszenie o przetargu
219   Małgorzata Grześkowiak
219   Uchwała Nr I/12/2006 Rady Gminy w Brodach z dnia 17.02.06r.
218   Andrzej Pawłowski
217   Uchwała Nr VI/88/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 27.08.2004r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Brody na lata 2004-2013.
217   Uchwała Nr VII/57/2006 Rady Gminy w Brodach z dnia 27.09.06r.
217   Uchwała Nr II/12/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 24.02.07r.
216   Protokół Nr VII/2003 z dnia 30.09.2003r. z sesji Rady Gminy w Brodach
216   OGŁASZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONY NA:
215   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
215   Przetarg na dostawę i montaż sprzętu do gabinetu fizjoterapii Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brodach
215   Uchwała Nr V/40/2006 Rady Gminy w Brodach z dnia 14.07.06r.
215   Uchwała Nr I/4/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 16.02.07r.
214   Zarządzenie Nr 25/2003 Wójta Gminy Brody z dnia 9.10.2003r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2003.
214   Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości
214   Uchwała Nr XI/141/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 29.12.2004r. w sprawie przekształcenia i połączenia Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Brodach oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w samorządową inst
214   Uchwała Nr I/8/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 16.02.07r.
214   II OTWARTY KONKURS OFERT na realizację zadań publicznych w 2008 roku.
213   Teresa Jędrzejczyk
213   Uchwała Nr II/13/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 24.02.07r.
212   Ogłoszenie o przetargu - sprzedaż gruntów.
212   Uchwała Nr VI/49/2006 Rady Gminy w Brodach z dnia 24.08.06r.
212   Uchwała Nr I/5/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 16.02.07r.
212   OGŁOSZENIE O PRZETARGU na:
212   OGŁOSZENIE O PRZETARGU na:
211   Uchwała Nr III/17/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 23.03.07r.
210   Zarządzenie Nr 18/2003 Wójta Gminy Brody z dnia 29.07.2003r. w sprawie powołania Komisji w celu dokonania odbioru końcowego zadania pn. kanalizacja sanitarna Ruda I etap.
210   Uchwała Nr II/14/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 23.03.2004r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania za 2003 rok.
210   Uchwała Nr V/54/2005r z dnia 22.07.05 w sprawie nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej w Lubieni.
210   Ogłaszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Krynkach.
210   Karolina Grudzień
209   Zarządzenie Nr 26/2004 Wójta Gminy Brody z dnia 28.06.2004 w sprawie powołania Komisji w celu dokonania odbioru końcowego zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 1524010 Ruda Duża-Ruda Mała".
209   Ogłoszenie I etapu konkursu na Inspektora ds. funduszy unijnych.
209   INFORMACJA
208   W sprawie zasad przestrzegania realizacji wydatków budżetowych Gminy Brody do wysokości określonej w planie wydatków
208   Uchwała Nr VI/66/2003 Rady Gminy w Brodach z dnia 30.08.2003r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2003.
208   Protokół Nr X/2003 z dnia 30.12.2003r. z sesji Rady Gminy w Brodach.
208   Ogłoszenie o naborze na stanowisko
207   Zarządzenie Nr 16/2004 Wójta Gminy Brody z dnia 04.05.2004r. w sprawie powierzenia obowiązków dyrektora w Publicznym Gimnazjum w Rudzie.
207   Uchwała Nr X/116/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 26.11.2004r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie prawem służebności gruntowej (przejścia, przejazdu i przechodu) nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Gminy Brody, położonej we wsi Krynki, przy ul. Długiej.
207   Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko inspektora ds. przygotowywania wniosków z funduszy unijnych w Referacie Inwestycji i Drogownictwa
207   Tadeusz Bernaciak
207   Uchwała Nr I/5/2005 Rady Gminy w Brodach z dnia 18.02.05r. w sprawie wykazu zadań planowanych do ralizacji w 2005 roku.
207   Uchwała Nr XI/119/2005r Rady Gminy w Brodach z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania środków trwałych pozostałych środków trwałych na majątek Szkoły Podstawowej w Brodach
207   Uchwała Nr II/22/2005 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 marca 2005r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu nieograniczonego, osobom prywatnym i fizycznym nieruchomości gruntowej niezabu
206   Uchwała Nr IX/112/2003 Rady Gminy w Brodach z dnia 9.12.2003 w sprawie wzorów deklaracji podatkowych na podatek rolny.
206   OGŁOSZENIE O LIKWIDACJI GMINNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W BRODACH
206   Janusz Adamus
206   Uchwała Nr II/22/2006 Rady Gminy w Brodach z dnia 24.03.06r.
206   Uchwała Nr IV/33/2006 Rady Gminy w Brodach z dnia 09.06.06r.
206   OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usuwanie wyrobów zawierających azbest z budynków na terenie Gminy Brody
205   Uchwała Nr VIII/97/2003 Rady Gminy w Brodach z dnia 31.10.2003r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Bór Kunowski.
205   Uchwała Nr XI/140/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 29.12.2004r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych do podatku leśnego.
205   Uchwała Nr XI/116/2005r Rady Gminy w Brodach z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2005
205   Uchwała Nr IV/32/2006 Rady Gminy w Brodach z dnia 09.06.06r.
205   Uchwała Nr III/24/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 23.03.07r.
204   Uchwała Nr II/11/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 23.03.2004r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy Brody.
204   Przetarg na dostawę i montaż szaf kartotekowych na potrzeby Ośrodków Zdrowia.
204   Uchwała Nr I/6/2005 Rady Gminy w Brodach z dnia 18.02.05r.
204   Uchwała Nr I/12/2005 Rady Gminy w Brodach z dnia 18 lutego 2005r. w sprawie nieodpłatnego nabycia gruntów położonych we wsi Dziurów
204   Uchwała Nr II/24/2005 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 marca 2005r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr VI/45/2001 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 czerwca 2001 roku
204   Uchwała Nr VII/55/2006 Rady Gminy w Brodach z dnia 27.09.06r.
204   OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
203   Uchwała Nr VI/69/2003 Rady Gminy w Brodach z dnia 30.08.2003r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Jabłonna.
203   Uchwała Nr IV/42/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 09.06.2004r. w sprawie zaopiniowania wniosku Lasów Państwowych, Nadleśnictwa Ostrowiec Świętokrzyski o uznanie lasów za ochronne, położone na terenie gminy Brody.
203   Zarządzenie Nr 31/2004 Wójta Gminy Brody z dnia 07.07.2004 w sprawie określenia szczegółowych zasad wypłaty wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Brodach.
203   Uchwała Nr VII/93/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 08.09.2004r. w sprawie określenia wydatków inwestycyjnych na okres roku budżetowego 2004 i określenia wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne.
203   Uchwała Nr XI/127/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 29.12.2004r. w sprawie poboru opłat za opróżnianie pojemników w drodze inkasa i ustalenia wysokości wynagrodzenia prowizyjnego za inkaso.
203   Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości
203   Uchwała Nr IV/25/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 27.04.07r.
202   Zarządzenie Nr 13/2004 Wójta Gminy Brody z dnia 16.04.2004r. w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji w sprawach świadczeń rodzinnych.
202   Uchwała Nr X/118/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 26.11.2004r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.
202   Uchwała Nr VIII/86/2005 Rady Gminy w Brodach z dnia 28.10.05r. w sprawie nabycia gruntów położonych we wsi Brody, gmina Brody celem utworzenia działki budowlanej.
202   Uchwała Nr VIII/92/2005 Rady Gminy w Brodach z dnia 28.10.05r. w sprawie zmian Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Brody.
202   Urząd Gminy w Brodach prosi o zamieszczenie na łamach...
201   W sprawie sposobu przygotowania materiałów przedkładanych Radzie Gminy
201   Uchwała Nr VII/58/2006 Rady Gminy w Brodach z dnia 27.09.06r.
200   W sprawie powołania Komisji ds. opiniowania wniosków i podań o zastosowanie ulg i umorzeń podatkowych
200   Zarządzenie Nr 12/2003 Wójta Gminy w Brodach z dnia 21 maja 2003 roku w sprawie powołania obwodowych komisji ds. referendum w Gminie Brody
200   Uchwała Nr VI/68/2003 Rady Gminy w Brodach z dnia 30.08.2003r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Staw Kunowski.
200   Uchwała Nr VII/86/2003 Rady Gminy w Brodach z dnia 30.09.2003r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu nieograniczonego, osobom prawnym i fizycznym nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Brody położonej w Brodach ul. Piaskowa.
200   Zarządzenie Nr 17/2004 Wójta Gminy Brody z dnia 12.05.2004r. w sprawie udzielenia upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy.
200   Uchwała Nr IV/40/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 09.06.2004r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu nieograniczonego, osobom prawnym i fizycznym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Brody, położonej we wsi Krynki.
200   Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Brody.
200   Komunikat o dniu wolnym od pracy
200   Uchwała Nr IX/94/2005r Rady Gminy w Brodach z dnia 25 listopada w sprawie ustalenia planów przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na rok 2005
200   Uchwała Nr X/107/2005r Rady Gminy w Brodach z dnia 09 grudnia 2005 r. w sprawie zwolnień od wymiaru podatku od nieruchomości.
200   Uchwała Nr X/112/2005r Rady Gminy w Brodach z dnia 09 grudnia 2005 r. w sprawie utwożenia jednostki budżetowej.
200   Uchwała Nr X/114/2005r Rady Gminy w Brodach z dnia 09 grudnia 2005 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie ustnego ograniczonego włascicielom nieruchomości bezpośrednio przyległych.
200   Uchwała Nr I/1/2005 Rady Gminy w Brodach z dnia 18.02.05r. w sprawie uchwalenia i przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005.
200   Uchwała Nr I/4/2006 Rady Gminy w Brodach z dnia 17.02.06r.
200   Uchwała Nr I/3/2006 Rady Gminy w Brodach z dnia 17.02.06r. w sprawie zasad i warunków nabycia pojemników na terenie Gminy Brody
200   Uchwała Nr I/7/2006 Rady Gminy w Brodach z dnia 17.02.06r.
200   Uchwała Nr I/9/2006 Rady Gminy w Brodach z dnia 17.02.06r.
200   Uchwała Nr I/3/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 16.02.07r.
200   Uchwała Nr I/6/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 16.02.07r.
199   W sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2003
199   Zarządzenie Nr 21/2003 Wójta Gminy Brody z dnia 09.09.2003r. w sprawie powołania Komisji w celu dokonania odbioru końcowego zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej Brody-Krynki- II etap".
199   Uchwała Nr IX/105/2003 Rady Gminy w Brodach z dnia 9.12.2003r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
199   Uchwała Nr IX/117/2003 Rady Gminy w Brodach z dnia 9.12.2003r. w sprawie ustalenia opłaty za usuwanie i uniszkodliwianie zwłok zwierzęcych i ich części.
199   Protokół Nr IX/2003 z dnia 09.12.2003r. z sesji Rady Gminy w Brodach.
199   Zarządzenie Nr 30/2003 Wójta Gminy w Brodach z dnia 31.12.2003r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Brodach.
199   Uchwała Nr III/26/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 22.04.2004r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu nieograniczonego osobom prawnym i osobom fizycznym lokalu mieszkalnego nr 4 mieszczącego się w budynku mieszkalnym przy ulicy Nadrzecznej 19 w Brodach, stanowiącego własność gminy Brody wraz ze sprzedażą ułamkowej części nieruchomości gruntowej.
199   DECYZJA Nr 12/07o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
199   Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości: Rudnik, Budy Brodzkie, Młynek ul. Przymiarki i Działki, Brody ul. Tatry i Stoczki, gm. Brody
199   Ogłoszenie - pierwszy ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Brody, położonej w miejscowości Brody .
199   Konkurs na stanowisko Kierownika ZOEA- rozstrzygnięcie I etapu
199   Uchwała Nr II/17/2005 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 marca 2005r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Brody
199   Wójt Gminy Brody ogłasza III OTWARTY KONKURS OFERT na realizację zadań publicznych w 2007 roku.
199   Informacja z dnia 28 listopada 2007 roku o zatrudnieniu na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
198   Zarządzenie Nr 16/2003 Wójta Gminy w Brodach z dnia 22.05.2003r. w sprawie zasad polityki rachunkowości w Urzędzie Gminy w Brodach
198   Uchwała Nr VI/72/2003 Rady Gminy w Brodach z dnia 30.08.2003r. w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Dziurowie z przeznaczeniem pod drogę gminną - ulicę Skośną.
198   Zarządzanie Nr 4/2004 Wójta Gminy Brody z dnia 02.02.2004r. w sprawie powołania komisji kontrolnej.
198   Zarządzenie Nr 9/2004 Wójta Gminy Brody z dnia 18.03.2004r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004.
198   Uchwała Nr IV/48/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 09.06.2004r. w sprawie zasad i warunków nabywania pojemników na terenie Gminy Brody.
198   Uchwała Nr IX/93/2005r w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2005
198   Uchwała Nr I/2/2005 Rady Gminy w Brodach z dnia 18 lutego 2005r. w sprawie ustalenia kwoty dopłaty do jednego m3 scieków płynnych dla ZGK w Brodach
198   Uchwała Nr III/41/2005 Rady Gminy w Brodach z dnia 29.04.2005r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Brody
198   Uchwała Nr VIII/90/2005 Rady Gminy w Brodach z dnia 28.10.05r.
198   Uchwała Nr VI/67/2005 Rady Gminy w Brodach z dnia 26.08.05r. w sprawie utworzenia rachunków dochodów własnych w jednostkach gminy Brody.
198   Uchwała Nr I/2/2006 Rady Gminy w Brodach z dnia 17.02.06r. w sprawie zmiany U Nr. III/45/2003r. Rady Gminy w Brodach z dnia 23 maja 2003r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla Radnych Gminy w Broda
198   Uchwała Nr IX/71/2006 Rady Gminy w Brodach z dnia 27.10.06r.
197   Zarządzenie Nr 24/2004 Wójta Gminy Brody z dnia 02.06.2004r. w sprawie wygaśnięcia członkostwa w obwodowych komisjach wyborczych.
197   Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2007 roku
197   Informacja z dnia 30 marca 2006 roku o zatrudnieniu na stanowisku Kierownika Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół w Brodach
197   Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości
197   Uchwała Nr X/110/2005r Rady Gminy w Brodach z dnia 09 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz zasad poboru, określenia inkasentów i terminów płatności
197   Uchwała Nr VI/68/2005 Rady Gminy w Brodach z dnia 26.08.05r
197   Uchwała Nr I/11/2006 Rady Gminy w Brodach z dnia 17.02.06r.
197   Uchwała Nr IV/35/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 27.04.07r.
196   Uchwała Nr IX/119/2003 Rady Gminy w Brodach z dnia 09.12.2003 w sprawie odpłatnego nabycia gruntów położonych we wsi Ruda z przeznaczeniem pod przepompownię ścieków.
196   Zarządzenie Nr 18/2004 Wójta Gminy w Brodach z dnia 19.05.2004 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004r.
196   Uchwała Nr IV/46/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 09.06.2004r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach.
196   Uchwała Nr VI/68/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 27.08.2004r. w sprawie utworzenia środków specjalnych jednostek budżetowych: Publicznych Gimnazjów w Rudzie i Krynkach.
196   Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej
196   Uchwała Nr XI/118/2005r Rady Gminy w Brodach z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych nie wygasających z upływem roku bud zetowego 2005.
196   Uchwała Nr II/31/2005 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 marca 2005r. w sprawie zarządzenia wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego Wójtowi Gminy Brody
196   Uchwała Nr VI/47/2006 Rady Gminy w Brodach z dnia 24.08.06r.
196   Uchwała Nr I/9/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 16.02.07r.
196   Zarządzenie Nr 55/2005 Wójta Gminy Brody z dnia 23.09.2005 w sprawie wprowadzenia zmian w Instrukcji określającej zasady sprzątania i kontroli oraz przechowywania i zabezpieczenia dokumentów księgowyc
195   Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2003
195   Protokół Nr V/2003 z dnia 18.07.2003 z sesji Rady Gminy w Brodach
195   Uchwała Nr VIII/98/2003 Rady Gminy w Brodach z dnia 31.10.2003r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Budy Brodzkie.
195   Uchwała Nr XI/131/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 29.12.2004r. w sprawie nieodpłatnego przekazania dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim wyposażenia.
195   Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż gruntów we wsi Staw Kunowski.
195   Uchwała Nr I/11/2005 Rady Gminy w Brodach z dnia 18 lutego 2005r. w sprawie przekształcenia Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Brodach w samodzielną instytucję.
195   Uchwała Nr VII/82/2005r. Rady Gminy w Brodach z dnia 27.09.2005r.
195   Uchwała Nr III/27/2006 Rady Gminy w Brodach z dnia 28.04.06r.
194   Protokół Nr VIII/2003 z dnia 31.10.2003r. z sesji Rady Gminy w Brodach.
194   Uchwała Nr IX/115/2003 Rady Gminy w Brodach z dnia 9.12.2003 w sprawie ustalenia ceny żyta przyjętej dla celów podatku rolnego oraz wysokości stawki na podatek rolny.
194   Ogłoszenie: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na osiedlu „Brody - Górki” .
194   Informacja z dnia 1 marca 2006 roku o zatrudnieniu na stanowisku inspektora ds. inwestycji i przygotowywania wniosków unijnych.
194   Uchwała Nr II/16/2005 Rady Gminy w Brodach z dnia 18.02.05r.
194   Uchwała Nr I/10/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 16.02.07r.
194   Uchwała Nr III/19/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 23.03.07r.
194   Uchwała Nr III/22/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 23.03.07r.
194   Uchwała Nr IV/37/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 27.04.07r.
193   Uchwała Nr VI/79/2003 Rady Gminy w Brodach z dnia 30.08.2003r. w sprawie kompleksowej modernizacji oświetlenia drogowego gminy Brody.
193   Uchwała Nr V/50/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 12.07.2004r. w sprawie akceptacji programu inwestycyjnego pn. Budowa i modernizacja wodociągów, kanalizacji oraz oczyszczalni ścieków dla MZWiK w Starachowicach.
193   Uchwała Nr VI/67/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 27.08.2004r. w sprawie utworzenia środków specjalnych jednostek budżetowych Szkół Podstawowych w: Adamowie, Brodach, Dziurowie, Krynkach, Lubieni i Stykowie.
193   Uchwała Nr VI/74/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 27.08.2004r. w sprawie ustalenia kwoty dopłat do jednego m3 ścieków płynnych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brodach.
193   Ogłoszenie o konkursie na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Adamowie.
193   Uchwała Nr IX/104/2005r Rady Gminy w Brodach z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie przyjecia Programu współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
193   Uchwała Nr VI/69/2005 Rady Gminy w Brodach z dnia 26.08.05r
193   Uchwała Nr VII/77/2005r. Rady Gminy w Brodach z dnia 27.09.2005r.
193   Uchwała Nr I/1/2006 Rady Gminy w Brodach z dnia 17.02.06r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego
192   Protokół Nr IV/2003 sesji Rady Gminy w Brodach z dnia 27.06.2003r.
192   Uchwała Nr VI/71/2003 Rady Gminy w Brodach z dnia 30.08.2003r. w sprawie nieodpłatnego przekazania przez Gminę Brody na rzecz Skarbu PAństwa reprezentowanego przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad - Oddział w Kielcach nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Młynek i Lubienia z przeznaczeniem na cel publiczny ciąg pieszo-jezdny.
192   Uchwała Nr VI/78/2003 Rady Gminy w Brodach z dnia 30.08.2003r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Brody położonej w Kuczowie.
192   Uchwała Nr IX/121/2003 Rady Gminy w Brodach z dnia 09.12.2003r. w sprawie powołania Zakładu Budżetowego.
192   Uchwała Nr III/25/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 22.04.2004r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu niograniczonego, osobom prawnym i fizycznym nieruchomości rolnej stanowiącej własność Gminy Brody, położonej w Budach Brodzkich.
192   Zarządzenie Nr 21/2004 Wójta Gminy Brody z dnia 26.05.2004 w sprawie nieodpłatnego przekazania samochodu specjalnego Żuk przez OSP Krynki do obsługi oczyszczalni ścieków w gminie Brody.
192   Zarządzenie Nr 29/2004 Wójta Gminy Brody z dnia 01.07.2004r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
192   Uchwała Nr X/123/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 26.11.2004r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
192   Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora w Gimnazjum w Rudzie
192   Ogłoszenie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
192   Uchwała Nr X/109/2005r Rady Gminy w Brodach z dnia 09 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia odpłaty administracyjnej za czynności urzędowe, terminu płatności oraz sposobu jej poboru.
192   Uchwała Nr IV/37/2006 Rady Gminy w Brodach z dnia 09.06.06r.
192   Uchwała Nr V/42/2006 Rady Gminy w Brodach z dnia 14.07.06r.
192   Przetarg nieograniczony
191   Uchwała Nr II/9/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 23.03.2004r. w sprawie przeznaczenia do zamiany nieruchomości gruntowych między Gminą Brody, a Skarbem Państwa bez obowiązku dokonywania dopłat w przypadku różnej wartości zamienianych nieruchomości oraz uchylenia uchwały nr IV/32/94 Rady Gminy w Brodach z dnia 27.06.1995r.
191   Uchwała Nr V/56/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 12.07.2004r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004.
191   Ogłoszenie na realizację przedsięwzięcia "Budowa centralnej nawanialni gazu w stacji rozdzielczo-pomiarowej"
191   Uchwała Nr II/13/2005 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 marca 2005r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2005
191   Uchwała Nr II/25/2005 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 marca 2005r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu nieograniczonego, osobom prywatnym i fizycznym nieruchomości gruntowej
191   Uchwała Nr VI/66/2005 Rady Gminy w Brodach z dnia 26.08.05r w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2005r.
191   Uchwała Nr I/2/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 16.02.07r.
191   OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BRODY z dnia 17 kwietnia 2008r.
191   Tatiana Wójcik
190   Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2003
190   Uchwała Nr VI/64/2003 Rady Gminy w Brodach z dnia 30.08.2003r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2003.
190   Uchwała Nr VIII/103/2003 Rady Gminy w Brodach z dnia 31.10.2003r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w Brodach z dnia 23.05.2003r. Nr III/45/2003 w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Gminy w Brodach.
190   Uchwała Nr IX/113/2003 Rady Gminy w Brodach z dnia 9.12.2003 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2003.
190   Zarządzenie nr 5/06 Wójta Gminy w Brodach z dnia 16.01.2006r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych.
190   Uchwała Nr III/36/2005 Rady Gminy w Brodach z dnia 29.04.2005r. w sprawie założenia Publicznej Sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Stawie Kunowskim.
190   Uchwała Nr VII/75/2005r. Rady Gminy w Brodach z dnia 27.09.2005r. w sprawie kompleksowej modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Brody.
190   Uchwała Nr II/21/2005 Rady Gminy w Brodach z dnia 30.03.05r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Brody.
190   Uchwała Nr V/41/2006 Rady Gminy w Brodach z dnia 14.07.06r.
190   Uchwała Nr VII/56/2006 Rady Gminy w Brodach z dnia 27.09.06r.
190   Radni Gminy w Brodach zdjęcie
189   Uchwała Nr VII/85/2003 Rady Gminy w Brodach z dnia 30.09.2003r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu nieograniczonego osobom prawnym i fizycznym nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Brody położonej w Brodach ul. Na Stoku.
189   Uchwała Nr IX/116/2003 Rady Gminy w Brodach z dnia 9.12.2003 w sprawie zmiany w strukturze Rady Społecznej Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brodach.
189   Zarządzenie Nr 3/2004 Wójta Gminy Brody z dnia 30.01.2004r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Brodach.
189   Uchwała Nr VI/83/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 27.08.2004r. w sprawie nadania kategorii drogi gminnej dotychczasowej drodze krajowej nr 9 na odcinku starego przebiegu i dróg zbiorczych w miejscowości Brody.
189   Ogłoszenie otwartego konkursu ofert
189   Uchwała Nr III/28/2006 Rady Gminy w Brodach z dnia 28.04.06r.
189   Uchwała Nr VII/65/2006 Rady Gminy w Brodach z dnia 27.09.06r.
188   Uchwała Nr VI/78/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 27.08.2004r. w sprawie przekazania dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brodach materiałów oraz pozostałych środków trwałych znajdujących się na stanie Urzędu Gminy w Brodach.
188   Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż autorefraktometru do poradni okulistycznej Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brodach
188   "Przetarg II Przymiarki"
188   Obwieszczenie o wydaniu decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych.
188   Obwieszczenie
188   Uchwała Nr IX/102/2005r Rady Gminy w Brodach z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej lokalu mieszkaniowego NR 4
188   Uchwała Nr I/7/2005 Rady Gminy w Brodach z dnia 18 lutego 2005r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Brody
188   Uchwała Nr II/26/2005 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 marca 2005r. w sprawie nabycia części gruntów położonych we wsi i gminie Brody
188   Uchwała Nr II/20/2006 Rady Gminy w Brodach z dnia 24.03.06r.
188   Uchwała Nr VI/46/2006 Rady Gminy w Brodach z dnia 24.08.06r.
188   Ogłoszenie o wyniku przetargu
187   Zarządzenie Nr 15/2003 Wójta Gminy w Brodach z dnia 30 kwietnia 2003r.
187   Zarządzenie Nr 14/2003 Wójta Gminy w Brodach z dnia 30.06.2003r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2003.
187   Zarządzenie Nr 17/2003 Wójta Gminy Brody z dnia 29.07.2003r. w sprawie powołania komisji ds. szacowania strat w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na obszarach dotkniętych klęskami żywiołowymi na terenie gminy Brody.
187   Protokół Nr VI/2003 z dnia 30.08.2003r. z sesji Rady Gminy w Brodach.
187   Uchwała Nr IX/104/2003 Rady Gminy w Brodach z dnia 9.12.2003r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.
187   Uchwała Nr IX/111/2003 Rady Gminy w Brodach z dnia 9.12.2003 w sprawie wzorów deklaracji podatkowych na podatek leśny.
187   Zarządzenie Nr 8/2004 Wójta Gminy Brody z dnia 09.03.2004r. w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2004.
187   Uchwała Nr VI/62/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 27.08.2004r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004.
187   Uchwała Nr VI/69/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 27.08.2004r. w sprawie określenia planu przychodów i wydatków środków specjalnych.
187   Uchwała Nr XI/126/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 29.12.2004r. w sprawie objęcia przez Gminę Brody udziałów w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Starachowicach w związku z przekazaniem majątku infrastruktury wodno-kanalizacyjnej wraz z gruntami jako wkładu niepieniężnego (aportu).
187   Uchwała Nr XI/144/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 29.12.2004r. w sprawie nabycia gruntów położonych we wsi i gminie Brody.
187   Uchwała Nr VIII/99/2003 Rady Gminy w Brodach z dnia 31.10.2003r. w sprawie nabycia gruntów położonych we wsi Krynki z przeznaczeniem na cel publiczny - poszerzenie drogi gminnej - ul. Zakanale.
187   Uchwała Nr IX/95/2005r Rady Gminy w Brodach z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2005.
187   Uchwała Nr I/5/2006 Rady Gminy w Brodach z dnia 17.02.06r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brody
187   Uchwała Nr VII/61/2006 Rady Gminy w Brodach z dnia 27.09.06r.
187   Uchwała Nr VIII/68/2006 Rady Gminy w Brodach z dnia 11.10.06r.
186   Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej
186   Zarządzenie Nr 20/08/2003 Wójta Gminy Brody z dnia 29.08.2003r. w spraiwe zmian w budżecie gminy na rok 2003
186   Uchwała Nr IX/109/2003 Rady Gminy w Brodach z dnia 9.12.2003r. w sprawie opłaty miejscowej w Brodach, Krynkach, Rudzie i Stykowie.
186   Zarządzenie Nr 5/2004 Wójta Gminy Brody z dnia 18.02.2004r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
186   Zarządzenie Nr 22/2004 Wójta Gminy Brody z dnia 31.05.2004r. w sprawie powołania w Urzędzie Gminy w Brodach (stałej) komisji przetargowej do przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych.
186   Uchwała Nr IV/47/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 09.06.2004r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach.
186   Uchwała Nr V/58/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 12.07.2004r. w sprawie odpłatnego nabycia gruntów położonych we wsi Młynek, gminy Brody z przeznaczeniem pod budowę skrzyżowania drogi krajowej nr 9 z drogą powiatową.
186   Uchwała Nr VI/73/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 27.08.2004r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004.
186   Z A W I A D O M I E N I E - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania.
186   Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2006r.
186   Uchwała Nr VII/74/2005r. Rady Gminy w Brodach z dnia 27.09.2005r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długo terminowej.
186   Uchwała Nr VII/76/2005r. Rady Gminy w Brodach z dnia 27.09.2005r.
186   UCHWAŁA NR X/81/2009 RADY GMINY BRODY z dnia 27 listopada 2009 r.
185   Uchwała Nr VI/70/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 27.08.2004r. w sprawie ustalenia kwoty dotacji na 1 dziecko w niepublicznych przedszkolach działających na terenie gminy Brody.
185   Uchwała Nr VIII/99/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 30.09.2004r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004.
185   Uchwała Nr IX/96/2005r Rady Gminy w Brodach z dnia 25 listopada w sprawie nieodpłatnego przekazania wyposażenia na majątek Szkoły Podstawowej w Dziurowie
185   Uchwała Nr II/20/2005 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 marca 2005r. w sprawie nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej w Adamowie
185   Uchwała Nr III/35/2005 Rady Gminy w Brodach z dnia 29.04.2005r.
185   Uchwała Nr VI/70/2005 Rady Gminy w Brodach z dnia 26.08.05r w sprawie uchylenia Uchwały Nr III/36/2005 Rady Gminy w Brodach z dnia 29 kwietnia 2005r.
185   Uchwała Nr II/18/2006 Rady Gminy w Brodach z dnia 24.03.06r.
185   Uchwała Nr IV/35/2006 Rady Gminy w Brodach z dnia 09.06.06r.
185   Nowa kadencja 2006-2010 Uchwała Nr I/6/2006 Rady Gminy w Brodach z dnia 25.11.06r.
185   Zarządzenie Nr 63/2005 Wójta Gminy Brody z dnia 11.10.2005 w sprawie określenia stawek czynszu najmu w lokalach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy lub innych jednostek samorzadu terytoria
184   Uchwała Nr VI/74/2003 Rady Gminy w Brodach z dnia 30.08.2003r. w sprawie odpłatnego nabycia gruntów położonych we wsi Adamów z przeznaczeniem pod drogę gminną - ulicę Kościelną.
184   Uchwała Nr II/17/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 23.03.2004r. w sprawie przyjęcia "Szczegółowych zasad realizacji zadań własnych gminy" przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodach.
184   Uchwała Nr IV/44/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 09.06.2004r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, na cele związane z realizacją zadań gminy, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonania zadań zleconych.
184   Uchwała Nr VI/89/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 27.08.2004r. w sprawie uchwalenia "Programu ochrony środowiska dla gminy Brody" oraz "Planu gospodarki odpadami dla gminy Brody".
184   Uchwała Nr IX/109/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 29.10.2004r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Brody.
184   Uchwała Nr IX/97/2005r Rady Gminy w Brodach z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2005.
184   Uchwała Nr VII/79/2005r. Rady Gminy w Brodach z dnia 27.09.2005r. w sprawie zmiany gruntów położonych we wsi Styków, gm. Brody pomiędzy Gminą Brody, a osobą fizyczną.
184   Uchwała Nr VII/80/2005r. Rady Gminy w Brodach z dnia 27.09.2005r. w sprawie zmiany gruntów położonych we wsi Brody, pomiędzy Gminą Brody, a osobami fuzycznymi.
184   Uchwała Nr I/3/2005 Rady Gminy w Brodach z dnia 18.02.05r.
184   Uchwała Nr I/10/2005 Rady Gminy w Brodach z dnia 18.02.05r.
184   Uchwała Nr VII/83/2005 Rady Gminy w Brodach z dnia 27.09.05r.
184   Uchwała Nr I/8/2006 Rady Gminy w Brodach z dnia 17.02.06r.
184   Uchwała Nr VII/60/2006 Rady Gminy w Brodach z dnia 27.09.06r.
184   Uchwała Nr II/17/2006 Rady Gminy w Brodach z dnia 24.03.06r.
183   Uchwała Nr VI/73/2003 Rady Gminy w Brodach z dnia 30.08.2003r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Dziurowie z przeznaczeniem pod drogę gminną - ulicę Skośną.
183   Uchwała Nr VI/75/2003 Rady Gminy w Brodach z dnia 30.08.2003r. w sprawie odpłatnego nabycia gruntów położonych we wsi Rudnik z przeznaczeniem pod przepompownię ścieków.
183   Uchwała Nr II/30/2005 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 marca 2005r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy w Brodach za 2004r.
183   Uchwała Nr III/38/2005 Rady Gminy w Brodach z dnia 29.04.2005 roku w sprawie użyczenia Prywatnemu Gabinetowi Stomatologicznemu nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Brody
183   Uchwała Nr IV/48/2005r z dnia 17.06.05 w sprawie ustalenia kwoty dopłat do jednego m3 ścieków płynnych dla ZGK w Brodach.
183   Uchwała Nr II/19/2005 Rady Gminy w Brodach z dnia 30.03.05r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2005-2009.
183   Uchwała Nr VII/53/2006 Rady Gminy w Brodach z dnia 27.09.06r.
183   Uchwała Nr VII/54/2006 Rady Gminy w Brodach z dnia 27.09.06r.
183   Uchwała Nr VII/63/2006 Rady Gminy w Brodach z dnia 27.09.06r.
183   Uchwała Nr III/15/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 23.03.07r.
183   Uchwała Nr IV/40/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 27.04.07r.
183   Nowa kadencja 2006-2010 Uchwała Nr I/1/2006 Rady Gminy w Brodach z dnia 25.11.06r.
183   Zarządzenie Nr 26/2005 Wójta Gminy Brody z dnia 17.05.2005 w sprawie stałego dyżuru w Urzędzie Gminy w Brodach na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa.
182   Zarządzenie Nr 17a/2003 Wójta Gminy Brody z dnia 11.07.2003r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Brodach.
182   Uchwała Nr VII/87/2003 Rady Gminy w Brodach z dnia 30.09.2003r. w sprawie odpłatnego nabycia gruntów położonych we wsi Dziurów, gminy Brody z przeznaczeniem na cel publiczny- drogę gminną - ul. Złota.
182   Uchwała Nr IX/118/2003 Rady Gminy w Brodach z dnia 9.12.2003r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/69/2003 Rady Gminy w Brodach z dnia 30.08.2003r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Jabłonna.
182   Zarządzenie Nr 1/2004 Wójta Gminy Brody z dnia 12.01.2004r. w sprawie określenia zasad i warunków korzystania z funduszu świadczeń socjalnych w UG w Brodach.
182   Zarządzenie Nr 11/2004 Wójta Gminy Brody z dnia 26.03.2004r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Stykowie oraz powołania Komisji Konkursowej.
182   Zarządzenie Nr 15/2004 Wójta Gminy Brody z dnia 30.04.2004r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004.
182   Uchwała Nr IV/34/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 09.06.2004r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004.
182   Uchwała Nr VI/77/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 27.08.2004r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
182   Uchwała Nr VI/81/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 27.08.2004r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu ograniczonego, osobom fizycznym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Brody, położonej we wsi Lipie.
182   Uchwała Nr XI/142/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 29.12.2004r. w sprawie ustalenia Regulaminu Określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.
182   Uchwała Nr VI/52/2006 Rady Gminy w Brodach z dnia 24.08.06r.
182   Uchwała Nr IV/38/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 27.04.07r.
182   Zarządzenie Nr 47/1/2005 Wójta Gminy Brody z dnia 31.08.2005 w sprawie przekazania do realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 roku o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych
181   Zarządzenie Nr 16a/2003 Wójta Gminy Brody z dnia 22.05.2003r. w sprawie Zakładowego Planu Kont
181   Zarządzenie Nr 19/2003 Wójta Gminy Brody z dnia 29.07.2003r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2003.
181   Uchwała Nr VI/80/2003 Rady Gminy w Brodach z dnia 30.08.2003r. w sprawie targowiska gminnego.
181   Zarządzenie Nr 28/2003 Wójta Gminy w Brodach z dnia 05.11.2003r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2003
181   Uchwała Nr IX/120/2003 Rady Gminy w Brodach z dnia 09.12.2003r. w sprawie odpłatnego nabycia gruntów położonych we wsi Młynek z przeznaczeniem pod przepompownię ścieków.
181   Uchwała Nr II/13/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 23.03.2004r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach.
181   Uchwała Nr III/28/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 22.04.2004r. w sprawie zmian w Regulaminie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach.
181   Uchwała Nr V/53/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 12.07.2004r. w sprawie określenia wydatków inwestycyjnych na okres roku budżetowego 2004.
181   Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
181   Uchwała Nr IX/101/2005r Rady Gminy w Brodach z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie przeznaczenia do spżedaży w formie przetargu nieograniczonego, osobom prawnym i fizycznym nieruchomowsci gruntowej.
181   Uchwała Nr IV/27/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 27.04.07r.
181   Unieważnienie przetargu dotyczy przedmiotu zamówienia:
181   Ogłoszenie o zakończeniu I etapu konkursu
180   Uchwała Nr VI/70/2003 Rady Gminy w Brodach z dnia 30.08.2003r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu nieograniczonego, osobom prawnym i fizycznym nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Brody, położonych we wsi Brody.
180   Uchwała Nr VIII/100/2003 Rady Gminy w Brodach z dnia 31.10.2003r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu nieograniczonego, osobom prawnym i fizycznym nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność gminy Brody, położonej w Brodach na osiedlu "Brody-Górki".
180   Uchwała Nr IX/122/2003 Rady Gminy w Brodach z dnia 09.12.2003r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brodach.
180   Uchwała Nr X/135/2003 Rady Gminy w Brodach z dnia 30.12.2003r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/97/2003 Rady Gminy w Brodach z dnia 31.10.2003r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Bór Kunowski.
180   Zarządzenie Nr 10/2004 Wójta Gminy Brody z dnia 19.03.2004 w sprawie powołania zespołu.
180   Uchwała Nr V/52/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 12.07.2004r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
180   Uchwała Nr VI/82/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 27.08.2004r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/37/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 9.06.2004r. dotyczącej przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Brodach nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Brody, położonej w Rudzie.
180   Uchwała Nr VIII/103/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 30.09.2004r. w sprawie akceptacji programu Rozwoju wsi Brody.
180   Uchwała Nr XI/133/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 29.12.2004r. w sprawie nieodpłatnego przekazania do użytkowania środka trwałego dla Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brodach.
180   Uchwała Nr XI/143/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 29.12.2004r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie ustnego przetargu ograniczonego właścicielom nieruchomości bezpośrednio przyległych, nieruchomość gruntową niezabudowaną stanowiącą własność Gminy Brody, położoną we wsi Lubienia przy ul. Iłżeckiej.
180   "Rozbudowa parkingu przy drodze Nr 9 w Młynku"
180   Uchwała Nr IV/46/2005r z dnia 17.06.05
180   Uchwała Nr IV/47/2005 Rady Gminy w Brodach z dnia 17.06.05r.
180   Uchwała Nr IV/39/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 27.04.07r.
179   Zarządzenie Nr 2/2004 Wójta Gminy Brody z dnia 14.01.2004 roku w sprawie powołania Gminnego Zespołu Reagowania.
179   Uchwała Nr I/1/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 17.02.2004r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X/136/2003 Rady Gminy w Brodach z dnia 30.12.2003r.
179   Uchwała Nr II/15/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 23.03.2004 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy w Brodach za 2003 rok.
179   Zarządzenie Nr 12/2004 Wójta Gminy Brody z dnia 14.04.2004r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji materiałów znajdujących się na "Bazie" w Krynkach.
179   Uchwała Nr IV/41/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 09.06.2004r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu nieograniczonego, osobom prawnym i fizycznym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Brody, położonej w Stawie Kunowskim.
179   Zarządzenie Nr 30/2004 Wójta Gminy Brody z dnia 01.07.2004r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
179   Uchwała Nr VI/84/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 27.08.2004r. w sprawie użyczenia Gminnemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Brodach nieruchomości zabudowanych, stanowiących własność Gminy Brody, położonych we wsiach Krynki, Lubienia i Styków.
179   Uchwała Nr X/119/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 26.11.2004r. w sprawie opłaty miejscowej w Brodach, Krynkach, Rudzie i Stykowie uznanych rozporządzeniem Nr 23/98 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30.10.1998r. za miejscowości posiadające korzystne właściwości klimatyczne i walory krajobrazowe oraz zasad poboru i terminów płatności.
179   Przetarg na dostawę i instalację czytnika pasków moczu w pracowni analitycznej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Brodach
179   Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających.
179   Ogłoszenie o składaniu ofert dla GZOZ
179   Uchwała Nr IV/52/2005r z dnia 17.06.05 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brodach
179   Uchwała Nr VI/65/2005 Rady Gminy w Brodach z dnia 26.08.05r w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2005r.
179   Uchwała Nr VIII/87/2005 Rady Gminy w Brodach z dnia 28.10.05r. w sprawie nabycia gruntów położonych w wsi Kuczów, gmina Brody z przeznaczeniem pod drogę.
179   Uchwała Nr VIII/89/2005 Rady Gminy w Brodach z dnia 28.10.05r.
179   Uchwała Nr I/6/2006 Rady Gminy w Brodach z dnia 17.02.06r.
179   Uchwała Nr I/10/2006 Rady Gminy w Brodach z dnia 17.02.06r.
179   Nowa kadencja 2006-2010 Uchwała Nr I/5/2006 Rady Gminy w Brodach z dnia 25.11.06r.
178   Uchwała Nr VI/77/2003 Rady Gminy w Brodach z dnia 30.08.2003r. w sprawie odpłatnego nabycia gruntów położonych we wsi Krynki z przeznaczeniem pod przepompownię ścieków.
178   Uchwała Nr V/51/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 12.07.2004r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Starachowicach majątku infrastruktury wodno-ściekowej należącej do gminy.
178   Uchwała Nr VI/75/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 27.08.2004r. w sprawie określenia wydatków inwestycyjnych na okres roku budżetowego 2004.
178   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
178   Uchwała Nr IX/105/2005r Rady Gminy w Brodach z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia.
178   Uchwała Nr V/63/2005 Rady Gminy w Brodach z dnia 22.07.05r
178   Uchwała Nr IV/50/2005 Rady Gminy w Brodach z dnia 17.06.05r. w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brodach.
178   Uchwała Nr VII/73/2005 Rady Gminy w Brodach z dnia 27.09.05r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr X/136/2003 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 grudnia 2003r.
178   Uchwała Nr III/20/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 23.03.07r.
178   Zarządzenie Nr 16/2005 Wójta Gminy Brody z dnia 06.04.2005
178   Zarządzenie Nr 52/2005 Wójta Gminy Brody z dnia 20.09.2005 w sprawie powołania organizacji i trybu działania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej.
178   Zarządzenie Nr 57/2005 Wójta Gminy Brody z dnia 26.09.2005 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2005r.
178   Zarządzenie Nr 64/2005 Wójta Gminy Brody z dnia 26.10.2005 w sprawie powołania Komisji w celu dokonania odbioru robót pn: "Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Brodach
177   Uchwała Nr VII/89/2003 Rady Gminy w Brodach z dnia 30.09.2003r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Starachowicach na okres kadencji 2004-2007.
177   Uchwała Nr II/12/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 23.03.2004r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Stykowie oraz określenia regulaminu konkursu.
177   Uchwała Nr II/16/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 23.03.2004r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Brody.
177   Zarządzenie Nr 14/2004 Wójta Gminy Brody z dnia 30.04.2004r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 3/2004 Wójta Gminy Brody z dnia 30.01.2004r.
177   Uchwała Nr V/57/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 12.07.2004r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu nieograniczonego, osobom prawnym i fizycznym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Brody, położonej we wsi Lubienia.
177   Uchwała Nr II/15/2005 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 marca 2005r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2005
177   Uchwała Nr V/59/2005r z dnia 22.07.05 w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej położonej we wsi Dziurów gm. Brody.
177   Uchwała Nr II/23/2006 Rady Gminy w Brodach z dnia 24.03.06r.
177   Uchwała Nr III/29/2006 Rady Gminy w Brodach z dnia 28.04.06r.
177   Uchwała Nr V/39/2006 Rady Gminy w Brodach z dnia 14.07.06r.
177   Nowa kadencja 2006-2010 Uchwała Nr I/2/2006 Rady Gminy w Brodach z dnia 25.11.06r.
177   O G Ł O S Z E N I E Wójt Gminy Brody ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości:
176   Uchwała Nr IX/114/2003 Rady Gminy w Brodach z dnia 9.12.2003 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2003.
176   Uchwała Nr III/29/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 22.04.2004r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za zajęcie pasa drogowego dla dróg pozostających w zarządzie Gminy Brody.
176   Uchwała Nr XI/139/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 29.12.2004r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych do podatku rolnego.
176   PRZETARG NIEOGRANICZONY NA OBSŁUGĘ GOSPODARCZĄ GZOZ
176   Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert - profilaktyka
176   Uchwała Nr IX/72/2006 Rady Gminy w Brodach z dnia 27.10.06r.
176   Uchwała Nr IV/26/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 27.04.07r.
176   Uchwała Nr IV/29/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 27.04.07r.
176   Uchwała Nr IV/30/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 27.04.07r.
176   Zarządzenie Nr 10/2005 Wójta Gminy Brody z dnia 09.03.2005 w sprawie zatwierdzenia planu finansowego działalności socjalnej na rok 2005
175   Uchwała Nr VII/81/2003 z dnia 30.09.2003r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2003.
175   Uchwała Nr X/131/2003 Rady Gminy w Brodach z dnia 30.12.2003r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2003.
175   Uchwała Nr II/5/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 23.03.2004r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004.
175   Uchwała Nr II/8/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 23.03.2004r. w sprawie zarządzenia wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego Wójtowi Gminy Brody.
175   Zarządzenie Nr 23/2004 Wójta Gminy w Brodach z dnia 31.05.2004 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004.
175   Uchwała Nr IV/36/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 09.06.2004r. w sprawie powołania przedstawicieli gminy Brody do Związku Międzygminnego "Utylizator".
175   Uchwała Nr IV/39/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 09.06.2004r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu nieograniczonego, osobom prawnym i fizycznym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Brody, położonej w Rudniku.
175   Uchwała Nr IV/49/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 09.06.2004r. w sprawie ustalania stawek opłaty za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwienia stałych odpadów komunalnych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości.
175   Uchwała Nr IX/106/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 29.10.2004r. w sprawie nieodpłatnego przekazania do używania środków trwałych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brodach.
175   Uchwała Nr IX/108/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 29.10.2004r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetaru ograniczonego, właścicielom nieruchomości bezpośrednio przyległych, nieruchomość niezabudowaną stanowiącą własność gminy Brody, położoną we wsi Brody przy ul. Słonecznej.
175   Uchwała Nr XI/130/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 29.12.2004r. w sprawie nieodpłatnego przekazania dla Stowarzyszenia Sportowego Kamienna w Brodach dresów sportowych.
175   Regulamin otwartego konkursu ofert - profilaktyka
175   Uchwała Nr X/106/2005r Rady Gminy w Brodach z dnia 09 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wysokkości stawek podatku od nieruchomości
175   Uchwała Nr V/61/2005 Rady Gminy w Brodach z dnia 22.07.05r.
175   Uchwała Nr VI/48/2006 Rady Gminy w Brodach z dnia 24.08.06r.
175   OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
175   OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: Śr/701/P/02/08.
174   Zarządzenie w sprawie powołania komisji ds. przeprowadzenia konkursu "Piękna i Bezpieczna Zagroda-Przyjazna Środowisku" na terenie Gminy Brody.
174   Zarządzenie Nr 24/2003 Wójta Gminy Brody z dnia 30.09.2003r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2003.
174   Uchwała Nr VIII/94/2003 Rady Gminy w Brodach z dnia 31.10.2003r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2003.
174   Uchwała Nr IX/107/2003 Rady Gminy w Brodach z dnia 9.12.2003r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz zasad poboru, określenia inkasentów i terminów płatności.
174   Uchwała Nr I/3/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 17.02.2004r. w sprawie uchwalenia i przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004.
174   Uchwała Nr VII/94/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 08.09.2004r. w sprawie weksla "in blanco" na realizację inwestycji pn. "Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej w Stykowie".
174   Przetarg na dostawę i montaż sprzętu laboratoryjnego do pracowni analitycznej dla GZOZ
174   Podłączenie istniejącego odgałęzienia w/c dla zasilania stacji gazowej I stopnia w miejscowości Ruda z gazociągiem w/c Dn 500 mm Ostrowiec Św. – Lubienia w m. Brody, gm. Brody, pow. Starachowice
174   Uchwała Nr I/8/2005 Rady Gminy w Brodach z dnia 18 lutego 2005r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Brody do podjęcia działań zmierzających do użyczenia budynku Szkoły Podstawowej w Stawie Kunowskim
174   Uchwała Nr V/62/2005 Rady Gminy w Brodach z dnia 22.07.05r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2005.
174   Uchwała Nr III/26/2006 Rady Gminy w Brodach z dnia 28.04.06r.
174   Uchwała Nr IV/31/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 27.04.07r.
174   Zarządzenie Nr 50/2005 Wójta Gminy Brody z dnia 14.09.2005 w sprawie zmian w planie finansowym ZGK w Brodach na rok 2005
173   Uchwała Nr VI/76/2003 Rady Gminy w Brodach z dnia 30.08.2003r. w sprawie odpłatnego nabycia gruntów położonych we wsi Młynek z przeznaczeniem pod przepompownię ścieków.
173   Uchwała Nr III/23/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 22.04.2004r. w sprawie określenia wydatków inwestycyjnych na okres roku budżetowego 2004.
173   Zarządzenie Nr 27/2004 Wójta Gminy Brody z dnia 01.07.2004r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
173   Uchwała Nr VI/87/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 27.08.2004r. w sprawie weksla "in blanco" na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej w Stykowie"
173   Uchwała Nr X/111/2005r Rady Gminy w Brodach z dnia 09 grudnia w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
173   Uchwała Nr IV/45/2005r z dnia 17.06.05
173   Uchwała Nr IV/53/2005r z dnia 17.06.05 w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brodach na rok 2005.
173   Uchwała Nr III/30/2006 Rady Gminy w Brodach z dnia 28.04.06r.
173   Uchwała Nr III/16/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 23.03.07r.
172   Protokół III/2003 z sesji Rady Gminy w Brodach z dnia 23 maja 2003r.
172   Uchwała Nr VIII/93/2003 Rady Gminy w Brodach z dnia 31.10.2003r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2003.
172   Uchwała Nr X/136/2003 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 grudnia 2003r. w sprawie poboru podatku w drodze inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego oraz od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego ustalenia wysokości wynagrodzenia prowizyjnego za inkaso.
172   Uchwała Nr IV/38/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 09.06.2004r. w sprawie ustanowienia użytkowania wieczystego gruntów oraz przeniesienia własności znajdujących się na nich budynków we wsiach: Brody i Krynki na rzecz Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Brodach oraz uchylenia uchwały Nr V/41/98 Rady Gminy w Brodach z dnia 17.06.1998r.
172   Uchwała Nr VIII/100/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 30.09.2004r. w sprawie nieodpłatnego przekazania środka trwałego dla Komisariatu Policji w Brodach.
172   Uchwała Nr VIII/102/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 30.09.2004r. w sprawie akceptacji programu Rozwoju wsi Adamów.
172   Uchwała Nr X/120/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 26.11.2004r. w sprawie opłaty administracyjnej.
172   Uchwała Nr X/124/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 26.11.2004r. w sprawie zwolnień od podatku od środków transportowych.
172   Przetarg GZOZ na dostawę i montaż fotela ginekologicznego i kolposkopu do Poradni GZOZ
172   Ogłoszenie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
172   Uchwała Nr V/60/2005 Rady Gminy w Brodach z dnia 22.07.05r. w sprawie nabycia gruntów położonych we wsi Dziurów, gm. Dziurów.
172   Uchwała Nr V/55/2005 Rady Gminy w Brodach z dnia 22.07.05r.
172   Uchwała Nr II/15/2006 Rady Gminy w Brodach z dnia 24.03.06r.
172   Uchwała Nr VI/43/2006 Rady Gminy w Brodach z dnia 24.08.06r.
172   Uchwała Nr VIII/67/2006 Rady Gminy w Brodach z dnia 11.10.06r.
172   Zarządzenie Nr 40/2005 Wójta Gminy Brody z dnia 14.07.2005 w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego do opracowania Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.
172   Zarządzenie Nr 72/2005 Wójta Gminy Brody z dnia 28.12.2005 w sprawie wprowadzenia procedury kontroli wewnętrznej w Urzędzie Gminy w Brodach
171   Uchwała Nr VIII/101/2003 Rady Gminy w Brodach z dnia 31.10.2003r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brody w granicach administracyjnych.
171   Uchwała Nr IV/31/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 09.06.2004r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004.
171   Uchwała Nr IV/32/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 09.06.2004r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004.
171   Uchwała Nr VI/71/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 27.08.2004r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004.
171   Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających - budowa kanalizacji w Stawie Kunowskim
171   Uchwała Nr IX/103/2005r Rady Gminy w Brodach z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie rozłożenia na raty wraz z oprocentowaniem ceny nieruchomości lokalowej, lokalu Nr 3
171   Uchwała Nr VII/81/2005r. Rady Gminy w Brodach z dnia 27.09.2005r. w sprawie nabycia gruntów położonych we wsi i gminie Brody z przeznaczeniem pod drogę.
171   Uchwała Nr III/25/2006 Rady Gminy w Brodach z dnia 28.04.06r.
171   Wójt Gminy Brody ogłasza I OTWARTY KONKURS OFERT
170   Zarządzenie Nr 13/2003 Wójta Gminy Brody z dnia 30.05.2003 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2003
170   Uchwała Nr VIII/102/2003 Rady Gminy w Brodach z dnia 31.10.2003r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Brodach z dnia 10.12.2002r. Nr II/29/2002 w sprawie opłaty administracyjnej.
170   Uchwała Nr I/2/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 17.02.2004r. w sprawie ustalenia miesięcznych limitów używania samochodów osobowych dla celów służbowych.
170   Uchwała Nr I/4/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 17.02.2004r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok.
170   Zarządzenie Nr 20/2004 Wójta Gminy Brody z dnia 26.05.2004r. w sprawie wygaśnięcia członkostwa w obwodowych komisjach wyborczych.
170   Zarządzenie Nr 28/2004 Wójta Gminy Brody z dnia 01.07.2004r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
170   Uchwała Nr VI/85/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 27.08.2004r. w sprawie użyczenia Dyrektorom Szkół w Adamowie, Brodach, Dziurowie, Krynkach, Lubieni, Rudzie i Stykowie nieruchomości zabudowanych, stanowiących własność Gminy Brody, położonych we wsiach Adamów, Brody, Dziurów, Krynki, Lubienia, Ruda i Styków.
170   Uchwała Nr VI/90/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 27.08.2004r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2004r.
170   Uchwała Nr VII/91/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 08.09.2004r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
170   Uchwała Nr X/114/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 26.11.2004r. w sprawie ustalenia odpłatności dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych, którzy biorą udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych.
170   Uchwała Nr III/39/2005 Rady Gminy w Brodach z dnia 29.04.2005 roku
170   Uchwała Nr IV/51/2005r z dnia 17.06.05 w sprawie w sprawie wydłużenia kadencji Rady Społecznej Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brodach
170   Uchwała Nr VI/50/2006 Rady Gminy w Brodach z dnia 24.08.06r.
170   Uchwała Nr VI/51/2006 Rady Gminy w Brodach z dnia 24.08.06r.
170   Uchwała Nr VII/64/2006 Rady Gminy w Brodach z dnia 27.09.06r.
170   Uchwała Nr I/7/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 16.02.07r.
170   Zarządzenie Nr 25/2005 Wójta Gminy Brody z dnia 12.05.2005 w sprawie powołania komisji do odbioru wykonanych w terenie i zastabilizowanych trwale robót geodezyjnych.
170   Zarządzenie Nr 39/2005 Wójta Gminy Brody z dnia 14.07.2005 w sprawie zmian w planie finansowym ZGK w Brodach na rok 2005
170   Zarządzenie Nr 60/2005 Wójta Gminy Brody z dnia 10.10.2005 w sprawie opracowania planu operacyjnego funkcjonowania gminy Brody
169   Uchwała Nr X/129/2003 Rady Gminy w Brodach z dnia 30.12.2003r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych nie wygasających z upływem roku budżetowego 2003.
169   Uchwała Nr X/132/2003 Rady Gminy w Brodach z dnia 30.12.2003r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2003
169   Uchwała Nr II/10/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 23.03.2004r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu nieograniczonego, osobom prawnym i fizycznym nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność gminy Brody, położonej w Brodach na osiedlu "Brody-Górki".
169   Uchwała Nr III/18/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 22.04.2004r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004.
169   Uchwała Nr IV/35/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 09.06.2004r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004.
169   Uchwała Nr VIII/104/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 30.09.2004r. w sprawie akceptacji programu Rozwoju wsi Styków.
169   Uchwała Nr X/115/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 26.11.2004r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brody.
169   Uchwała Nr VI/44/2006 Rady Gminy w Brodach z dnia 24.08.06r.
169   Uchwała Nr III/14/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 23.03.07r.
169   Uchwała Nr III/21/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 23.03.07r.
169   Zarządzenie Nr 15/2005 Wójta Gminy Brody z dnia 01.04.2005 w sprawie powołania Komisji Stypendialnej
169   Zarządzenie Nr 29/2005 Wójta Gminy Brody z dnia 01.06.2005 w sprawie reorganizacji formacji obrony cywilnej oraz ich gotowości do działania.
169   Ogłoszenie Wójt Gminy Brody ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony dla właścicieli działek sąsiednich na
168   Zarządzenie Nr 10/2003 Wójta Gminy w Brodach z dnia 29.04.2003 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2003
168   Zarządzenie Nr 11/2003 Wójta Gminy Brody z dnia 07.05.2003 w sprawie powołania Komisji do oceny dokumentacji znajdującej się w archiwum Urzędu Gminy Brody
168   Uchwała Nr VII/82/2003 z dnia 30.09.2003r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2003.
168   Zarządzenie Nr 27/2003 Wójta Gminy w Brodach z dnia 15.10.2003r. w sprawie zaopatrywania pracowników Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych w środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze oraz w środki higieny osobistej i napoje.
168   Uchwała Nr VIII/92/2003 Rady Gminy w Brodach z dnia 31.10.2003r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2003.
168   Uchwała Nr VIII/96/2003 Rady Gminy w Brodach z dnia 31.10.2003r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2003.
168   Uchwała Nr X/133/2003Rady Gminy w Brodach z dnia 30.12.2003r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
168   Uchwała Nr III/21/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 22.04.2004r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004.
168   Uchwała Nr III/24/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 22.04.2004r. w sprawie zamiaru przystąpienia Gminy Brody do Związku Międzygminnego "Utylizator".
168   Uchwała Nr IV/43/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 09.06.2004r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy ordynacja podatkowa oraz udzielenia innych ulg w opłacaniu tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych.
168   Uchwała Nr II/18/2005 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 marca 2005r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w Brodach Nr X/114/2004 z dnia 26 listopada 2004r w sprawie ustalenia odpłatności dla członków OSP
168   Uchwała Nr V/58/2005r z dnia 22.07.05 w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach.
168   Uchwała Nr VII/78/2005r. Rady Gminy w Brodach z dnia 27.09.2005r.
168   Uchwała Nr VII/71/2005 Rady Gminy w Brodach z dnia 27.09.05r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2005
168   Zarządzenie Nr 46/2004 Wójta Gminy Brody z dnia 30.10.2004. w sprawie nieodpłatnego przekazania środka trwałego dla Zkładu Gospodarki Komunalnej w Brodach
168   Zarządzenie Nr 51/1/2004 Wójta Gminy Brody z dnia 07.12.2004 w sprawie powołania Komisji w celu dokonania odbioru robót
168   Zarządzenie Nr 29/1/2005 Wójta Gminy Brody z dnia 01.06.2005 w sprawie zmian w planie finansowym ZGK w Brodach na rok 2005
168   Zarządzenie Nr 34/2005 Wójta Gminy Brody z dnia 27.06.2005 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2005
168   Zarządzenie Nr 48/2005 Wójta Gminy Brody z dnia 01.09.2005 w sprawie: określenia zasad instalowania podliczników i rozliczania pobowru wody do celów rolniczych.
167   Uchwała Nr VII/84/2003 Rady Gminy w Brodach z dnia 30.09.2003r. w sprawie przyznania bezzwrotnych zasiłków celowych.
167   Zarządzenie Nr 26/2003 Wójta Gminy Brody z dnia 15.10.2003r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
167   Uchwała Nr VIII/95/2003 Rady Gminy w Brodach z dnia 31.10.2003r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2003.
167   Uchwała Nr X/123/2003 Rady Gminy w Brodach z dnia 30.12.2003r. w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brodach
167   Uchwała Nr VI/72/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 27.08.2004r. w sprawie określenia przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brodach.
167   Uchwała Nr VI/80/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 27.08.2004r. w sprawie ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Brodach.
167   Uchwała Nr VI/86/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 27.08.2004r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie budynku Szkoły Podstawowej w Stawie Kunowskim na rzecz Stowarzyszenia Oświatowego "Nowa Szkoła" w Stawie Kunowskim.
167   Uchwała Nr VII/97/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 08.09.2004r. w sprawie "Budowy sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy szkole podstawowej w Stykowie".
167   Uchwała Nr XI/129/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 29.12.2004r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004.
167   Uchwała Nr XI/132/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 29.12.2004r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych nie wygasających z upływem roku budżetowego 2004.
167   Uchwała Nr X/115/2005r Rady Gminy w Brodach z dnia 09 grudnia 2005 r. w sprawie przeznaczenia so sprzedaży w formie bezprzetargowej lokalu mieszkaniowego Nr3
167   Uchwała Nr II/23/2005 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 marca 2005r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu nieograniczonego, osobom prywatnym i fizycznym nieruchomości gruntowej niezabu
167   Uchwała Nr III/40/2005 Rady Gminy w Brodach z dnia 29.04.2005 roku
167   Uchwała Nr V/57/2005 Rady Gminy w Brodach z dnia 22.07.05r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2005
167   Uchwała Nr VIII/84/2005 Rady Gminy w Brodach z dnia 28.10.05r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2005.
167   Henryka Ladyca
166   Uchwała Nr VI/65/2003 Rady Gminy w Brodach z dnia 30.08.2003r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2003.
166   Uchwała Nr IV/30/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 09.06.2004r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004.
166   Uchwała Nr IV/45/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 09.06.2004r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2004.
166   Uchwała Nr VI/66/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 27.08.2004r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004.
166   Uchwała Nr X/117/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 26.11.2004r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.
166   Uchwała Nr XI/135/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 29.12.2004r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004.
166   Uchwała Nr I/9/2005 Rady Gminy w Brodach z dnia 18 lutego 2005r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/45/2003 Rady Gminy w Brodach z dnia 23 maja 2003 r.
166   Uchwała Nr III/33/2005 Rady Gminy w Brodach z dnia 29.04.2005r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2005
166   Uchwała Nr VII/62/2006 Rady Gminy w Brodach z dnia 27.09.06r.
165   Uchwała Nr VIII/91/2003 Rady Gminy w Brodach z dnia 31.10.2003r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2003.
165   Uchwała Nr IX/108/2003 Rady Gminy w Brodach z dnia 9.12.2003r. w sprawie opłaty administracyjnej
165   Zarządzenie Nr 6/2004 Wójta Gminy Brody z dnia 18.02.2004r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
165   Uchwała Nr IV/37/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 09.06.2004r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Brodach nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Brody, położonej w Rudzie.
165   Zarządzenie Nr 25/2004 Wójta Gminy w Brodach z dnia 28.06.2004 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004.
165   Uchwała Nr VI/63/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 27.08.2004r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004.
165   Uchwała Nr VIII/101/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 30.09.2004r. w sprawie zmian w Statucie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brodach.
165   Uchwała Nr XI/134/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 29.12.2004r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004.
165   Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
165   Uchwała Nr X/113/2005r Rady Gminy w Brodach z dnia 09 grudnia 2005 r. w sprawie sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2005
165   Uchwała Nr II/14/2005 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 marca 2005r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2005
165   Uchwała Nr V/56/2005r z dnia 22.07.05 w sprawie nieodpłatnego przekazania do używania dla ZGK w Brodach wykaszarki spalinowej oraz ochronnika słuchu.
165   Uchwała Nr 4/2005 Rady Społecznej Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brodach z dnia 14.06.05r. w sprawie zmiany Regulaminu Rady Społecznej GZOZ w Brodach.
165   Uchwała Nr II/16/2006 Rady Gminy w Brodach z dnia 24.03.06r.
165   Uchwała Nr III/24/2006 Rady Gminy w Brodach z dnia 28.04.06r.
165   Uchwała Nr IV/31/2006 Rady Gminy w Brodach z dnia 09.06.06r.
165   Uchwała Nr IV/34/2006 Rady Gminy w Brodach z dnia 09.06.06r.
165   Uchwała Nr VI/45/2006 Rady Gminy w Brodach z dnia 24.08.06r.
165   Zarządzenie Nr 13/2005 Wójta Gminy Brody z dnia 21.03.2005 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
165   Zarządzenie Nr 43/2005 Wójta Gminy Brody z dnia 01.08.2005 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Brodach
165   Zarządzenie Nr 65/1/2005 Wójta Gminy Brody z dnia 02.11.2005 w sprawie zmiena w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Brodach
164   Uchwała Nr VI/64/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 27.08.2004r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004.
164   Uchwała Nr VII/92/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 08.09.2004r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004.
164   Uchwała Nr X/121/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 26.11.2004r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów, określenia zasad poboru oraz terminów płatności.
164   Uchwała Nr X/108/2005r Rady Gminy w Brodach z dnia 09 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów, określenia zasad poboru oraz terminów płatności.
164   Wójt Gminy Brody ogłasza drugi przetarg ustny ograniczony dla właścicieli działek sąsiednich na sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Brody
163   Uchwała Nr VI/59/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 27.08.2004r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004.
163   Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych w roku 2006 przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.
163   Uchwała Nr IX/99/2005r Rady Gminy w Brodach z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie przekazania do użytkowania obiektów rekreacyjno - sportowych.
163   Uchwała Nr III/18/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 23.03.07r.
163   Nowa kadencja 2006-2010 Uchwała Nr I/4/2006 Rady Gminy w Brodach z dnia 25.11.06r.
163   Zarządzenie Nr 30/2005 Wójta Gminy Brody z dnia 01.06.2005 w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
163   Jarosław Pastuszka
162   Uchwała Nr VI/67/2003 Rady Gminy w Brodach z dnia 30.08.2003r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2003.
162   Uchwała Nr X/124/2003 Rady Gminy w Brodach z dnia 30.12.2003r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2003.
162   Uchwała Nr X/134/2003 Rady Gminy w Brodach z dnia 30.12.2003r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2003.
162   Zarządzenie Nr 7/2004 Wójta Gminy Brody z dnia 09.03.2004r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
162   Uchwała Nr VIII/88/2005 Rady Gminy w Brodach z dnia 28.10.05r. w sprawie nabycia gruntów położonych w wsi Brody, gmina Brody z przeznaczeniem pod drogę.
162   Uchwała Nr IV/28/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 27.04.07r.
162   Uchwała Nr IV/36/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 27.04.07r.
162   Zarządzenie Nr 35/2004 Wójta Gminy Brody z dnia 10.08.2004 w sprawie zmina w budżecie na rok 2004
162   Zarządzenie Nr 73/2005 Wójta Gminy Brody z dnia 28.12.2005 w sprawie zmian w planie finansowym ZGK w Brodach na rok 2005.
162   Zarządzenie nr 12/06 Wójta Gminy Brody z dnia 07.03.2006r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego ZGK w Brodach rok 2006
162   OGŁOSZENIE
161   Zarządzenie Nr 20/2003 Wójta Gminy Brody z dnia 15.07.2003r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2003.
161   Uchwała Nr VII/83/2003 z dnia 30.09.2003r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2003.
161   Uchwała Nr X/126/2003 Rady Gminy w Brodach z dnia 30.12.2003r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2003r.
161   Uchwała Nr X/128/2003 Rady Gminy w Brodach z dnia 30.12.2003r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2003.
161   Uchwała Nr VI/79/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 27.08.2004r. w sprawie nieodpłatnego przekazania dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brodach środków trwałych.
161   Uchwała Nr X/110/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 26.11.2004r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004.
161   Uchwała Nr XI/117/2005r Rady Gminy w Brodach z dnia 09 grudnia 2005 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2005.
161   Uchwała Nr IV/42/2005 Rady Gminy w Brodach z dnia 17.06.05r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2005.
161   Zarządzenie Nr 36/2005 Wójta Gminy Brody z dnia 30.06.2005 w sprawie przekazania do ralizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 22.04.2005 roku o postępowianiu wobec dłużników alimentacyjnych.
161   Zarządzenie Nr 53/2005 Wójta Gminy Brody z dnia 23.09.2005 w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
161   Zarządzenie nr 25/06 Wójta Gminy Brody z dnia 27.04.2006r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu oraz powołania Komisji do rozpatrywania ofert w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji...
160   Uchwała Nr X/130/2003 Rady Gminy w Brodach z dnia 30.12.2003r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2003.
160   Uchwała Nr II/7/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 23.03.2004r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004.
160   Uchwała Nr VI/65/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 27.08.2004r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004.
160   Uchwała Nr IX/73/2006 Rady Gminy w Brodach z dnia 27.10.06r.
160   Zarządzenie Nr 50/1/2004 Wójta Gminy Brody z dnia 16.11.2004 w sprawie gospodarki kasowej Urzędu Gminy w Brodach.
159   Uchwała Nr IX/106/2003 Rady Gminy w Brodach z dnia 9.12.2003r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów, określenia zasad poboru oraz terminów płatności.
159   Uchwała Nr III/27/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 22.04.2004r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach.
159   Zarządzenie Nr 19/2004 Wójta Gminy Brody z dnia 24.05.2004r. w sprawie wygaśnięcia członkostwa w obwodowych komisjach wyborczych.
159   Uchwała Nr V/55/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 12.07.2004r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
159   Uchwała Nr VII/96/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 08.09.2004r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego GZOZ w Brodach na 2004 rok.
159   Uchwała Nr X/122/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 26.11.2004r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz zasad poboru, określenia inkasentów i terminów płatności.
159   Uchwała Nr X/125/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 26.11.2004r. w sprawie ustalenia ceny żyta przyjętej dla celów podatku rolnego oraz wysokości stawki na podatek rolny.
159   Zarządzenie Nr 9/2005 Wójta Gminy Brody z dnia 09.03.2005 w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych na rok 2005
159   Zarządzenie Nr 42/2005 Wójta Gminy Brody z dnia 11.08.2005 w sprawie ralizacji zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej
159   Zarządzenie Nr 71/2005 Wójta Gminy Brody z dnia 28.12.2005 w sprawie powołania komisji inwentarzacyjnej.
159    OGLOSZENIE O KONKURSIE
158   Uchwała Nr X/125/2003 Rady Gminy w Brodach z dnia 30.12.2003r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2003.
158   Uchwała Nr X/127/2003 Rady Gminy w Brodach z dnia 30.12.2003r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2003.
158   Uchwała Nr VI/61/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 27.08.2004r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004.
158   Uchwała Nr XI/137/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 29.12.2004r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004.
158   Uchwała Nr III/32/2005 Rady Gminy w Brodach z dnia 29.04.2005r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2005
158   Uchwała Nr IV/36/2006 Rady Gminy w Brodach z dnia 09.06.06r.
158   Zarządzenie Nr 53/2004 Wójta Gminy Brody z dnia 07.12.2004 w sprawie nieodpłatnego przekazania pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
158   Zarządzenie Nr 2/2005 Wójta Gminy Brody z dnia 21.02.2005 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli w zakresie gospodarki odpadami
158   Zarządzenie Nr 5/2005 Wójta Gminy Brody z dnia 09.03.2005 w sprawie układy wykonawczego budżetu gminy na rok 2005
158   Zarządzenie Nr 6/2005 Wójta Gminy Brody z dnia 09.03.2005 w sprawie zatwierdzenia planu finansowego jednostek oświatowych na rok 2005
158   Zarządzenie nr 4/06 Wójta Gminy Brody z dnia 12.01.2006r.w sprawie zatwierdzenia Regulaminu oraz powołania Komisji do rozpatrywania ofert w ramach otwartego konkursu ofert
157   Zarządzenie Nr 23/2003 Wójta Gminy Brody z dnia 30.09.2003r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
157   Uchwała Nr VIII/90/2003 Rady Gminy w Brodach z dnia 31.10.2003r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2003.
157   Zarządzenie Nr 29/2003 Wójta Gminy w Brodach z dnia 12.12.2003r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2003
157   Uchwała Nr III/22/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 22.04.2004r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004.
157   Uchwała Nr IV/32/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 27.04.07r.
157   Zarządzenie Nr 38/2004 Wójta Gminy Brody z dnia 1.09.2004 w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Gminy w Brodach
157   Zarządzenie Nr 1/3/2005 Wójta Gminy Brody z dnia 19.02.2005 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Brodach
157   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Przebudowę drogi dojazdowej do pól w miejscowości Dziurów
156   Uchwała Nr III/20/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 22.04.2004r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004.
156   Uchwała Nr IV/33/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 09.06.2004r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004.
156   Uchwała Nr V/54/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 12.07.2004r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004.
156   Uchwała Nr X/111/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 26.11.2004r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004.
156   Uchwała Nr XI/128/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 29.12.2004r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004.
156   Uchwała Nr IV/43/2005r z dnia 17.06.05 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Rady Gminy Brody Nr VI/84/2004 z dnia 17 sierpnia 2004
156   Uchwała Nr II/28/2005 Rady Gminy w Brodach z dnia 30.03.05r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2005
156   Zarządzenie Nr 38/1/2004 Wójta Gminy Brody z dnia 1.09.2004. w sprawie zatwierdzenie Regulaminu Wynagrodzenia Pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brodach
156   Zarządzenie Nr 2/2/2005 Wójta Gminy Brody z dnia 22.02.2005 w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej.
156   Zarządzenie Nr 4/2005 Wójta Gminy Brody z dnia 23.02.2005 w sprawie realizacji zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej dotyczącej realizacji Rządowego Programu "Posiłek dla potrzebujących"
155   Uchwała Nr VI/60/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 27.08.2004r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004.
155   Uchwała Nr VI/76/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 27.08.2004r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004.
155   Uchwała Nr XI/138/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 29.12.2004r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych do podatku od nieruchomości.
155   Uchwała Nr III/34/2005 Rady Gminy w Brodach z dnia 29.04.2005r. w sprawie oddania Powiatowi Starachowickiemu w użycie budynku Szkoły Podstawowej w Stawie Kunowskim.
155   Uchwała Nr VI/64/2005 Rady Gminy w Brodach z dnia 26.08.05r w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2005r.
155   Zarządzenie Nr 45/2004 Wójta Gminy Brody z dnia 29.10.2004. w sprawie nieodpłatnego przekazania sprzętu komputerowego z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach
154   Uchwała Nr VII/88/2003 Rady Gminy w Brodach z dnia 30.09.2003r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu nieograniczonego, osobom prawnym i fizycznym nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Brody położonej w Brodach na osiedlu "Brody-Górki".
154   Uchwała Nr XI/136/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 29.12.2004r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004.
154   Grażyna Jesionek
153   Uchwała Nr VIII/98/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 30.09.2004r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004.
153   Jerzy Stachuczy
153   Kazimierz Turek
153   Uchwała Nr IX/98/2005r Rady Gminy w Brodach z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2005.
153   Uchwała Nr IV/34/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 27.04.07r.
153   Nowa kadencja 2006-2010 Uchwała Nr I/3/2006 Rady Gminy w Brodach z dnia 25.11.06r.
153   Zarządzenie Nr 3/2005 Wójta Gminy Brody z dnia 23.02.2005 w sprawie powołania Zespołu do opracowania Regulaminu konkursu ofert na realizacji zadań publicznych
153   Zarządzenie Nr 32/2005 Wójta Gminy Brody z dnia 09.06.2005 w sprawie powołanie Komisji w celu dokonania odbioru końcowego zadania pn. "Kanalizacja sanitarna dla miejscowości: Brody-Krynki-Młynek"
153   Zarządzenie nr 1/06 Wójta Gminy Brody z dnia 04.01.2006r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
153   Zarządzenie nr 23/06 Wójta Gminy Brody z dnia 16.03.2006r. w sprawie ogłoszenia konursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Adamowie oraz powołania Komisji Konkursowej.
153   Zarządzenie nr 35/06 Wójta Gminy Brody z dnia 20.06.2006r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Gimnazjum w Rudzie oraz powołania Komisji Konkursowej.
153   Wójt Gminy Brody ogłasza I OTWARTY KONKURS OFERT na realizację zadań publicznych w 2009 roku
152   Uchwała Nr II/6/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 23.03.2004r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004.
152   Uchwała Nr III/19/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 22.04.2004r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004.
152   Uchwała Nr VII/95/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 08.09.2004r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brodach.
152   Uchwała Nr IV/49/2005r z dnia 17.06.05 w sprawie zmiany Regulaminu Rady Społecznej Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brodach.
152   Uchwała Nr IV/38/2006 Rady Gminy w Brodach z dnia 09.06.06r.
152   Uchwała Nr IX/70/2006 Rady Gminy w Brodach z dnia 27.10.06r.
152   Zarządzenie Nr 24/2005 Wójta Gminy Brody z dnia 09.05.2005 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawej w Brodach oraz powołania Komisji Konkursowej
151   Uchwała Nr VIII/105/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 30.09.2004r. w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brodach.
151   Zarządzenie Nr 3a/2005 Wójta Gminy Brody z dnia 23.02.2005 w sprawie wprowadzenia w życie regulaminu określajacego cele, tryb i kryteria oceny ofert na realizacje zadań publicznych.
151   Zarządzenie Nr 11/2005 Wójta Gminy Brody z dnia 09.03.2005 w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach na rok 2005
151   Zarządzenie Nr 38/2005 Wójta Gminy Brody z dnia 05.07.2005 w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych Gmin Brody w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania patologiom społecznym
151   Zarządzenie nr 20/06 Wójta Gminy Brody z dnia 07.03.2006r. w sprawie zatwierdzenia planów finansowych jednostek oświatowych na rok 2006
151   Wójt Gminy Brody ogłasza I OTWARTY KONKURS OFERT na realizację zadań publicznych w 2010 roku.
150   Uchwała Nr IV/33/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 27.04.07r.
150   Zarządzenie Nr 36/2004 Wójta Gminy Brody z dnia 27.08.2004
150   Zarządzenie Nr 14/2005 Wójta Gminy Brody z dnia 21.03.2005 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2005
150   Zarządzenie Nr 62/2005 Wójta Gminy Brody z dnia 11.10.2005 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2005
150   Zarządzenie nr 53/06 Wójta Gminy Brody z dnia 10.08.2006r. w sprawie powołania komisji w celu przejacia majątku wodno-ściekowego.
149   Uchwała Nr X/112/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 26.11.2004r. w sprawie nieodpłatnego przekazania do używania środka trwałego dla Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brodach.
149   Uchwała Nr X/113/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 26.11.2004r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004.
149   Zarządzenie Nr 7/2005 Wójta Gminy Brody z dnia 09.03.2005 w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Gminy w Brodach rok 2005
149   Zarządzenie Nr 8/2005 Wójta Gminy Brody z dnia 09.03.2005 w sprawie zatwierdzenia planu finansowego ZGK w Brodach rok 2005
149   Zarządzenie Nr 27/2005 Wójta Gminy Brody z dnia 18.05.2005 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2005
149   Zarządzenie Nr 58/2005 Wójta Gminy Brody z dnia 26.09.2005 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
149   Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
149   Wójt Gminy Brody ogłasza III OTWARTY KONKURS OFERT na realizację zadań publicznych w 2008 roku.
148   Uchwała Nr IX/107/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 29.10.2004r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004.
148   Uchwała Nr VII/72/2005r. Rady Gminy w Brodach z dnia 27.09.2005r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2005.
148   Zarządzenie Nr 37/2005 Wójta Gminy Brody z dnia 30.06.2005 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Brodach
147   Piotr Sołtysik
147   Zofia Kutera
147   Uchwała Nr III/37/2005 Rady Gminy w Brodach z dnia 29.04.2005 roku
147   Zarządzenie Nr 19/2005 Wójta Gminy Brody z dnia 12.04.2005 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej
147   Zarządzenie Nr 20/2005 Wójta Gminy Brody z dnia 15.04.2005 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Brodach
147   Zarządzenie Nr 67/2005 Wójta Gminy Brody z dnia 14.11.2005 w sprawie zmian w planie finansowym ZGK w Brodach na rok 2005
147   Zarządzenie nr 11/06 Wójta Gminy Brody z dnia 28.02.2006r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
147   Zarządzenie nr 39/06 Wójta Gminy Brody z dnia 30.06.2006r w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006.
147   Wiesława Wójcik
146   Zarządzenie Nr 54/2004 Wójta Gminy Brody z dnia 29.12.2004 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004
146   Zarządzenie Nr 2/1/2005 Wójta Gminy Brody z dnia 21.02.2005 w sprawie zmian w planie finansowym ZGK w Brodach na rok 2005
146   Zarządzenie Nr 12/2005 Wójta Gminy Brody z dnia 15.03.2005 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
146   Zarządzenie Nr 21/2005 Wójta Gminy Brody z dnia 18.04.2005 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
146   Zarządzenie Nr 35/2005 Wójta Gminy Brody z dnia 27.06.2005 w sprawie powołania Komisji do rozpatrywania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania patologiom
146   Zarządzenie nr 24/06 Wójta Gminy Brody z dnia 16.03.2006r. w sprawie powołania Kierownika Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół w Brodach.
146   Zarządzenie nr 61/06 Wójta Gminy Brody z dnia 29.09.2006r. w sprawie zasad zimowego utrzymania dróg gminnych zarządzanych przez Wójta Gminy Brody.
146   Ogłoszenie dotyczące wykazu nieruchomości.
146   Inne ważne dokumenty
145   Zarządzenie Nr 33/2005 Wójta Gminy Brody z dnia 27.06.2005 w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej
145   Zarządzenie Nr 41/1/2005 Wójta Gminy Brody z dnia 15.07.2005 w sprawie wprowadzenia w życie Zakładowego Planu Kont w Urzędzie Gminy w Brodach.
145   Zarządzenie Nr 49/2005 Wójta Gminy Brody z dnia 14.09.2005 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.
145   Zarządzenie nr 2/06 Wójta Gminy Brody z dnia 10.01.2006r. w sprawie zasad i trybu dokonywania obsady stanowisk kierowniczych i samodzielnych stanowisk pracy.
145   Zarządzenie nr 40/06 Wójta Gminy Brody z dnia 21.07.2006r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej.
145   Zarządzenie nr 67/06 Wójta Gminy Brody z dnia 08.11.2006r. w sprawie realizacji zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej dotyczącej przyznania zasiłku specjalnego celowego dla rodziny Walczak
145   Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
144   Waldemar Stępień
144   Zarządzenie Nr 55/2004 Wójta Gminy Brody z dnia 29.12.2004 w sprawie zmian w planie finansowym ZGK w Brodach na rok 2004
144   Zarządzenie Nr 58/2004 Wójta Gminy Brody z dnia 30.12.2004 w sprawie ustalenia stawek stosowanych za świadczenie usługi przez ZGK w Brodach.
144   Zarządzenie Nr 47/2005 Wójta Gminy Brody z dnia 31.08.2005 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2005.
144   Zarządzenie nr 43/06 Wójta Gminy Brody z dnia 27.07.2006r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
144   Zarządzenie nr 55/06 Wójta Gminy Brody z dnia 10.08.2006r. w sprawie zmian w planie finanoswym ZGK w Brodach na rok 2006.
144   OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
143   Zarządzenie nr 15/06 Wójta Gminy Brody z dnia 07.03.2006r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach narok 2006.
143   Zarządzenie nr 49/06 Wójta Gminy Brody z dnia 27.07.2006r.w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
143   Zarządzenie nr 64/06 Wójta Gminy Brody z dnia 29.09.2006r. w sprawie zwiększenia wartości początkowej środka trwałego pn. " Szkoła Podstawowa w Stykowie".
142   Andrzej Zawłocki
142   Ogłoszenie w związku z rozstrzygnięciem III-edycji otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadań publicznych w 2007 r.
142   Zarządzenie Nr 1/2005 Wójta Gminy Brody z dnia 25.01.2005 w sprawie powołania zespołu d/s opracowania projektu regulaminu udzielania pomocy materialnej
142   Zarządzenie Nr 46/2005 Wójta Gminy Brody z dnia 31.08.2005 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
142   Zarządzenie Nr 69/2005 Wójta Gminy Brody z dnia 15.12.2005 w sprawie powołania Komisji do odbioru sieci przewodowej i bezprzewodowej umożliwiającej dostęp do szerokopasmowego łącza internetowego.
142   Zarządzenie nr 52/06 Wójta Gminy Brody z dnia 02.08.2006r.w sprawie powołanie komisji d/s szacowania strat w gospodartwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej.
142   Zarządzenie nr 65/06 Wójta Gminy Brody z dnia 23.10.2006r. w sprawie przygotowania materiałów do opracowania budżetu Gminy Brody na rok 2007.
141   Zarządzenie Nr 34/2004 Wójta Gminy Brody z dnia 28.08.2004 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych znajdujących się na Bazie w Krynkach
141   Zarządzenie nr 18/06 Wójta Gminy Brody z dnia 07.03.2006r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego dla Urzędu Gminy w Brodach na rok 2006
141   Zarządzenie nr 19/06 Wójta Gminy Brody z dnia 07.03.2006r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Gminnego Programu Przeciwdziałanie Narkomanii na rok 2006
141   Zarządzenie nr 30/06 Wójta Gminy Brody z dnia 31.05.2006r. w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych w Gminie Brody w 2006 roku.
141   Zarządzenie nr 32/1/06 Wójta Gminy Brody z dnia 31.05.2006r. w sprawie zmian w planie finansowym ZGK w Brodach na rok 2006.
141   Zarządzenie nr 38/06 Wójta Gminy Brody z dnia 27.06.2006r.w sprawie powołanie Komisji Przetargowej
141   Ogłoszenie o unieważnieniu konkursu
141   OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
140   Zarządzenie Nr 44/2005 Wójta Gminy Brody z dnia 08.08.2005 w sprawie zmian w planie finansowym ZGK w Brodach na rok 2005
140   Zarządzenie nr 13/06 Wójta Gminy Brody z dnia 07.03.2006r. w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2006
140   Zarządzenie nr 29/06 Wójta Gminy Brody z dnia 19.05.2006r. w sprawie ustalenia dnia 26 maja 2006 roku dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Brodach.
140   Zarządzenie nr 34/06 Wójta Gminy Brody z dnia 12.06.2006r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
140   ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
140   Brody
139   Zarządzenie Nr 43/2004 Wójta Gminy Brody z dnia 27.10.2004. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004.
139   Zarządzenie Nr 51/2005 Wójta Gminy Brody z dnia 14.09.2005 w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
139   Zarządzenie Nr 54/2005 Wójta Gminy Brody z dnia 23.09.2005 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
139   Zarządzenie nr 26/06 Wójta Gminy Brody z dnia 27.04.2006r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Brodach.
139   Zarządzenie nr 41/06 Wójta Gminy Brody z dnia 24.07.2006r. w s prawie zmian w planie finansowym ZGK w Brodach na rok 2006.
139   Zarządzenie nr 57/06 Wójta Gminy Brody z dnia 05.09.2006r. w sprawie realizacji zadań własnych gminy z zakresy pomocy społecznej...
139   Zarządzenie nr 59/06 Wójta Gminy Brody z dnia 20.09.2006r. w sprawie powołania komisji w celu dokonania odbioru końcowego zadania pn. Kompleksowe uregulowanie gospodarki ściekowej w gminie w Brodach..
138   Zarządzenie Nr 49/2004 Wójta Gminy Brody z dnia 25.11.2004. w sprawie powołania Zespołu d/s rozwiazywania problemów i przedstawienia propozycji dotyczących organizacji systemu edukacji publicznej
138   Zarządzenie Nr 1/1/2005 Wójta Gminy Brody z dnia 25.01.2005 w sprawie określenia dopłat do usług wypoczynkowych.
138   Zarządzenie nr 9/06 Wójta Gminy Brody z dnia 28.02.2006r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Brodach
138   Zarządzenie nr 32/06 Wójta Gminy Brody z dnia 31.05.2006r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006
138   Zarządzenie nr 54/06 Wójta Gminy Brody z dnia 10.08.2006r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej rzeczowych składników majatkowych znajdujacej się w SP w Adamowie.
138   Zarządzenie nr 66/1/06 Wójta Gminy Brody z dnia 30.10.2006r. w sprawie zwiększenia wartości początkowej środka trwałego pn. "Szkoła Podstwowa w Stykowie".
138   I N F O R M A C J A Wójta Gminy w Brodach
138   Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Brody w obrębie sołectw: Adamów i Dziurów.
137   Zarządzenie Nr 39/2004 Wójta Gminy Brody z dnia 03.09.2004. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego ZGK w Brodach na rok 2004
137   Zarządzenie Nr 10/1/2005 Wójta Gminy Brody z dnia 09.03.2005 w sprawie planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Brodach na rok 2005
137   Zarządzenie Nr 45/2005 Wójta Gminy Brody z dnia 25.08.2005 w sprawie powołania Komisji w celu dokonania odbioru robót pn: "Budowa Szkoły Podstawowej w Dziurowie - II etap"
137   OGŁOSZENIE O PRZETARGU na:
136   Leon Turek
136   Zarządzenie Nr 5/1/2005 Wójta Gminy Brody z dnia 09.03.2005 w sprawie zmian w planie finansowym ZGK w Brodach na rok 2005
136   Zarządzenie Nr 24/1/2005 Wójta Gminy Brody z dnia 09.05.2005 w sprawie zmian w planie finansowym ZGK w Brodach na rok 2005
136   Zarządzenie Nr 61/2005 Wójta Gminy Brody z dnia 10.10.2005 w sprawie zmian w planie finansowym ZGK w Brodach na rok 2005
136   Zarządzenie Nr 68/2005 Wójta Gminy Brody z dnia 24.11.2005 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2005.
136   Zarządzenie Nr 18/2005 Wójta Gminy Brody z dnia 12.04.2005 w sprawie nieodpłatnego przekazania wyposażenia dla klasy "0" Szkoły Podstawowej w Dziurowie.
136   Zarządzenie nr 14/06 Wójta Gminy Brody z dnia 07.03.2006r. w sprawie zmian w planie finansowym ZGK w Brodach na rok 2006
136   Zarządzenie nr 44/06 Wójta Gminy Brody z dnia 27.07.2006r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
136   Zarządzenie nr 50/06 Wójta Gminy Brody z dnia 31.07.2006r. w sprawie zmian w Regulaminie Organiachyjnym Urzędu Gminy w Brodach.
136   Bogumiła Bugaj
135   Referat Inwestycyjny
135   Zarządzenie Nr 23/2005 Wójta Gminy Brody z dnia 21.04.2005 w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych Gminy Brody w dziedzinie kultury fizycznej w 2005 roku
135   Zarządzenie nr 5/1/06 Wójta Gminy Brody z dnia 16.01.2006r.w sprawie określenia dopłat do usług wypoczynkowych.
135   Zarządzenie nr 17/06 Wójta Gminy Brody z dnia 07.03.2006r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2006
135   Zarządzenie nr 27/1/06 Wójta Gminy Brody z dnia 28.04.2006r.w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006
135   Łukasz Wzorek
134   Zarządzenie Nr 33/2004 Wójta Gminy Brody z dnia 30.07.2004 w sprawie zmian zarządzeń Wójta Gminy Brody Nr 3/2004 z dn 20.01.2004 i Nr 14/2004 z dn 30.04.2004
134   Zarządzenie Nr 1/2/2005 Wójta Gminy Brody z dnia 25.01.2005 w sprawie zmian w planie finansowym ZGK w Brodach na rok 2005
134   Zarządzenie nr 63/06 Wójta Gminy Brody z dnia 29.09.2006r. w sprawie zwiększenia wartości początkowej środka trwałego pn. "Szkoła Podstawowa w Brodach".
134   Zarządzenie nr 71/06 Wójta Gminy Brody z dnia 28.11.2006r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006.
134   Informacja dotycząca wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Brody.
133   Zarządzenie Nr 50/2004 Wójta Gminy Brody z dnia 15.11.2004 w sprawie wyznaczenia nauczycieli do zastępowania dyrektora szkoły
133   Zarządzenie Nr 63/A/2005 Wójta Gminy Brody z dnia 17.10.2005 w sprawie powołania komisji przetargowej.
133   Zarządzenie Nr 70/2005 Wójta Gminy Brody z dnia 20.12.2005 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2005
133   Zarządzenie nr 10/06 Wójta Gminy Brody z dnia 28.02.2006r. w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych Gmin Brody w 2006 roku
133   Zarządzenie nr 21/06 Wójta Gminy Brody z dnia 07.03.2006r. w sprawie zatwierdzenia planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Brodach na rok 2006.
133   Zarządzenie nr 74/06 Wójta Gminy Brody z dnia 18.12.2006r. w sprawie zmian planów wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Brodach na rok 2006.
133   Zarządzenie nr 75/06 Wójta Gminy Brody z dnia 21.12.2006r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania wizji lokalnych.
132   Zarządzenie Nr 41/2004 Wójta Gminy Brody z dnia 29.09.2004. w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa przez pojazd marki Żuk A-15 Nr Rej. KII-711 Y
132   Zarządzenie Nr 17/2005 Wójta Gminy Brody z dnia 12.04.2005 w sprawie powołania Komisji do rozpatrywania ofert na realizacji zadania publicznego w dziedzinie kultury fizycznej w 2005 roku
132   Zarządzenie Nr 65/2005 Wójta Gminy Brody z dnia 02.11.2005 w sprawie przygotowania materiałów do opracowania budżetu Gminy Brody na rok 2005
132   Zarządzenie nr 58/06 Wójta Gminy Brody z dnia 06.09.2006r.w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Brody.
131   Zarządzenie Nr 37/2004 Wójta Gminy Brody z dnia 27.08.2004 w sprawie powołania Komisji w celu dokonania odbioru końcowego zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ruda - etap II
131   Zarządzenie Nr 44/2004 Wójta Gminy Brody z dnia 27.10.2004. w sprawie zmian w planie finansowym ZGK w Brodach na rok 2004
131   Zarządzenie Nr 59/2005 Wójta Gminy Brody z dnia 28.09.2005 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2005.
131   Zarządzenie Nr 66/2005 Wójta Gminy Brody z dnia 09.11.2005 w sprawie realizacji zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej
131   Zarządzenie nr 76/06 Wójta Gminy Brody z dnia 21.12.2006r. w sprawie określenia normy zużycia paliwa dla samochodu Volkswagen...
130   Zarządzenie Nr 51/1/2004 Wójta Gminy Brody z dnia 30.11.2004 w sprawie zmian w budżecie na rok 2004
130   Zarządzenie nr 8/06 Wójta Gminy Brody z dnia 07.02.2006r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli w zakresie gospodarki odpadami i gospodarki wodno-ściekowej
130   Zarządzenie nr 67/1/06 Wójta Gminy Brody z dnia 06.11.2006r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Brodach.
129   Zarządzenie nr 3/06 Wójta Gminy Brody z dnia 12.01.2006r. w sprawie powołania komisji w celu przekazania do użytkowania Dyrektorowi Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Brodach
129   Zarządzenie nr 36/06 Wójta Gminy Brody z dnia 22.06.2006r. w sprawie zmian w planie finansowym ZGK w Brodach na rok 2006.
129   Zarządzenie nr 60/06 Wójta Gminy Brody z dnia 29.09.2006r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006.
129   Zarządzenie nr 69/06 Wójta Gminy Brody z dnia 15.11.2006r. w sprawie projektu budżetu Gminy Brody na 2007 rok.
128   Tomasz Rożek
128   Zarządzenie Nr 22/2005 Wójta Gminy Brody z dnia 20.04.2005 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2005
128   Zarządzenie Nr 31/2005 Wójta Gminy Brody z dnia 01.06.2005 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
128   Zarządzenie nr 47/06 Wójta Gminy Brody z dnia 27.07.2006r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
128   Zarządzenie nr 48/06 Wójta Gminy Brody z dnia 27.07.2006r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
128   Zarządzenie nr 57a/06 Wójta Gminy Brody z dnia 06.09.2006r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej.
127   Zarządzenie Nr 41/2005 Wójta Gminy Brody z dnia 15.07.2005 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2005
127   Zarządzenie nr 27/06 Wójta Gminy Brody z dnia 28.04.2006r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006.
127   Zarządzenie nr 37/06 Wójta Gminy Brody z dnia 27.06.2006r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
127   Zarządzenie nr 45/06 Wójta Gminy Brody z dnia 27.07.2006r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
127   Zarządzenie nr 51/06 Wójta Gminy Brody z dnia 31.07.2006r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006.
127   Zarządzenie nr 66/06 Wójta Gminy Brody z dnia 30.10.2006r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006.
127   Postawnowienie o odstąpieniu od wymogu sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko
126   Uchwała Nr II/10/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 20.02.08r.
125   Zarządzenie nr 6/06 Wójta Gminy Brody z dnia 24.01.2006r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
125   Zarządzenie nr 16/06 Wójta Gminy Brody z dnia 07.03.2006r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego działalności socjalnej na rok 2006.
125   Zarządzenie nr 33/06 Wójta Gminy Brody z dnia 31.05.2006r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej w dn. 12.06.2006r.
125   Jacek Wójcik
124   Zarządzenie nr 70/06 Wójta Gminy Brody z dnia 28.11.2006r. w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia okresowej kontroli obiektów szkolnych.
124   OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: Świadczenie usługi zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych z terenu Gminy Brody.
124   Dariusz Świrta
124   GMINA BRODY ogłasza przetarg nieograniczony, na:
123   Zarządzenie Nr 48/2004 Wójta Gminy Brody z dnia 16.11.2004. w sprawie powołania komisji odbioru zadania pod nazwą "Opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla cześci gminy Brody
123   Zarządzenie Nr 56/2005 Wójta Gminy Brody z dnia 26.09.2005 w sprawie powołania zespołu przeglądowo - doradczego.
123   OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
123   Ogłoszenie o przetargu na na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Brody,
122   Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia I - edycji otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadań publicznych w 2008r
121   Zarządzenie Nr 51/2004 Wójta Gminy Brody z dnia 30.11.2004 w sprawie zmian w planie finansowym ZGK w Brodach na rok 2004
121   Zarządzenie Nr 56/2004 Wójta Gminy Brody z dnia 29.12.2004 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004
121   Andrzej Przygoda
120   Zarządzenie nr 31/06 Wójta Gminy Brody z dnia 19.05.2006r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006
120   Zarządzenie nr 42/06 Wójta Gminy Brody z dnia 24.07.2006r.w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
120   Zarządzenie nr 62/06 Wójta Gminy Brody z dnia 29.09.2006r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Brodach.
120   Zarządzenie nr 77/06 Wójta Gminy Brody z dnia 28.12.2006r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006.
120   Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży we wsi Rudnik i Krynki.
120   Uchwała Nr III/34/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 28.03.08r.
120   Wójt Gminy Brody ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości:
119   Zarządzenie Nr 28/2005 Wójta Gminy Brody z dnia 18.05.2005 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2005
118   Zarządzenie Nr 47/2004 Wójta Gminy Brody z dnia 04.11.2004. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004
118   Zarządzenie nr 56/06 Wójta Gminy Brody z dnia 23.08.2006r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006.
118   Zarządzenie Nr 2/07 Wójta Gminy w Brodach z dnia 04.01.2007r. w sprawie korzystania z samochodu osobowego "Volswagen Bus" oraz Espero przez pracowników Urzędu Gminy
118   Wójt Gminy Brody ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Brody.
117   Zarządzenie Nr 40/2004 Wójta Gminy Brody z dnia 29.09.2004. w sprawie wyznaczenia pracownika do działu w Komunikacji Przetargowej.
117   Zarządzenie Nr 42/2004 Wójta Gminy Brody z dnia 29.09.2004. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004.
117   Zarządzenie nr 22/06 Wójta Gminy Brody z dnia 16.03.2006r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiekający się o uzyskanie zezwolenia na śniadanie usług w zakresie ...
117   Zarządzenie nr 72/06 Wójta Gminy Brody z dnia 04.12.2006r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej.
116   Zarządzenie Nr 32/2004 Wójta Gminy Brody z dnia 09.07.2004 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004.
116   Zarządzenie nr 7/06 Wójta Gminy Brody z dnia 06.02.2006r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 2/2006 z dnia 10 stycznia 2006 roku
116   Uchwały 2005
115   Zarządzenie Nr 57/2004 Wójta Gminy Brody z dnia 30.12.2004 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004
115   Zarządzenie Nr 79/07 Wójta Gminy w Brodach z dnia 19.12.2007r. w sprawie:
114   Zarządzenie nr 78/06 Wójta Gminy Brody z dnia 29.12.2006r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006.
113   Zarządzenie Nr 23/09 Wójta Gminy w Brodach z dnia 27.02.2009r.
112   Zarządzenie nr 28/06 Wójta Gminy Brody z dnia 11.05.2006r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia wizji lokalnej w miejscowości Kuczów ul. Ostrowiecka 61 i 63
112   Zarządzenie Nr 37/07 Wójta Gminy w Brodach z dnia 10.05.2007r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2007
112   Zarządzenie Nr 81/07 Wójta Gminy w Brodach z dnia 19.12.2007r. w sprawie:
112   Barbara Lipa
111   Zarządzenie Nr 1/07 Wójta Gminy w Brodach z dnia 03.01.2007r. w sprawie określenia dopłat do usług wypoczynkowych.
111   Zarządzenie Nr 6/07 Wójta Gminy w Brodach z dnia 17.01.2007r. w sprawie zapewnienia funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych na terenie gminy Brody.
111   Zarządzenie Nr 27/07 Wójta Gminy w Brodach z dnia 24.04.2007r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2007
111   Zarządzenie Nr 43/07 Wójta Gminy w Brodach z dnia 02.08.2007r. w sprawie:
111   Uchwały 2006
111   Uchwała Nr I/1/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 25.01.08r.
111   Uchwała Nr III/37/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 28.03.08r.
110   Zarządzenie nr 68/06 Wójta Gminy Brody z dnia 15.11.2006r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006.
110   Uchwała Nr II/20/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 20.02.08r.
109   Zarządzenie Nr 24/07 Wójta Gminy w Brodach z dnia 29.03.2007r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej.
109   Zarządzenie Nr 75/07 Wójta Gminy w Brodach z dnia 12.12.2007r. w sprawie:
109   Zaproszenie do składania ofert na
108   Zarządzenie Nr 5/07 Wójta Gminy w Brodach z dnia 16.01.2007r. w sprawie: powołania likwidatora Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brodach.
108   Zarządzenie Nr 5/1/07 Wójta Gminy w Brodach z dnia 16.01.2007r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji mienia Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brodach.
108   Zarządzenie Nr 46/07 Wójta Gminy w Brodach z dnia 28.08.2007r. w sprawie:
108   Zarządzenia 2006
108   Wójt Gminy Brody ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Brody.
107   Zarządzenie nr 73/06 Wójta Gminy Brody z dnia 18.12.2006r. w sprawie zmian w planie finansowym ZGK w Brodach na rok 2006.
107   Zarządzenie Nr 51/07 Wójta Gminy w Brodach z dnia 07.09.2007r. w sprawie:
107   Zarządzenie Nr 70/07 Wójta Gminy w Brodach z dnia 12.12.2007r. w sprawie:
107   Zarządzenia 2007
107   Uchwała Nr I/8/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 25.01.08r.
107   Uchwała Nr III/29/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 28.03.08r.
106   Zarządzenie Nr 4/07 Wójta Gminy w Brodach z dnia 16.01.2007r. w sprawie: trybu likwidacji Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brodach.
106   Zarządzenie Nr 28/07 Wójta Gminy w Brodach z dnia 24.04.2007r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2007
106   Uchwały 2003
106   Ogłoszenie w związku z wykazem nieruchomości gruntowych w Krynkach.
105   Zarządzenie Nr 3/07 Wójta Gminy w Brodach z dnia 04.01.2007r. w sprawie zmiany Zarzadzenia Nr 2/2006 z dnia 10.01.2006r.
105   Zarządzenie Nr 29/07 Wójta Gminy w Brodach z dnia 27.04.2007r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bordach.
105   Zarządzenie Nr 31/07 Wójta Gminy w Brodach z dnia 27.04.2007r. w sprawie: powołania stałej komisji przetargowej i ustalenia regulaminu jej pracy.
105   Zarządzenie Nr 55/07 Wójta Gminy w Brodach z dnia 11.10.2007r. w sprawie:
105   Zarządzenie Nr 80/07 Wójta Gminy w Brodach z dnia 19.12.2007r. w sprawie:
104   Zarządzenie Nr 7/07 Wójta Gminy w Brodach z dnia 17.01.2007r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Brodach.
104   Zarządzenie Nr 11/07 Wójta Gminy w Brodach z dnia 08.03.2007r. w sprawie zmiany zarządzenia Wójta Gminy Brody Nr 3/2002 z dnia 27 listopada 2002r.
104   Zarządzenie Nr 58/07 Wójta Gminy w Brodach z dnia 29.10.2007r. w sprawie:
104   Uchwały 2004
104   Uchwały 2007
103   Zarządzenie Nr 13/07 Wójta Gminy w Brodach z dnia 12.03.2007r. w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2007.
103   Zarządzenie Nr 18/07 Wójta Gminy w Brodach z dnia 12.03.2007r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach na rok 2007.
103   Zarządzenie Nr 21/07 Wójta Gminy w Brodach z dnia 15.03.2007r. w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych Gminy Brody w 2007 roku
103   Zarządzenie Nr 26/07 Wójta Gminy w Brodach z dnia 18.04.2007r. w sprawie
103   Zarządzenie Nr 40/07 Wójta Gminy w Brodach z dnia 15.06.2007r. w sprawie:
103   Zarządzenie Nr 52/07 Wójta Gminy w Brodach z dnia 25.09.2007r. w sprawie:
103   Zarządzenie Nr 64/07 Wójta Gminy w Brodach z dnia 28.11.2007r. w sprawie:
103   Zarządzenie Nr 68/07 Wójta Gminy w Brodach z dnia 12.12.2007r. w sprawie:
103   Uchwała Nr V/43/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 25.05.07r.w sprawie
103   Zarządzenie Nr 82/07 Wójta Gminy w Brodach z dnia 19.12.2007r. w sprawie:
103   Zarządzenie Nr 76/07 Wójta Gminy w Brodach z dnia 12.12.2007r. w sprawie:
103   Zarządzenia 2004
103   Ogłoszenie o zamówieniu - usługi
102   Zarządzenie Nr 33/07 Wójta Gminy w Brodach z dnia 30.04.2007r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Bordach.
102   Zarządzenie Nr 39/07 Wójta Gminy w Brodach z dnia 22.05.2007r. w sprawie:
102   Zarządzenie Nr 48/07 Wójta Gminy w Brodach z dnia 30.08.2007r. w sprawie:
102   Zarządzenie Nr 53/07 Wójta Gminy w Brodach z dnia 28.09.2007r. w sprawie:
102   Zarządzenie Nr 83/07 Wójta Gminy w Brodach z dnia 28.12.2007r. w sprawie:
102   Zarządzenie Nr 85/07 Wójta Gminy w Brodach z dnia 31.12.2007r. w sprawie:
102   Zarządzenie Nr 73/07 Wójta Gminy w Brodach z dnia 12.12.2007r. w sprawie:
102   Ogłoszenie w związku z wykazem nieruchomości gruntowej położonej we wsi Młynek.
101   Zarządzenie Nr 12/07 Wójta Gminy w Brodach z dnia 09.03.2007r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr2/2006 z dnia 10 stycznia 2006r
101   Zarządzenie Nr 15/07 Wójta Gminy w Brodach z dnia 12.03.2007r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego działalności socjalnej na rok 2007.
101   Zarządzenie Nr 19/07 Wójta Gminy w Brodach z dnia 12.03.2007r. w sprawie zatwierdzenia planów finansowych jednostek oświatowych na rok 2007.
101   Zarządzenie Nr 50/07 Wójta Gminy w Brodach z dnia 04.09.2007r. w sprawie:
101   Zarządzenie Nr 63/07 Wójta Gminy w Brodach z dnia 28.11.2007r. w sprawie:
101   Uchwała Nr I/3/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 25.01.08r.
101   Uchwała Nr II/21/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 20.02.08r.
101   Uchwała Nr III/24/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 28.03.08r.
100   Zarządzenie Nr 8/07 Wójta Gminy w Brodach z dnia 17.01.2007r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej i ustalenia regulaminu jej pracy.
100   Zarządzenie Nr 9/07 Wójta Gminy w Brodach z dnia 26.01.2007r. w sprawie realizacji zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej.
100   Zarządzenie Nr 14/07 Wójta Gminy w Brodach z dnia 12.03.2007r. w sprawie planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Brodach na rok 2007.
100   Zarządzenie Nr 30/07 Wójta Gminy w Brodach z dnia 27.04.2007r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Wynagradzania Pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brodach
100   Zarządzenie Nr 49/07 Wójta Gminy w Brodach z dnia 31.08.2007r. w sprawie:
100   Zarządzenie Nr 51/1/07 Wójta Gminy w Brodach z dnia 19.09.2007r. w sprawie:
100   Zarządzenie Nr 59/07 Wójta Gminy w Brodach z dnia 29.10.2007r. w sprawie:
100   Zarządzenie Nr 77/07 Wójta Gminy w Brodach z dnia 18.12.2007r. w sprawie:
100   Uchwała Nr I/7/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 25.01.08r.
100   Ogłoszenie w związdku z dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Brody.
100   ZAWIADOMIENIE- OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
99   Zarządzenie Nr 34/07 Wójta Gminy w Brodach z dnia 02.05.2007r. w sprawie upoważnień do autoryzacji operacji gospodarczych.
99   Zarządzenie Nr 36/07 Wójta Gminy w Brodach z dnia 10.05.2007r. w sprawie
99   Zarządzenie Nr 39/1/07 Wójta Gminy w Brodach z dnia 28.05.2007r. w sprawie:
99   Zarządzenie Nr 42/07 Wójta Gminy w Brodach z dnia 29.06.2007r. w sprawie:
99   Zarządzenie Nr 45/07 Wójta Gminy w Brodach z dnia 22.08.2007r. w sprawie:
99   Zarządzenie Nr 78/07 Wójta Gminy w Brodach z dnia 12.12.2007r. w sprawie:
99   Zarządzenie Nr 69/07 Wójta Gminy w Brodach z dnia 12.12.2007r. w sprawie:
99   Zarządzenia 2003
99   Publicznie dostepny wykaz danych o środowisku i jego ochronie.
98   Zarządzenie Nr 17/07 Wójta Gminy w Brodach z dnia 12.03.2007r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2007.
98   Zarządzenie Nr 22/07 Wójta Gminy w Brodach z dnia 29.03.2007r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania kontroli w zakresie gospodarki odpadami i gospodarki wodno-ściekowej.
98   Zarządzenie Nr 25/07 Wójta Gminy w Brodach z dnia 05.04.2007r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Brodach.
98   Zarządzenie Nr 62/07 Wójta Gminy w Brodach z dnia 27.11.2007r. w sprawie:
98   OBWIESZCZENIE
98   OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W BRODACH
97   Zarządzenie Nr 16/07 Wójta Gminy w Brodach z dnia 12.03.2007r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych na rok 2007.
97   Zarządzenie Nr 41/07 Wójta Gminy w Brodach z dnia 29.06.2007r. w sprawie:
97   Zarządzenie Nr 44/07 Wójta Gminy w Brodach z dnia 17.08.2007r. w sprawie:
97   Zarządzenie Nr 54/07 Wójta Gminy w Brodach z dnia 01.10.2007r. w sprawie:
97   Zarządzenie Nr 60/07 Wójta Gminy w Brodach z dnia 12.11.2007r. w sprawie:
97   Zarządzenia 2005
97   Ogłoszenie w związku z rozstrzygnięciem III - edycji otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadań publicznych w 2008 r.
97   Uchwała Nr III/36/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 28.03.08r.
97   O G Ł O S Z E N I E W związku z rozstrzygnięciem I - edycji otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadań publicznych w 2009 r.
96   Zarządzenie Nr 10/07 Wójta Gminy w Brodach z dnia 08.02.2007r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu oraz powołania Komisji do rozpatrywania ofert w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarz
96   Zarządzenie Nr 32/07 Wójta Gminy w Brodach z dnia 30.04.2007r. w sprawie odwołania Zastępcy Wójta Gminy Brody.
96   Zarządzenie Nr 66/07 Wójta Gminy w Brodach z dnia 04.12.2007r. w sprawie:
96   Uchwała Nr XII/109/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 21.12.07r.w sprawie
96   Uchwała Nr I/2/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 25.01.08r.
96   Uchwała Nr II/11/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 20.02.08r.
96   INFORMACJA dot. projektów uproszczonych planów urządzenia lasów dla obrębów ewidencyjnych ADAMÓW, DZIURÓW i STYKÓW, gm. Brody
96   Wójt Gminy Brody ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony dla właścicieli nieruchomości bezpośrednio przyległych na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej
95   Zarządzenie Nr 35/07 Wójta Gminy w Brodach z dnia 02.05.2007r. w sprawie określenia szczegółowych zadań dla Sekretarza Gminy Brody Pana Andrzeja Przygody.
95   Zarządzenie Nr 65/07 Wójta Gminy w Brodach z dnia 30.11.2007r. w sprawie:
95   O G Ł O S Z E N I E
95   Uchwała Nr II/15/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 20.02.08r.
94   Zarządzenie Nr 47/07 Wójta Gminy w Brodach z dnia 31.08.2007r. w sprawie:
94   Zarządzenie Nr 61/07 Wójta Gminy w Brodach z dnia 26.11.2007r. w sprawie:
94   Uchwała Nr VIII/59/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 24.08.07r.w sprawie
94   Uchwała Nr XI/90/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 26.11.07r.w sprawie
94   Uchwała Nr XI/97/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 26.11.07r.w sprawie
94   Uchwała Nr II/17/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 20.02.08r.
94   Ogłoszenie w związku z wykazem nieruchomości gruntowej w Rudniku i w Lipiu.
94   Krynki
93   Halina Jagieła
93   Zarządzenie Nr 20/07 Wójta Gminy w Brodach z dnia 12.03.2007r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego dla Urzędu Gminy w Brodach na rok 2007.
93   Zarządzenie Nr 23/07 Wójta Gminy w Brodach z dnia 29.03.2007r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego dla Urzędu Gminy w Brodach po wprowadzonych zmianach w budżecie gminy na rok 2007
93   Zarządzenie Nr 38/07 Wójta Gminy w Brodach z dnia 21.05.2007r. w sprawie zmina w budżecie gminy na rok 2007
93   Zarządzenie Nr 42/1/07 Wójta Gminy w Brodach z dnia 25.07.2007r. w sprawie:
93   Zarządzenie Nr 57/07 Wójta Gminy w Brodach z dnia 29.10.2007r. w sprawie:
93   Uchwała Nr I/9/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 25.01.08r.
93   Uchwała Nr II/19/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 20.02.08r.
93   Uchwała Nr III/33/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 28.03.08r.
93   Działki na sprzedaż
92   Zarządzenie Nr 20/1/07 Wójta Gminy w Brodach z dnia 12.03.2007r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brodach na rok 2007
92   Zarządzenie Nr 84/07 Wójta Gminy w Brodach z dnia 19.12.2007r. w sprawie:
92   Uchwała Nr I/5/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 25.01.08r.
92   Zarządzenie Nr 39/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 20.06.2008r.
92   Zarządzenie Nr 41/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 27.06.2008r.
92   Zarządzenie Nr 78/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 01.10.2008r.
92   Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
92   ZAWIADOMIENIE- OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
92   Budżet gminy Brody na rok 2009
91   Zarządzenie Nr 67/07 Wójta Gminy w Brodach z dnia 04.12.2007r. w sprawie:
91   Zarządzenie Nr 74/07 Wójta Gminy w Brodach z dnia 12.12.2007r. w sprawie:
91   Zarządzenie Nr 71/07 Wójta Gminy w Brodach z dnia 12.12.2007r. w sprawie:
91   Uchwała Nr I/4/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 25.01.08r.
91   Uchwała Nr II/12/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 20.02.08r.
91   Uchwała Nr III/35/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 28.03.08r.
91   Zarządzenie Nr 14/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 05.03.2008r.
90   Uchwała Nr XI/91/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 26.11.07r.w sprawie
90   Zarządzenie Nr 72/07 Wójta Gminy w Brodach z dnia 12.12.2007r. w sprawie:
90   Uchwała Nr II/22/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 20.02.08r.
90   Uchwała Nr III/25/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 28.03.08r.
90   Uchwała Nr III/26/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 28.03.08r.
90   Uchwała Nr III/30/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 28.03.08r.
89   Zarządzenie Nr 54/1/07 Wójta Gminy w Brodach z dnia 01.10.2007r. w sprawie:
89   Zarządzenie Nr 56/07 Wójta Gminy w Brodach z dnia 15.10.2007r. w sprawie:
89   Uchwała Nr II/16/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 20.02.08r.
89   Uchwała Nr III/28/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 28.03.08r.
89   Zarządzenie Nr 1/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 02.01.2008r.
88   Uchwała Nr V/48/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 25.05.07r.w sprawie
88   Uchwała Nr IX/78/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 28.09.07r.w sprawie
88   Uchwała Nr X/83/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 26.10.07r.w sprawie
88   Uchwała Nr XI/94/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 26.11.07r.w sprawie
88   Uchwała Nr XII/104/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 21.12.07r.w sprawie
88   Uchwała Nr I/6/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 25.01.08r.
88   Uchwała Nr II/14/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 20.02.08r.
88   Uchwała Nr II/23/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 20.02.08r.
88   Zarządzenie Nr 12/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 05.03.2008r.
88   Zarządzenie Nr 74/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 29.09.2008r.
88   OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BRODY
88   Obwieszczenie Wójta Gminy Brody o podjętej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
87   Uchwała Nr V/46/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 25.05.07r.w sprawie
87   Uchwała Nr VI/53/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 21.06.07r.w sprawie
87   Uchwała Nr VIII/63/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 24.08.07r.w sprawie
87   Uchwała Nr II/13/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 20.02.08r.
87   Zarządzenie Nr 4/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 14.02.2008r.
87   Zarządzenie Nr 67/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 12.09.2008r.
87   Zarządzenie Nr 72/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 29.09.2008r.
87   Zarządzenie Nr 75/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 29.09.2008r.
86   Uchwała Nr IV/41/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 27.04.07r.w sprawie
86   Uchwała Nr V/44/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 25.05.07r.w sprawie
86   Uchwała Nr VIII/58/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 24.08.07r.w sprawie
86   Uchwała Nr IX/67/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 28.09.07r.w sprawie
86   Uchwała Nr IX/75/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 28.09.07r.w sprawie
86   Uchwała Nr X/85/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 26.10.07r.w sprawie
86   Uchwała Nr II/18/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 20.02.08r.
86   Zarządzenie Nr 36/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 05.06.2008r.
86   ZAWIADOMIENIE- OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
86   Wójt Gminy Brody ogłasza II OTWARTY KONKURS OFERT
85   Uchwała Nr VI/56/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 21.06.07r.w sprawie
85   Uchwała Nr VII/57/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 16.07.07r.w sprawie
85   Uchwała Nr VIII/64/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 24.08.07r.w sprawie
85   Uchwała Nr IX/73/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 28.09.07r.w sprawie
85   Uchwała Nr XI/92/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 26.11.07r.w sprawie
85   Uchwała Nr XI/101/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 26.11.07r.w sprawie
85   Uchwała Nr XII/108/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 21.12.07r.w sprawie
85   Uchwała Nr III/32/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 28.03.08r.
85   Zarządzenie Nr 18/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 05.03.2008r.
85   Zarządzenie Nr 38/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 27.06.2008r.
85   Zarządzenie Nr 49/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 15.07.2008r.
85   Zarządzenie Nr 56/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 12.08.2008r.
85   Marzena Gębura
85   Adamów
84   Uchwała Nr V/47/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 25.05.07r.w sprawie
84   Uchwała Nr VI/54/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 21.06.07r.w sprawie
84   Uchwała Nr X/89/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 26.10.07r.w sprawie
84   Uchwała Nr XI/102/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 26.11.07r.w sprawie
84   Zarządzenie Nr 30/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 06.05.2008r.
84   Zarządzenie Nr 69/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 12.09.2008r.
84   Zarządzenie Nr 70/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 16.09.2008r.
84   Zarządzenie Nr 76/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 30.09.2008r.
84   Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dot.
83   Uchwała Nr VIII/60/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 24.08.07r.w sprawie
83   Uchwała Nr VIII/61/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 24.08.07r.w sprawie
83   Uchwała Nr VIII/65/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 24.08.07r.w sprawie
83   Uchwała Nr IX/66/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 28.09.07r.w sprawie
83   Uchwała Nr IX/70/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 28.09.07r.w sprawie
83   Uchwała Nr IX/76/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 28.09.07r.w sprawie
83   Uchwała Nr X/81/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 26.10.07r.w sprawie
83   Uchwała Nr III/27/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 28.03.08r.
83   Zarządzenie Nr 5/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 11.02.2008r.
83   Zarządzenie Nr 16/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 05.03.2008r.
83   Zarządzenie Nr 23/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 31.03.2008r.
83   Zarządzenie Nr 29/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 05.05.2008r.
83   Zarządzenie Nr 52/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 28.07.2008r.
83   Zarządzenie Nr 54/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 07.08.2008r.
83   Zarządzenie Nr 59/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 25.08.2008r.
83   OGŁOSZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Brody wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
82   Uchwała Nr VI/51/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 21.06.07r.w sprawie
82   Uchwała Nr VI/52/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 21.06.07r.w sprawie
82   Uchwała Nr VI/55/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 21.06.07r.w sprawie
82   Uchwała Nr VIII/62/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 24.08.07r.w sprawie
82   Uchwała Nr IX/69/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 28.09.07r.w sprawie
82   Uchwała Nr IX/71/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 28.09.07r.w sprawie
82   Uchwała Nr X/84/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 26.10.07r.w sprawie
82   Uchwała Nr XI/95/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 26.11.07r.w sprawie
82   Uchwała Nr XI/99/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 26.11.07r.w sprawie
82   Uchwała Nr XI/100/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 26.11.07r.w sprawie
82   Uchwała Nr XII/107/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 21.12.07r.w sprawie
82   Zarządzenie Nr 8/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 29.02.2008r.
82   Zarządzenie Nr 27/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 11.04.2008r.
82   Zarządzenie Nr 48/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 01.07.2008r.
82   Zarządzenie Nr 64/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 09.09.2008r.
82   Zarządzenie Nr 66/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 09.09.2008r.
82   Zarządzenie Nr 77/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 01.10.2008r.
82   Obwieszczenie Wójta Gminy Brody o podjętej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
82   Dane teleadresowe
81   Uchwała Nr IX/68/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 28.09.07r.w sprawie
81   Uchwała Nr X/82/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 26.10.07r.w sprawie
81   Uchwała Nr X/86/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 26.10.07r.w sprawie
81   Zarządzenie Nr 6/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 25.02.2008r.
81   Zarządzenie Nr 13/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 05.03.2008r.
81   Zarządzenie Nr 31/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 12.05.2008r.
81   Zarządzenie Nr 57/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 12.08.2008r.
80   Uchwała Nr V/50/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 25.05.07r.w sprawie
80   Uchwała Nr IX/72/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 28.09.07r.w sprawie
80   Uchwała Nr XI/96/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 26.11.07r.w sprawie
80   Uchwała Nr XII/103/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 21.12.07r.w sprawie
80   Zarządzenie Nr 2/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 10.01.2008r.
80   Zarządzenie Nr 51/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 22.07.2008r.
80   Zarządzenie Nr 60/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 25.08.2008r.
80   Zarządzenie Nr 62/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 29.08.2008r.
80   Zarządzenie Nr 65/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 09.09.2008r.
80   Ogłoszenie dotyczące informacji
79   Uchwała Nr IX/79/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 28.09.07r.w sprawie
79   Uchwała Nr XII/106/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 21.12.07r.w sprawie
79   Uchwała Nr III/31/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 28.03.08r.
79   Zarządzenie Nr 19/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 25.03.2008r.
79   Zarządzenie Nr 28/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 11.04.2008r.
79   Zarządzenie Nr 35/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 02.06.2008r.
79   Zarządzenie Nr 42/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 27.06.2008r.
79   Zarządzenie Nr 43/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 27.06.2008r.
79   Zarządzenie Nr 63/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 29.08.2008r.
79   Obwieszczenie Wójta Gminy Brody o podjętej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
79   Obwieszczenie Wójta Gminy Brody o podjętej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
79   OGŁOSZENIE Wójt Gminy Brody podaje do publicznej wiadomości
78   Uchwała Nr IX/80/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 28.09.07r.w sprawie
78   Uchwała Nr XII/105/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 21.12.07r.w sprawie
78   Zarządzenie Nr 3/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 14.01.2008r.
78   Zarządzenie Nr 9/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 29.02.2008r.
78   Zarządzenie Nr 11/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 05.03.2008r.
78   Zarządzenie Nr 15/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 05.03.2008r.
78   Zarządzenie Nr 18/1/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 05.03.2008r.
78   Zarządzenie Nr 24/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 31.03.2008r.
78   Zarządzenie Nr 26/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 11.04.2008r.
78   Zarządzenie Nr 32/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 26.05.2008r.
78   Zarządzenie Nr 33/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 28.05.2008r.
78   Zarządzenie Nr 48/1/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 12.07.2008r.
78   Zarządzenie Nr 73/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 29.09.2008r.
77   Uchwała Nr V/49/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 25.05.07r.w sprawie
77   Uchwała Nr IX/74/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 28.09.07r.w sprawie
77   Uchwała Nr IX/77/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 28.09.07r.w sprawie
77   Uchwała Nr XI/98/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 26.11.07r.w sprawie
77   Zarządzenie Nr 17/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 05.03.2008r.
77   Zarządzenie Nr 20/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 25.03.2008r.
77   Zarządzenie Nr 21/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 31.03.2008r.
77   Zarządzenie Nr 25/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 10.04.2008r.
77   Zarządzenie Nr 40/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 20.06.2008r.
77   Zarządzenie Nr 61/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 29.08.2008r.
76   Zarządzenie Nr 47/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 01.07.2008r.
76   Zarządzenie Nr 50/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 17.07.2008r.
76   OGŁOSZENIE Wójt Gminy Brody informuje o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od wymogu przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
76   OBWIESZCZENIE Wojewoda Świętokrzyskiego z dnia 19.05.2009r. Znak: IG.XI 1.7720-96/08
76   Informacja dotycząca ogłosznia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży.
75   Uchwała Nr V/42/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 25.05.07r.w sprawie
75   Uchwała Nr V/45/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 25.05.07r.w sprawie
75   Uchwała Nr X/87/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 26.10.07r.w sprawie
75   Zarządzenie Nr 7/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 28.02.2008r.
75   Zarządzenie Nr 37/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 10.06.2008r.
75   Zarządzenie Nr 52/1/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 28.07.2008r.
75   Zarządzenie Nr 55/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 12.08.2008r.
75   Postawnowienie o odstąpieniu od wymogu sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko
75   Ogłoszenie w związku z wykazem nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Brody
74   Zarządzenie Nr 10/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 29.02.2008r.
74   Zarządzenie Nr 22/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 31.03.2008r.
74   Zarządzenie Nr 44/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 27.06.2008r.
74   Zarządzenie Nr 46/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 01.07.2008r.
74   Zarządzenie Nr 50/II/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 17.07.2008r.
73   Uchwała Nr XI/93/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 26.11.07r.w sprawie
73   Zarządzenie Nr 53/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 07.08.2008r.
72   Uchwała Nr X/88/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 26.10.07r.w sprawie
72   Uchwała Nr X/73/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 26.09.08r.
72   Ruda
71   Anna Kucharczyk
70   Zarządzenie Nr 28/1/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 11.04.2008r.
70   ZAWIADOMIENIE- OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
70   Sławomir Mąka
70   OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BRODY
70   O G Ł O S Z E N I E o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert.
70   OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W BRODACH
68   Iwona Koszarska-Zemła
68   PROTOKÓŁ Z NABORU NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
68   Wójt Gminy Brody ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko:
67   Uchwała Nr XI/96/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 24.10.08r.
67   Budżet gminy Brody na rok 2008
65   Uchwała Nr XII/104/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 26.11.08r.
65   Uchwała Nr XIII/120/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 30.12.08r.
64   Uchwała Nr X/85/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 26.09.08r.
64   OGŁOSZENIE Wójt Gminy Brody podaje do publicznej wiadomości
64   OGŁOSZENIE Wójt Gminy Brody informuje o wydaniu postanowienia prostującego oczywistą omyłkę pisarską w decyzji Wójta Gminy Brody z dnia 23.03.2009r. znak: Śr.7624/1/09,
64   Dziurów
63   Lucyna Zaczek
62   Maria Dudek
62   OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO uchyleniu decyzji Starosty Starachowickiego BK.1.7332-4/09
62   WÓJT GMINY BRODY ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora:
62   PROTOKÓŁ Z NABORU NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO W
61   Postawnowienie o odstąpieniu od wymogu sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko
61   OGŁOSZENIE o wydaniu postanowienia dla przedsięwzięcia
61   OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BRODY z dnia 30 kwietnia 2009 roku
61   Informacja dotycząca wykonania budżetu Gminy Brody za 2008r.
59   Uchwała Nr XI/94/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 24.10.08r.
59   Uchwała Nr XII/108/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 26.11.08r.
59   Zarządzenie Nr 34/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 28.05.2008r.
59   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Brody
58   Uchwała Nr V/42/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 23.05.08r.
58   Uchwała Nr V/45/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 23.05.08r.
58   Zarządzenie Nr 81/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 23.10.2008r.
58   Ogłoszenie dotyczące pracy urzędu w grudniu 2009
58   Zawiadomienie o wynikach postępowania
57   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Brody o podjętej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
57   Uchwała Nr IV/39/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 18.04.08r.
57   Uchwała Nr XI/97/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 24.10.08r.
57   Elektroniczna Skrzynka Podawcza
57   Mariusz Zawłocki
57   OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W ZGK BRODY
56   Uchwała Nr VI/49/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 27.06.08r.
56   Uchwała Nr X/83/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 26.09.08r.
56   Uchwała Nr X/84/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 26.09.08r.
56   Uchwała Nr XII/105/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 26.11.08r.
56   Teresa Ziewiec
56   Ogłoszenie o budowie kanalizacji sanitarnej w Brodach w ul. Szkolnej, Piaskowej i Akacjowej.
55   Uchwała Nr VIII/70/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 22.08.08r.
55   Zarządzenie Nr 79/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 14.10.2008r.
55   KWARTALNA INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY BRODY ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 30 CZERWCA 2009 roku (w tym informacja o kwocie deficytu/nadwyżki)
55   ZAWIADOMIENIE- OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
54   Uchwała Nr XIII/118/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 30.12.08r.
54   Uchwała Nr XIII/125/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 30.12.08r.
53   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Brody o podjętej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
53   Uchwała Nr X/82/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 26.09.08r.
53   Uchwała Nr XII/100/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 26.11.08r.
53   Uchwała Nr XIII/119/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 30.12.08r.
53   Uchwała Nr V/44/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 23.05.08r.
53   Protokół Nr VIII/2006 z dnia 11.10.2006r. z sesji Rady Gminy w Brodach.
53   Protokół Nr IX/2006 z dnia 27.10.2006r. z sesji Rady Gminy w Brodach.
53   Informacja o planowanych negocjacjach z wolnej ręki na usługę przeprowadzenia warsztatów umiejętności społecznych, w tym doradztwa zawodowego oraz wsparcia psychologicznego.
52   Uchwała Nr VI/57/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 27.06.08r.
52   Uchwała Nr X/78/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 26.10.08r.
52   Uchwała Nr XI/92/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 24.10.08r.
52   Uchwała Nr XI/95/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 24.10.08r.
52   Uchwała Nr XII/106/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 26.11.08r.
52   Uchwała Nr XIII/117/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 30.12.08r.
52   Uchwała Nr XIII/121/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 30.12.08r.
52   Protokół Nr I/2004 z dnia 17.02.2004r. z sesji Rady Gminy w Brodach.
52   Protokół Nr XI/2004 z dnia 29.12.2004r. z sesji Rady Gminy w Brodach.
52   Protokół Nr I/2005 z dnia 18.02.2005r. z sesji Rady Gminy w Brodach.
52   Protokół Nr VII/2005 z dnia 27.09.2005r. z sesji Rady Gminy w Brodach.
52   Protokół Nr IX/2005 z dnia 25.11.2005r. z sesji Rady Gminy w Brodach.
52   Protokół Nr IV/2006 z dnia 09.06.2006r. z sesji Rady Gminy w Brodach.
52   Protokół Nr IX/2007 z dnia 28.09.2007r. z sesji Rady Gminy w Brodach.
52   Barbara Lipa
52   OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi w zakresie prowadzenia warsztatów umiejętności psychospołecznych, indywidualnych konsultacji z psychologiem, grupowych i indywidualnych zajęć z doradcą zawodowym,
51   Uchwała Nr IV/38/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 18.04.08r.
51   Uchwała Nr VI/62/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 27.06.08r.
51   Uchwała Nr X/77/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 26.10.08r.
51   Uchwała Nr XIII/116/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 30.12.08r.
51   Uchwała Nr XIII/124/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 30.12.08r.
51   ZAWIADOMIENIE- OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
51   Protokół Nr III/2004 z dnia 22.04.2004r. z sesji Rady Gminy w Brodach.
51   Protokół Nr II/2006 z dnia 24.03.2006r. z sesji Rady Gminy w Brodach.
51   Protokół Nr V/2006 z dnia 14.07.2006r. z sesji Rady Gminy w Brodach.
51   Informacja dotycząca wykonania budżetu Gminy Brody za I kwartał 2009r(w tym informacja o kwocie deficytu / nadwyżki).
51   Monika Glina
51   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Brody o podjętej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
50   Uchwała Nr IV/40/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 18.04.08r.
50   Uchwała Nr VI/48/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 27.06.08r.
50   Uchwała Nr VI/63/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 27.06.08r.
50   Uchwała Nr VIII/66/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 22.08.08r.
50   Uchwała Nr IX/72/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 11.09.08r.
50   Uchwała Nr X/74/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 26.09.08r.
50   Uchwała Nr XI/93/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 24.10.08r.
50   Uchwała Nr XII/111/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 26.11.08r.
50   Uchwała Nr V/47/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 23.05.08r.
50   Protokół Nr VI/2004 z dnia 27.08.2004r. z sesji Rady Gminy w Brodach.
50   Protokół Nr VIII/2004 z dnia 30.09.2004r. z sesji Rady Gminy w Brodach.
50   Protokół Nr IX/2004 z dnia 29.10.2004r. z sesji Rady Gminy w Brodach.
50   Protokół Nr X/2004 z dnia 26.11.2004r. z sesji Rady Gminy w Brodach.
50   Protokół Nr VI/2006 z dnia 24.08.2006r. z sesji Rady Gminy w Brodach.
50   Protokół Nr VII/2006 z dnia 27.09.2006r. z sesji Rady Gminy w Brodach.
50   Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych za 2007r. Rb-30
50   Mateusz Bidziński
50   Małgorzata Świrta
50   Ogłoszenie w związku z rozstrzygnięciem II - edycji otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadań publicznych w 2009 r.
50   Wójt Gminy Brody prosi o uzgodnienie projektu decyzji ustalającej warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanału sanitarnego z rur PCV.
50   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Brody o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
49   Uchwała Nr VI/50/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 27.06.08r.
49   Uchwała Nr VI/55/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 27.06.08r.
49   Uchwała Nr VIII/67/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 22.08.08r.
49   Uchwała Nr X/81/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 26.09.08r.
49   Uchwała Nr XI/87/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 24.10.08r.
49   Uchwała Nr XII/99/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 26.11.08r.
49   Uchwała Nr XII/107/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 26.11.08r.
49   Uchwała Nr XII/112/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 26.11.08r.
49   Uchwała Nr XIII/115/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 30.12.08r.
49   Uchwała Nr XIII/122/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 30.12.08r.
49   Protokół Nr IV/2004 z dnia 09.06.2004r. z sesji Rady Gminy w Brodach.
49   Protokół Nr IV/2005 z dnia 17.06.2005r. z sesji Rady Gminy w Brodach.
49   Protokół Nr III/2006 z dnia 28.04.2006r. z sesji Rady Gminy w Brodach.
49   Roczne sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych za 2006r. Rb-PDP
49   Protokół Nr VII/2007 z dnia 16.07.2007r. z sesji Rady Gminy w Brodach.
49   OGŁOSZENIE Wójt Gminy Brody informuje o wydaniu postanowienia prostującego oczywistą omyłkę pisarską
49   Joanna Margula
48   Uchwała Nr VI/52/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 27.06.08r.
48   Uchwała Nr VI/53/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 27.06.08r.
48   Uchwała Nr VI/64/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 27.06.08r.
48   Uchwała Nr X/75/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 26.09.08r.
48   Uchwała Nr XI/98/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 24.10.08r.
48   Uchwała Nr XI/89/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 24.10.08r.
48   Uchwała Nr XI/91/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 24.10.08r.
48   Uchwała Nr XII/102/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 26.11.08r.
48   Uchwała Nr XII/103/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 26.11.08r.
48   Uchwała Nr XII/109/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 26.11.08r.
48   Uchwała Nr XII/114/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 26.11.08r.
48   Uchwała Nr XIII/126/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 30.12.08r.
48   Protokół Nr II/2004 z dnia 23.03.2004r. z sesji Rady Gminy w Brodach.
48   Protokół Nr II/2005 z dnia 30.03.2005r. z sesji Rady Gminy w Brodach.
48   Protokół Nr VIII/2005 z dnia 28.10.2005r. z sesji Rady Gminy w Brodach.
48   Protokół Nr XI/2005 z dnia 29.12.2005r. z sesji Rady Gminy w Brodach.
48   Grzegorz Kwiecień
48   Ogłoszenie nałożeniu obowiązku sporządzenia raportu oraz przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia:
47   Uchwała Nr VI/51/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 27.06.08r.
47   Uchwała Nr VI/54/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 27.06.08r.
47   Uchwała Nr VI/61/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 27.06.08r.
47   Uchwała Nr VIII/69/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 22.08.08r.
47   Uchwała Nr XI/88/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 24.10.08r.
47   Uchwała Nr XI/90/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 24.10.08r.
47   Uchwała Nr XII/113/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 26.11.08r.
47   Uchwała Nr XIII/123/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 30.12.08r.
47   Protokół Nr VII/2004 z dnia 08.09.2004r. z sesji Rady Gminy w Brodach.
47   Protokół Nr V/2005 z dnia 22.07.2004r. z sesji Rady Gminy w Brodach.
47   Protokół Nr X/2005 z dnia 25.11.2005r. z sesji Rady Gminy w Brodach.
47   Zarządzenie Nr 89/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 19.11.2008r.
47   Roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego na koniec 2006r. Rb-ST
47   Sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nim sfinansowanych za 2008 rok - Rb-34 (rozdział 80101)
47   Protokół Nr VIII/2007 z dnia 24.08.2007r. z sesji Rady Gminy w Brodach.
47   ZAWIADOMIENIE- OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
46   Uchwała Nr VIII/71/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 22.08.08r.
46   Uchwała Nr X/86/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 26.09.08r.
46   Protokół Nr V/2004 z dnia 12.07.2004r. z sesji Rady Gminy w Brodach.
46   Protokół Nr III/2005 z dnia 29.04.2005r. z sesji Rady Gminy w Brodach.
46   Protokół Nr VI/2005 z dnia 26.08.2005r. z sesji Rady Gminy w Brodach.
46   Zarządzenie Nr 82/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 03.11.2008r.
46   Zarządzenie Nr 85/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 03.11.2008r.
46   Zarządzenie Nr 90/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 26.11.2008r.
46   Zarządzenie Nr 92/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 01.12.2008r.
46   Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego Rb 27S za I kwartał 2009 roku
46   Protokół Nr III/2006 z dnia 16.12.2006r. z sesji Rady Gminy w Brodach.
45   Uchwała Nr VI/56/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 27.06.08r.
45   Uchwała Nr VI/58/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 27.06.08r.
45   Uchwała Nr VII/65/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 04.07.08r.
45   Uchwała Nr X/76/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 26.09.08r.
45   Uchwała Nr XII/101/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 26.11.08r.
45   Uchwała Nr XII/110/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 26.11.08r.
45   Uchwała Nr V/46/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 23.05.08r.
45   Zarządzenie Nr 86/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 03.11.2008r.
45   Zarządzenie Nr 96/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 12.12.2008r.
45   Zarządzenie Nr 99/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 12.12.2008r.
45   Protokół Nr I/2006 z dnia 17.02.2006r. z sesji Rady Gminy w Brodach.
45   Roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych funduszy celowych nie posiadających osobowości prawnej za 2006r. Rb-33
45   Bilans z wykonania budżetu Gminy Brody sporządzony na dzień 31.12.2008r.
45   OGŁOSZENIE o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na:
44   Uchwała Nr VIII/68/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 22.08.08r.
44   Uchwała Nr X/79/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 26.10.08r.
44   Zarządzenie Nr 45/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 01.07.2008r.
44   Zarządzenie Nr 71/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 22.09.2008r.
44   Zarządzenie Nr 80/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 10.10.2008r.
44   Zarządzenie Nr 95/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 12.12.2008r.
44   Zarządzenie Nr 97/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 12.12.2008r.
44   Zarządzenie Nr 98/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 12.12.2008r.
44   Sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za 2007 rok Rb-Z
44   Protokół Nr I/2007 z dnia 16.02.2007r. z sesji Rady Gminy w Brodach.
44   Protokół Nr V/2007 z dnia 25.05.2007r. z sesji Rady Gminy w Brodach.
44   Irena Karwacka
44   Helena Suchecka
43   Uchwała Nr X/80/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 26.09.08r.
43   Zarządzenie Nr 83/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 03.11.2008r.
43   Zarządzenie Nr 84/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 03.11.2008r.
43   Zarządzenie Nr 88/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 12.11.2008r.
43   Zarządzenie Nr 87/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 12.11.2008r.
43   Zarządzenie Nr 91/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 01.12.2008r.
43   Zarządzenie Nr 94/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 12.12.2008r.
43   Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostko samorządu terytorialnego za 2006r. Rb-27S
43   Bilans zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2007r.
43   Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za 2008r. Rb-N
43   Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce(deficycie) Rb NDS za I kwartał 2009 roku
43   Protokół Nr II/2007 z dnia 24.02.2007r. z sesji Rady Gminy w Brodach.
43   SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Rb-28S za II kwartał 2009r.
43   PÓŁROCZNE / ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW PODATKOWYCH Rb-PDP do dnia 30 czerwca 2009r.
43   ZAWIADOMIENIE- OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
43   Ogłoszneie w związku z wprowadzoną zmianą ogłoszenia o przetargu nieograniczonym
42   Uchwała Nr VI/60/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 27.06.08r.
42   Zarządzenie Nr 93/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 09.12.2008r.
42   Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za 2006r. Rb-28S
42   Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych za 2008r. Rb-UZ
42   Roczne sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych za 2008r. Rb-PDP
42   Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostko samorządu terytorialnego za 2008r. Rb-27S
42   Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń Rb Z za I kwartał 2009 roku
42   Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego Rb 28S za I kwartał 2009 roku
42   Protokół Nr I/2006 z dnia 25.11.2006r. z sesji Rady Gminy w Brodach.
42   Protokół Nr II/2006 z dnia 06.12.2006r. z sesji Rady Gminy w Brodach.
42   Protokół Nr III/2007 z dnia 23.03.2007r. z sesji Rady Gminy w Brodach.
42   Protokół Nr IV/2007 z dnia 27.04.2007r. z sesji Rady Gminy w Brodach.
41   Uchwała Nr VI/59/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 27.06.08r.
41   Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na 31.12.2006r.
41   Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostko samorządu terytorialnego za 2007r. Rb-27S
41   Roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych funduszy celowych nie posiadających osobowości prawnej za 2007r. Rb-33
41   Sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nim sfinansowanych za 2007 rok - Rb-34 (rozdział 80110)
41   Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na 31.12.2007r.
41   Sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nim sfinansowanych za 2008 rok - Rb-34 (rozdział 80110)
41   Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie Rb-NDS 2007
41   Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za 2008r. Rb-28S
41   Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych za 2008r. Rb-30
40   Uchwała Nr V/43/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia Uchwała Nr V/43/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 23.05.08r.
40   Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego
40   Sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nim sfinansowanych za 2006 rok - Rb-34 (rozdział 80101)
40   Skonsolidowany bilans Gminy Brody sporządzony na 31.12.2006r.
40   Sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nim sfinansowanych za 2007 rok - Rb-34 (rozdział 80101)
40   Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie Rb-NDS 2007
40   Bilans zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2008r.
40   Halina Jankowicz
40   SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Rb-27S za II kwartał 2009r.
40   Sprawozdanie z wykonania planów finansowych funduszy celowych nie posiadających osobowoś ci prawnej Rb-33 za II kwartał 2009r.
40   Informacja dla mieszkańców Gminy Brody Powszechny Spis Rolny zostanie przeprowadzony w dniach od 1 września do 31 października 2010 r. wg stanu na 30 czerwca 2010, godz. 24.00
39   Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych za 2006r. Rb-30
39   Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie Rb-NDS 2006
39   Bilans zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2006r.
39   Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za 2007r. Rb-28S
39   Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie należności za 2008 rok RB-UN
39   Kwartalne sprawozdanie o stanie należności RB N za I kwartał 2009 roku
39   Sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za 2006 rok Rb-Z
39   Protokół Nr VI/2007 z dnia 21.06.2007r. z sesji Rady Gminy w Brodach.
39   Kwartalne sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych Rb-34 za II kwartał 2009r.
39   KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE Rb-NDS za II kwartał 2009r.
38   Uchwała Nr V/41/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 23.05.08r.
38   Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za 2006r. Rb-N
38   Roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego na koniec 2007r. Rb-ST
38   Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za 2007r. Rb-N
38   Roczne sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych za 2007r. Rb-PDP
38   Bilans jednostek budżetowych Gminy Brody sporządzony na dzień 31.12.2007r.
38   Sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za 2008 rok Rb-Z
38   Roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego na koniec 2008r. Rb-ST
38   Kwartalne sprawozdanie z w ykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych Rb-34 za II kwartał 2009r.
38   KWARTALNE SPRAW OZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH Rb-N za II kwartał 2009r.
38   OGŁOSZENIE o prowadzonym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:
37   Bilans jednostek budżetowych Gminy Brody sporządzony na dzień 31.12.2006r.
37   Skonsolidowany bilans Gminy Brody sporządzony na 31.12.2007r.
37   Sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nim sfinansowanych za 2008 rok - Rb-34 (rozdział 75023)
37   Bilans jednostek budżetowych Gminy Brody sporządzony na dzień 31.12.2008r.
37   sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych Rb-30 za II kwartał 2009r.
37   KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ Rb-Z za II kwartał 2009r.
36   Sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nim sfinansowanych za 2006 rok - Rb-34 (rozdział 80110)
36   KW ARTALNE SPRAW OZDANIE O ST ANIE ZOBOW IĄZAŃ W EDŁUG TYTUŁÓW D ŁUŻNYCH ORAZ GW ARANCJI I PORĘCZEŃ Rb Z za III kwartał 2009 roku
35   Roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych funduszy celowych nie posiadających osobowości prawnej za 2008r. Rb-33
35   SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Rb-28S
35   KWARTALNE SPRAW OZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH Rb-N za III kwartał 2009r.
35   Uchwała Nr 137 /2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 23 marca 2010 roku
35   Lokalna Grupa Działania Brody nad Kamienną zaprasza na szkolenie dotyczące przygotowywania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu Małe projekty
34   SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Rb-27S
34   KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE Rb-NDS za III kwartał 2009r.
34   Uchwała Nr 79/2008 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 8 grudnia 2008 r.
34   OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA:
33   OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
33   OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BRODY z dnia 12 maja 2010 roku
32   Uchwala Nr 99/2009 IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 15 grudnia 2009 roku
31   Uchwała 135/2010 IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 18 marca 2010r.
30   SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Rb-27S za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2009
30   Zarządzenie Nr 48/2010 Wójta Gminy Brody z dnia 2 czerwca 2010 r.
29   Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH
29   Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE je dnos tk i s am orządu te rytorialnego
28   Rb-Z KW ARTALNE SPRAW OZDANIE O ST ANIE ZOBOW IĄZAŃ W EDŁUG TYTUŁÓW D ŁUŻNYCH ORAZ GW ARANCJI I PORĘCZEŃ
28   Informacja dotycząca wykonania budżetu Gminy Brody za 2009r. w zakresie o którym mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240).
28   Uchwała Nr77/2008 V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 5 grudnia 2008 r.
28   OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BRODY
27   Rb-30 półroczne / roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2009
27   Rb-50 - Kwartalne sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za IV kwartał roku
27   Rb-UN ROCZNE SPRAWOZDANIE UZUPEŁNIAJĄCE O STANIE NALEŻNOŚCI
27   Uchwała Nr 80/2009 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 2 grudnia 2009 r.
27   OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BRODY
27   ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
27   ZAWIADOMIENIE- OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
26   Rb-27ZZ - kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami
26   Rb-50 - Kwartalne sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami
26   Rb-UZ ROCZNE SPRAWOZDANIE UZUPEŁNIAJĄCE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH f unduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej /dy sponenta głównego zbiorczo/ zbiorczo jednostki samorządu
26   Uchwała Nr 42/2009 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 25 sierpnia 2009 r.
25   Rb-28S MIESIĘCZNE / ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
25   Rb-34 kwartalne sprawozdanie z w ykonania planów finansow ych dochodów własnych jednostek budżetowych i w ydatków nimi sfinansowanych
25   Rb-ST roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego na koniec 2009r.
25   Referat Organizacyjny, Kadr i Spraw Obywatelskich
25   Rb-27S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
24   Rb-50 - Kwartalne sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami
24   Paweł Zięba
23   Rb-33 półroczne / roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych funduszy celowych nie posiadających osobowoś ci prawnej
23   Rb-28S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
22   Rb-34 kwartalne sprawozdanie z w ykonania planów finansow ych dochodów własnych jednostek budżetowych i w ydatków nimi sfinansowanych
22   Rb-PDP PÓŁROCZNE / ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW PODATKOWYCH gminy / miasta na prawach powiatu za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2009
22   KWARTALNA INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY BRODY ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 30 WRZEŚNIA 2009r. (w tym informacja o kwocie deficytu/nadwyżki)
22   ZAWIADOMIENIE- OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
22   Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE jednostki samorządu terytorialnego
22   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Brody o podjętej decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
21   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Brody o podjętej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
19   KWARTALNA INFORMAGA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY BRODY ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 marca 2010 roku (w tym informacja o kwocie deficytu/nadwyżki)
18   Ogłoszenie wydaniu postanowienia o odstąpieniu od wymogu przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na:
18   Ogłoszenie o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od wymogu przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na:
17   BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego
17   ZAWIADOMIENIE- OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
16   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Brody o podjętej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
15   Rb-28S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
14   Bilans zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2009r.
14   Rachunek zysków i strat jednostki. Sprawozdanie łączne jednostek budżetowych
14   Rachunek zysków i strat zakład budżetowy sporządzony na 31-12-2009r.
14   Rb-27S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI
13   Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2009 r.
13   Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2009r.
13   Zestawienie zmian w funduszu zakład budżetowy sporządzone na dzień 31-12-2009 r.
13   Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE jednostki samorządu terytorialnego
13   Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH
12   Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH
12   Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI
12   Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI
12   Rb-30S półroczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakladów budżetowych
12   Rb-34 kwartalne sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych
12   Rb-50 Kwartalne sprawozdanie - dotacje
12   Rb-50 Kwartalne sprawozdanie - wydatki Wojewoda
12   Rb-50 Kwartalne sprawozdanie - dochody KBW
12   Rb-50 Kwartalne sprawozdanie - wydatki KBW
12   Rb-34
12   Rb-27ZZ - kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami
12   Rb-ZN KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ ORAZ NALEŻNOŚCI SKARBU PAŃSTW A Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZADAŃ ZLECONYCH
9   KWARTALNA INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY BRODY ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 30 czerwca 2010 roku (w tym informacja o kwocie deficytu/nadwyżki)
6   Wójt Gminy Brody ogłasza drugi przetarg ustny ograniczony dla właścicieli nieruchomości bezpośrednio przyległych na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej

 Liczba   Kategoria
25111   Przetargi
24681   Ogłoszenia
20981   zamówienia publiczne
5223   Podstawowe dane podmiotu
2748   Wójt Gminy Brody
1751   podległe jednostki organizacyjne
1569   2009
1515   2007
1494   Ref Planowania Przestrzennego Bezpieczeństwa i Ochr. Śr.
1470   Referat Organizacyjny, Kadr i Spraw Obywatelskich
1280   Baza osób
1227   Referat Finansów
1168   Referat Geodezji i Gospodarki Gruntami
1150   Referat Inwestycyjny
1128   Budżet
1080   Baza dokumentów
1056   Sekretarz Gminy
953   Rada Gminy Brody
885   Pomoc publiczna
860   2008
815   2006
780   inny
772   protokół
765   statut
764   uchwały
752   Projekty dokumentów
727   Rejestry, ewidencje, archiwa
725   dokument kontroli
716   zarządzenia
697   Struktura Urzędu
697   2005
695   Dokumenty kontroli
677   inne wystąpienia i oceny
672   2007
664   2004
660   Sołectwa
638   2003
622   2008
614   Informacja publiczne nieudostępnione w BIP
598   Finanse i majątek
539   Inne
492   Plan Zagospodarowania Przestrzennego
456   2006
411   2005
398   2004
396   Informacje
371   2003
343   2009
279   Elektroniczna Skrzynka Podawcza
268   2009
254   Urząd Stanu Cywilnego
198   2008
183   Andrzej Śliwa - Wójt
179   Sprawozadania finansowe
165   Henryka Żuwalska - Kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Gruntami
164   Ilona Świrta - Referent ds. pożarnictwa i obsługi bezrobotnych
162   2006
161   Zofia Kutera - Kierownik Referatu Organizacyjnego, Kadr i Spraw Obywatelskich
156   Referat Finansów
155   Bogumiła Bugaj - Zastępca Skarbnika Gminy
153   Irena Karwacka - Inspektor ds. księgowości podatków i opłat
150   Małgorzata Świrta - Referent ds. wymiaru podatków i opłat
147   Maria Dudek - Skarbnik Gminy
146   Sławomir Mąka - Inspektor ds. dróg, mostów i kosztorysowania
146   2007
145   Referat Geodezji i Gospodarki Gruntami
143   Referat Organizacyjny, Kadr i Spraw Obywatelskich
141   Andrzej Przygoda - Zastępca Wójta
141   Halina Murzyn - Inspektor ds. obsługi kasowej
140   Jacek Wójcik - Inspektor ds. inwestycji
138   Henryka Ladyca - Samodzielne Stanowisko ds. Budownictwa
137   Maria Lasek - Inspektor ds. gospodarki gruntami i rolnictwa
136   Mateusz Bidziński - Młodszy Referent ds. inwestycji
135   Paweł Zięba - Referent ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, działalności gospodarczej, spraw wojskowych i OC
135   Referat Inwestycyjny
134   Teresa Ziewiec - Inspektor ds. księgowości podatków i opłat
133   Lucyna Zaczek - Referent ds. ewidencji ludności
131   Tatiana Wójcik - Młodszy Referent ds. kancelaryjnych
131   Barbara Lipa - Kierownik Referatu Inwestycyjnego
131   Joanna Margula - Podinspektor ds. księgowości budżetowej
130   Marzena Gębura - Podinspektor ds. ewidencji gruntów i gospodarki gruntami
130   Wiesława Wójcik - Inspektor ds. obsługi Rady Gminy
129   Jadwiga Janiec - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
128   Opinie RIO
127   Monika Glina - Referent ds. księgowości budzetowej
124   Ernest Kumek - Podinspektor ds. ochrony środowiska
123   Jan Kosiela - Specjalista ds. rozwoju gminy
122   Grzegorz Kwiecień - Inspektor ds. inkasa należności podatkowych
120   Grażyna Jesionek - Radca Prawny
119   Helena Suchecka - Inspektor ds. wymiaru podatków i opłat
114   2010
103   2010
licznik odwiedzin: 274293© 2004 Internet-Info